Projekt w ramach programu VENTURES FNP

Kompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości

Data rozpoczęcia: 01-02-2013

Data zakończenia: 30-01-2015

Projekt jest finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl) oraz realizowany w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej (www.isep.pw.edu.pl)

Realizacją projektu . . . → Read More: Projekt w ramach programu VENTURES FNP

Termin Egzaminu dyplomowego dla studentów I stopnia

Uwaga Dyplomanci!

Wyznaczony został termin egzaminu dyplomowego: 28 lutego 2014 (piątek) godz. 1000 GE300. Dyplomantów proszę o załatwienie niezbędnych formalności związanych z egzaminem  w Sekretariacie Zakładu (pok. GE310)  i w Dziekanacie.

Warszawa, 18.02.2014

SEKRETARIAT

Zakład Elektroniki Przemysłowej GE 310 Tel. 22 234 7283 . . . → Read More: Termin Egzaminu dyplomowego dla studentów I stopnia

Konkursy rekrutacyjne w ramach projektu VENTURES

Ogłaszam konkursy rekrutacyjne na stanowisko badawcze (zalacznik1) oraz specjalisty ds. finansowych (zalacznik2) w ramach projektu VENTURES 10/2012 pt: „Kompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości”. Zgłoszenia (CV wraz z listem motywacyjnym) będą przyjmowane do 30.04.2013r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: mariusz.zdanowski@ee.pw.edu.pl.

Plan seminariów zakładu w semestrze letnim 2013

Aktualny terminarz spotkań w ramach seminarium zakładowego ZEP jest umieszczony w zakładce Ogłoszenia o seminariach oraz w gablotach na korytarzu IIIp GE

Rekrutacja na stanowiska badawcze w projekcie Ventures

Ogłaszam nabór na stanowisko badawcze w projekcie Ventures/2010-6/7: „Zintegrowany system magazynu energii i przekształtnika energoelektronicznego dla poprawy jakości energii elektrycznej”. Nabór dotyczy prac badawczych do wykonania w terminie 01.06.2012 – 28.09.2012. Szczegóły dotyczące wymagań oraz obowiązków znajdują się w załączniku – (rekrutacja) Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail rafalk@ee.pw.edu.pl lub bezpośrednio do . . . → Read More: Rekrutacja na stanowiska badawcze w projekcie Ventures

Plan seminariów ZEP dostępny w „Aktualnościach”

Aktualny terminarz spotkań w ramach seminarium zakładowego ZEP jest umieszczony w zakładce Ogłoszenia o seminariach oraz w gablotach na korytarzu IIIp GE.

Zaliczenie z przedmiotu UTC

Uwaga!

Wszystkie osoby zapisane na zaliczenie przedmiotu UTC proszone są o zgłaszanie się w dniu 06.12.br  (wtorek)  o godz. 9 00 w sali laboratorium GE 512 w celu odebrania tematu pracy zaliczeniowej.

Warszawa, 01.12.2011                                                          Prof. dr hab. inż. H. Supronowicz

Wykłady prof. Mariana K. Kazimierczuka na Wydz. EiTI

Szanowni Państwo,

Chciałbym zawiadomić, iż w dniu 21 listopada rozpoczyna się u nas cykl wykładów „Modeling and Control of PWM DC-DC Power Converters” prowadzonych przez profesora Mariana Kazimierczuka z Wright State University (a niegdyś z Wydziału Elektroniki PW). Wykłady te (30 godz. i 15 godz. projektu) są przeznaczone dla studentów studiów II i III . . . → Read More: Wykłady prof. Mariana K. Kazimierczuka na Wydz. EiTI

Rekrutacja na stanowiska badawcze w projekcie Ventures

Ogłaszam nabór na stanowiska badawcze oraz specjalisty ds. finansowych w projekcie Ventures/2010-6/7: “Zintegrowany system magazynu energii i przekształtnika energoelektronicznego dla poprawy jakości energii elektrycznej”. Nabór dotyczy prac badawczych do wykonania w terminie 10.10.2011 – 30.03.2012. Szczegóły dotyczące wymagań oraz obowiązków znajdują się w załączniku – (rekrutacja_ventures) Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail rafalk@ee.pw.edu.pl lub bezpośrednio . . . → Read More: Rekrutacja na stanowiska badawcze w projekcie Ventures

UTC Zaliczenie

Uwaga studenci 2 roku

kierunek: Elektrotechnika!

Zaliczenie poprawkowe przedmiotu  „Układy techniki cyfrowej”  dla studentów 3 semestru, odbędzie się w dniu 09.09.2011 (piątek) o godz.  1400 w sali SK108.

Warszawa, 30.09.2011

Prof. dr hab. inż. H.Supronowicz