Projekt w ramach programu VENTURES FNP

Kompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości

Data rozpoczęcia: 01-02-2013

Data zakończenia: 30-01-2015

Projekt jest finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl) oraz realizowany w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej (www.isep.pw.edu.pl)

Realizacją projektu . . . → Read More: Projekt w ramach programu VENTURES FNP