Wykłady prof. Mariana K. Kazimierczuka na Wydz. EiTI

Szanowni Państwo,

Chciałbym zawiadomić, iż w dniu 21 listopada rozpoczyna się u nas cykl wykładów „Modeling and Control of PWM DC-DC Power Converters” prowadzonych przez profesora Mariana Kazimierczuka z Wright State University (a niegdyś z Wydziału Elektroniki PW). Wykłady te (30 godz. i 15 godz. projektu) są przeznaczone dla studentów studiów II i III stopnia. Studenci mogą się zapisać na ten przedmiot w Instytucie Radioelektroniki pod adresem a.noinska@ire.pw.edu.pl. Przedmiot ten ma kod ECONV, a jego konspekt jest dostępny na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w dziale „Studia”, w „Katalogu Przedmiotów”.

Szczegóły na plakacie.

Juliusz Modzelewski,

Instytut Radioelektroniki PW

Komentarze zablokowane.