Zaliczenie z przedmiotu UTC

Uwaga!

Wszystkie osoby zapisane na zaliczenie przedmiotu UTC proszone są o zgłaszanie się w dniu 06.12.br  (wtorek)  o godz. 9 00 w sali laboratorium GE 512 w celu odebrania tematu pracy zaliczeniowej.

Warszawa, 01.12.2011                                                          Prof. dr hab. inż. H. Supronowicz

Komentarze zablokowane.