Rekrutacja na stanowiska badawcze w projekcie Ventures

Ogłaszam nabór na stanowisko badawcze w projekcie Ventures/2010-6/7:
„Zintegrowany system magazynu energii i przekształtnika
energoelektronicznego dla poprawy jakości energii elektrycznej”.
Nabór dotyczy prac badawczych do wykonania w terminie 01.06.2012 -
28.09.2012. Szczegóły dotyczące wymagań oraz obowiązków znajdują się w
załączniku – (rekrutacja)
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail rafalk@ee.pw.edu.pl lub
bezpośrednio do kierownika projektu w pok. GE303.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.06.2011 r.

Kierownik projektu
mgr inż. Krzysztof Rafał

Komentarze zablokowane.