Marek Jasiński


Dr Marek Jasinski

Institute of Control and Industrial Electronics
Warsaw University of Technology
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-51-24
fax (+48 22) 625-66-33
mja@isep.pw.edu.pl
marek.jasinski@ieee.org

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1634-5997


CV
Awards and Recognitions
Research projects
Publications


CV.

Marek Jasinski, PhD, E. Eng. (IEEE IES S’00, M’05, SM’12) graduated with a master’s degree  in 2000 (awarded by IEEE Poland Section), doctoral degree in 2005 at Warsaw University of Technology (WUT) (awarded in an ABB competition). In 2006 – 2008 he was employed in the Faculty of Electrical Engineering at the WUT as a constructor. Since 2008 he has been working in the Industrial Electronics Division, Institute of Control and Industrial Electronics, WUT as an Associate Professor. In 2009 he was invited to work with the Aalborg University within VESTAS Power Program. In the years, 2013/2014 he received study tour scholarship and had an internship at RWTH-Aachen University- E.ON Energy Research Center Power Generation and Storage Systems in Germany (6 months).

He has coauthored two patents, three chapters in books and over 100 refereed journal and conference papers, (he received 3 the best Paper awards at ICIT04, EVER09, IECON12). He has taken a part in over 20 research, development and industry projects (of which five as project leader). In these projects, he worked with industry, including with TWERD, TRUMPF Huettinger, ABB, PSE. The results of some projects carried out together with the representatives of the industry have been implemented in the production and have received prestigious awards (e.g. Polish Product of the future in 2012). In 2017 he received the First Award of the Prime Minister for scientific and technical achievement.

Dr. Jasinski has been invited to act as a reviewer and a member of the Evaluation Committee for doctoral theses at universities in Spain, Finland and Estonia. He has been the supervisor or support-supervisor for many engineering, master’s and doctoral (25 in total). Three thesis has been awarded by: Siemens and ABB (one master thesis in 2014 and one doctoral thesis in 2017).

He currently holds the position of Chairman of the IEEE IES Student and Young Professional Activity Committee. In the years 2008-2012 he was Chairman of the IEEE Poland Section IES – PELS Joint Chapter. Under his supervision, the Chapter received 2010 Chapter Activity Award.  In 2008-2015 he was IEEE PS Chapter Coordinator and since 2016 he is IEEE PS Conference Coordinator.

He has revived publications in IEEE journals (among other TIE, TPEL, TII, TIA, IEM…), other international journals and manuscripts at prestigious national and international conferences. In addition, he worked as a reviewer with the Ministry of Science and Higher Education and the National Centre for Research and Development. He is an Editor of S&YP News in IEEE IES Magazine.

Marek Jasinski takes active part in the organization of national and international seminars, workshops and conferences. He has also chaired regular, special sessions and S&YP Fora on IEEE conferences such as IEEE: IECON, ISIE, ICIT, CPE-POWERENG and others.

Patents

 1. M. Jasinski, K. Rafał, 2014, AC-DC-AC Converter Control System (Układ sterowania przekształtnikiem AC-DC-AC), Polska, Urząd Patentowy RP, Patent Number: PL401702-A1, PAT.223775, Patent Assignee: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2014.05.26. Przyznany.
 2. M. Jasinski, G. Wrona, Sz. Piasecki, 2014, „AC-DC grid converter control system with bidirectional energy flow” (Układ sterowania sieciowym przekształtnikiem AC-DC z dwukierunkowym przesyłem energii), Polska, Urząd Patentowy RP, Patent Number: PL410949-A1, PAT.226667, Patent Assignee: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2016-07-18. Przyznany.

Top

Awards and Recognitions

 1. The first prize for the scientific and technical achievements of the Prime Minister in 2017 –Award for the research team comprising dr Jasinski: for modern power electronics converters for renewable energy and mining industries.
 2. Pierwsza nagroda za osiągnięcia naukowo-techniczne Prezesa Rady Ministrów w roku 2017- został nagrodzony zespół, w skład którego wchodzi wnioskodawca: za nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne dla odnawialnych źródeł energii i przemysłu wydobywczego.
 3. J.M. Rector of the Warsaw University of Technology team award III-level, year of granting: 2015, granted for scientific achievements in 2013-2014.
 4. Scientific tour scholarship „Warsaw Univertisty of Technology Development Program” granted in the competition based on scientific achievements CAS/30/POKL, year: 2013, name of the awarding body: Center of Advanced Studies Warsaw University of Technology, the title of the prize:  for the implementation of a six-month stay in 2013, in RWTH Aachen University, E.ON Energy Research Center, Institute for Power Generation and Storage Systems, Germany.
 5. The best presentation in the special session, “In recognition of your effort and performance for the best oral presentation during the special session: „Power electronics interfacing of renewable Energy sources and adjustable speed drives – Modelling Reliability Issues and Operation under Grid Voltage Faults”, year of granting 2012, name of the awarding body: The 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2012, Montreal, Canada.
 6. J.M. Rector of the Warsaw University of Technology team award I-level, year of granting: 2012, granted for scientific achievements in 2010-2012.
 7. J.M. Rector of the Warsaw University of Technology team award I-level, year of granting: 2011, granted for scientific achievements in 2009-2010.
 8. Vice-Rector Award, year of granting: 2007, name of the awarding body: Vice-Rector General Affairs, the title of the prize: for “distinctive posture and work for the Faculty and University”.
 9. Dean Award, year of granting 2007, name of the awarding body: Dean of Faculty of Electrical Engineering WUT, the title of the prize: for “distinctive posture and involvement in performing additional tasks for the faculty”.
 10. Naukowe stypendium stacjonarne „Programu Rozwoju Politechniki Warszawskiej” przyznanego w ramach konkursu CAS/2/POKL, year of granting 2009, name of the awarding body: Centrum Studiów Zaawansowanych PW (Center of Advanced Studies WUT), przyznawane na podstawie dorobku naukowego.
 11. Najlepszy artykuł w tematyce odnawialnych źródeł energii, Best Paper on Renewable Energies, year of granting 2009, name of the awarding body: EVER Monaco 2009 – International Conference & Exhibition on Ecological Vehicles & Renewable Energies, the title of the prize: za artykuł zatytułowany “Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter for Variable Speed Energy Generation under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions Feasibility Study (Ref: EVER09-124).
 12. Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę ABB edycji 2006/2007, year of granting 2007, name of the awarding body: Centrum Badawcze ABB, the title of the prize: za pracę doktorską pt. „Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor Drives”.
 13. Nagroda badawcza Siemensa (zespołowo), year of granting 2007, name of the awarding body: Politechnika Warszawska konkurs o nagrodę Siemensa, tytuł przyznania: za „Opracowanie teorii i wdrożenie do produkcji seryjnej typoszeregu trójfazowych przekształtników tranzystorowych (1,5-315kVA) ze sterowaniem wektorowym na bazie procesorów sygnałowych”.
 14. J.M. Rector of the Warsaw University of Technology team award I-level, 2007, granted for scientific achievements in 2006.
 15. Prestigious scholarship for young scholars „START” of the Foundation for Polish Science, 2006, granted based on scientific achievements.
 16. Institute of Control and Industrial Electronics Award for the best scientific results (measured by scoring according to the rules of the Ministry of Science and Higher Education), in the year 2004.
 17. IEEE recognition: „Best presentation IEEE ICIT 2004″ on conference: The IEEE International Conference on Industrial Technology, Hammamet, Tunisia.
 18. Best paper award „Emerald-COMPEL Award for Best Paper” on conference EPNC, Poznan, Poland.
 19. IEEE recognition: „Student Professional Activity Award” on conference: IEEE IECON 2002, Seville, Spain.
 20. 1-st prize in SEP (Polish Electrician Association)/IEEE contest for The best diploma in 2000 year on WUT Electrical Engineering Faculty, Warsaw, Poland.
 21. 2-nd prize in SEP Poland-wide contest “For the Best diploma” in 2000, on Electrical and Electronic Faculties.

Top

Research projects

1 National Projects

 1. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego”, nr GEKON2/02/26651/11/2015, 2015 – 2017 , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR – Generator Koncepcji Ekologicznych (Gekon), realizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG S.A.), contractor.
 2. „Development of AC-DC power electronics converter series (5-400kVA) for distributed energy sources with improved immunity for disturbances in the grid and reduced negative impact on the grid, (Typoszereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego)”, nr INNOTECH-K3/IN3/10/226139/ NCBR/14, umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01, 2014 – 2015, NCBR – Innotech, scieżka In-Tech, realizowany przez TRUMPF Huettinger Electronic Sp. z o.o. z Zielonki i PW-ISEP, główny wykonawca.
 3. „Badania algorytmu sterowania predykcyjnego czterogałęziowym, trójpoziomowym przekształtnikiem z kondensatorami o zmiennym potencjale pracującym jako równoległy filtr aktywny”, nr UMO-2013/09/B/ST7/01608, 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki NCN, projekt badawczy OPUS 5, kierownik projektu.
 4. „Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/rozproszonej”, nr UMO-2012/05/B/ST7/01183, 2013 – 2015, NCN, projekt badawczy OPUS, główny wykonawca.
 5. „Typoszereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HIPIMS) do zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym, medycznym i solarnym”, nr INNOTECH-K2/IN2/22/181994/NCBR/12; realizowany przez Huettinger Electronic Sp. z o.o. z Zielonki i PW-ISEP; 2013-2015, finansowany przez NCBR – Innotech, scieżka In-Tech, type of participation: kierownik prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu w jednostce naukowej.
 6. ”Opracowanie i wdrożenie dwukierunkowego, trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z diodami poziomującymi (150kW – 800kW), pracującego w szerokim zakresie zmian amplitudy napięcia zasilającego”, nr ROW-III-232/2012, 2012-2013, Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) – projekt celowy, realizowany przez Zakład Energoelektroniki „TWERD” z Torunia i PW-ISEP, type of participation: wykonawca.Opracowany produkt został wyróżniony.
 7. „Opracowanie przekształtników AC/DC dla rozproszonych źródeł energii o      zwiększonej odporności na zakłócenia i zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć (typoszereg 5-400 kVA)”, nr N R01 0014 06/2009, 2009-2012, MNiSW/NCBR – projekt rozwojowy, realizowany przez PW-ISEP; type of participation: kierownik projektu. Wyniki projektu opatentowano nr. patentu: PL410949-A1.
 8. „Kompleksowe rozwiązanie małej zmiennoobrotowej elektrowni wiatrowej z modułem magazynowania energii do zastosowań w energetyce rozproszonej”, nr N R01 0014 06/2009, 2009-2012, MNiSW/NCBR – projekt rozwojowy, realizowany przez PW-ISEP, type of participation: główny wykonawca.
 9. „AC-DC-AC converter for asynchronous generator applied to hydro or wind turbine, (Przekształtnik energoelektroniczny AC-DC-AC umożliwiający współpracę generatora asynchronicznego z turbiną wodną lub wiatrową)”, nr R01 0024 06/2009, 2009-2012, MNiSW/NCBR – development project, leader: Katedra Energoelektroniki i Napedow Elektrycznych, Wydzial Elektryczny, Politechnika Bialostocka, type of participation: contractor.
 10. „Badania i analiza współpracy przekształtnika AC-DC-AC z siecią elektroenergetyczną w warunkach zakłóceń i zaniku napięcia”, nr 3316/B/T02/2009/37, 2009-2011, MNiSW/NCN – projekt badawczy, realizowany przez PW-ISEP, type of participation: kierownik projektu. Wyniki projektu opatentowano nr. patentu: PL401702-A1.
 11. „Nowa rodzina zasilaczy magnetronowych o budowie modułowej, chłodzonych wodą do zastosowań solarnych”, nr 6 ZR6 2009C/07255, 2010-2011, MNiSW/NCBR – projekt celowy, realizowany przez Huettinger Electronic Sp. z o.o. i PW-ISEP, type of participation: kierownik prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu w jednostce naukowej.Opracowany produkt TruPlasma DC3040 Water został wyróżniony.
 12. „Badania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej”, nr 6511/B/T02/2011/40, 2011-2014, NCN – projekt badawczy, wykonawca.
 13. „Trójpoziomowy falownik MSI z biegunem zerowym (55kW-630kW) na bazie nowego procesora sygnałowego”, nr 6 ZR8 2008 C/07056, 2008-2009, MNiSW – projekt badawczy, wykonawca.
 14. „Rozwój i weryfikacja technicznych i ekonomicznych możliwości przybrzeżnego przekształtnika energii fal morskich MW Wave Dragon na poziomie mocy w zakresie kilku mega watów”, nr 248/6.PRUE/2006/7, 2006-2009, MNiSW – projekt badawczy, type of participation: główny wykonawca.
 15. „Nowe algorytmy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego – analiza porównawcza”, nr 3 T10A 016 29, zakończony 2007, MNiSW – projekt badawczy, Politechnika Białostocka, wykonawca.
 16. „Przekształtnik AC/DC – regulatory predykcyjne”, nr 3 T10A 059 30, 2006-2008, MNiSW – projekt badawczy, wykonawca.

International Project

 1. Projekt finansowany przez Vestas Wind Systems A/S: „Vestas Power Programme”, type of participation: naukowiec wizytujący – konsultant (ang. Guest Researcher).
 2. „Wave Dragon MW: Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore Wave energy converter”, nr Contract No 019983, (501B-1044-8866-310), 2006-2009, VI Program Ramowy Unii Europejskiej, type of participation: główny wykonawca.
 3. „EDIPE E-learning Distance Interactive Practical Education”, 500T-1044-016-000, 2006-2008. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo Da Vinci, type of participation: wykonawca.
 4. „Nowa struktura sterowania przekształtnikiem ac-dc-ac i jej realizacja na stanowisku z procesorem sygnałowym” (promotorski), 4 T10A 073 24, wykonawca, zakończony 21.01.2006.

Top

Publications

Books

 1. M. Jasinski, M P. Kazmierkowski, Fundamentals of AC-DC-AC Converters Control and Applications, Edited by: Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin, The Industrial Electronics Handbook – Power Electronic and Motor Drives, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group Boca Raton, London, New York 2011.
 2. M. Jasinski, S. Stynski, P. Mlodzikowski, M. Malinowski, AC-DC-AC Converters for Distributed Power Generation Systems, Edited by: H. AbuRub, M. Malinowski, K. Al Haddad, Power Electronics For Renewable Energy Systems, Transportation, And Industrial Applications, Pages: 319-364, Published: 2014
 3. M. Jasinski, G. Wrona, S. Piasecki, Control of Grid Connected Converter (GCC) Under Grid Voltage Disturbances, , Edited by: Orlowska-Kowalska, T; Blaabjerg, F; Rodriguez, J, Advanced And Intelligent Control In Power Electronics And Drives, Springer Book Series: Studies in Computational Intelligence, vol.: 531 p.: 91-142, published: 2014.

Journals

 1. M. Malinowski, M. Jasinski, and M. P. Kazmierkowski, „Simple Direct Power Control of three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM),” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 51, No. 2, April 2004, pp. 447– 454.
 2. M. Jasinski, M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski, „Direct control for AC/DC/AC converter-fed induction motor with active filtering function”, Emerald Compel, The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Selected Paper from the 18th Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits 2004, vol.25, no. 1, pp. 235-242, 2006. Nagrodzony – “Best Paper Award”, doi: http://dx.doi.org/10.1108/03321640610634470
 3. Consoli, A., Kennel, R., Kazmierkowski, P., & Jasinski, M. (2008). Second IEEE Workshop Sensorless Control of Electrical Drives. EPE Journal, 18(4), p. 50, 22 Sep 2015, http://dx.doi.org/10.1080/09398368.2008.11463698 (electronic publication of EPE Jurnal Volume 18, 2008 – Issue 4)
 4. M. Bobrowska, K. Rafał, G. Abad, M. Jasiński, „Control of PWM rectifier under grid voltage dips”, Bulletin of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences, Vol. 57, Issue. 4, pp 337 – 343, December 2009.
 5. G. Spagnuolo, G. Petrone, S.V. Araujo, C. Cecati, E. Friis-Madsen, E. Gubia, D. Hissel, M. Jasinski, W. Knapp, M. Liserre, P. Rodriguez, R. Teodorescu, P. Zacharias, „Renewable Energy Operation and Conversion Schemes: A Summary of Discussions During the Seminar on Renewable Energy Systems,” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 4, no. 1, pp. 38-51, March 2010, doi: 10.1109/MIE.2010.935863
 6. S. Piasecki, M. Jasiński, A. Milicua, „Brief view on control of grid‐interfacing AC‐DC‐AC converter and active filter under unbalanced and distorted voltage conditions”, COMPEL – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, vol. 30 iss: 1, pp.351 – 373, 2011, doi: http://dx.doi.org/10.1108/03321641111091601
 7. P. Zielonka, M. Jasiński, M. Bobrowska-Rafał, A. Sikorski, „Sterowanie przekształtnika sieciowego AC-DC podczas zapadów napięcia w sieci elektroenergetycznej” (ang. Control of AC-DC converter when voltage dips In supply line occurs), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 2011, nr.6, str. 79-84.
 8. S. Piasecki, M. Jasiński, K. Rafał, M. Korzeniewski, A. Milicua, „Higher Harmonics Compensation in Grid-Connected PWM Converters for Renewable Energy Interface and Active Filtering”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, issue. 6, pp. 85-90, 2011.
 9. G. Wrona, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Bobrowska-Rafał, M. Korzeniewski, „Procesory zmiennoprzecinkowe serii TMS320F28xx w systemach sterowania przekształtników dla energetyki odnawialnej”, (ang. „Floating Point DSP TMS320F28xx in control systems for Renewable Energy Sources RES”), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, issue.6, pp. 73-78, 2011.
 10. K. Kulikowski, A. Sikorski, M. Jasiński, „Sterowanie silnika indukcyjnego metodą DTC-3L-3A” (ang. „Direct Torque Control 3-levels 3-areas control method of induction motor”), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, nr 6, pp. 101-104, 2011.
 11. R. Grodzki, A. Sikorski, M. Jasinski, „Predykcyjne algorytmy sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC” (ang. ”Predictive control algorithms of the AC/DC converter”), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, issue: 6, pp. 105-110, 2011.
 12. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski and G. Wrona, „DSP-Based Control of Grid-Connected Power Converters Operating Under Grid Distortions,” in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, no. 2, pp. 204-211, May 2011, doi: 10.1109/TII.2011.2134856
 13. M. Bobrowska-Rafal, K. Rafal, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, „Grid Synchronization and Symmetrical Components Extraction with PLL Algorithm for Grid Connected Power Electronic Converters – A Review”, Bulletin of The Polish Academy Of Sciences, Technical Sciences, vol. 59, no. 4, 2011, doi: 10.2478/v10175-011-0060-8 (6  15   7  ; , IF=0.966)
 14. M. Jasinski, Christoph Loef, Power Electronics for Renewables and Drives 2015 – Magnetic Components: Theory, Materials, Wires, and Design [Chapter News], IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue: 1, Pages: 55 – 56, DOI: 10.1109/MIE.2016.2515043 (IF= 5.303 podano za rok 2015 ostatni dostępny w )
 15. K. Antoniewicz, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski and M. Malinowski, „Model Predictive Control for Three-Level Four-Leg Flying Capacitor Converter Operating as Shunt Active Power Filter,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 8, pp. 5255-5262, Aug. 2016. doi: 10.1109/TIE.2016.2536584
 16. M. Jasinski, Introducing the IEEE Industrial Electronics Society Students and Young Professionals Activity Committee [Students and Young Professional News], IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue: 2, Pages: 71 – 73, DOI: 10.1109/MIE.2016.2554658 (IF= 5.303 podano za rok 2015 ostatni dostępny w )
 17. M. Jasinski, IES Student Paper Travel Awards [Students and Young Professionals News], IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue: 3, Pages: 63 – 66, DOI: 10.1109/MIE.2016.2590781 (IF= 5.303 podano za rok 2015 ostatni dostępny w )
 18. M. Jasinski,  Recent Student Awards [Students and Young Professionals News]. IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue 4, Pages: 79-80. 10.1109/MIE.2016.2616027.
 19. M. Jasinski, P. Majtczak and A. Malinowski, „Fuzzy logic in decision support system as a simple Human/Internet of Things interface for shunt active power filter”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. Volume 64, Issue 4, Pages 877–886, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0096, December 2016.
 20. S. Piasecki, R. Szmurlo, J. Rabkowski, M. Jasinski, „Dedicated system for design, analysis and optimization of the AC-DC converters”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. Volume 64, Issue 4, Pages 897–905, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0098, December 2016, (IF=1.087 podano za rok 2015 ostatni dostępny w ).
 21. M. T. Korzeniewski, K. Kulikowski, J. Zakis, M. Jasinski, A. Malinowski, „Implementation of a Web-based remote control system for qZS DAB Application using low-cost ARM platform”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. Volume 64, Issue 4, Pages 887–896, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0097, December 2016. (IF=1.087 podano za rok 2015 ostatni dostępny w ).
 22. N. Müller, S. Kouro, M. Malinowski, C. A. Rojas, M. Jasinski and G. Estay, „Medium-Voltage Power Converter Interface for Multigenerator Marine Energy Conversion Systems,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 2, pp. 1061-1070, Feb. 2017, doi: 10.1109/TIE.2016.2615276.
 23. M. Jasinski, „IECON 2016 Summary [Students and Young Professionals News],” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 11, no. 1, pp. 81-83, March 2017.
 24. M. Jasinski, „Student Paper Travel Assistance Program [Students and Young Professionals News],” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 11, no. 2, pp. 69-74, June 2017. doi: 10.1109/MIE.2017.2694614
 25. M. Jasinski, „The Students and Young Professionals Activity Committee [Students and Young Professionals News],” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 11, no. 3, pp. 61-62, Sept. 2017. doi: 10.1109/MIE.2017.2726278
 26. K. R. R, K. Gopakumar, M. Boby, M. Malinowski and M. Jasinski, „A 24-Sided Voltage Space Vector Based IM Drive with Low-Order Harmonic Elimination for the Full Speed Range,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 11, pp. 8437-8445, Nov. 2017. doi: 10.1109/TIE.2017.2701781.

Domestics Journals

 1. M. Malinowski, M.P. Kazmierkowski, and M. Jasinski, “Virtual Flux based Direct Power Control of Tree-Phase PWM Rectifiers,” Electrical Power Quality and Utilization, Volume VII, Sheet 1, Year 2001, pp. 129–138.
 2. M. Jasiński, M. Liserre, and M. P. Kaźmierkowski, „Regulator rozmyty w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM,” Przegląd Elektrotechniczny, 2’ 2003,  pp. 101-104, (in Polish).
 3. M. Jasinski, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM /falownik PWM ze sterowaniem wektorowym” (ang. Adjustable speed drivers with PWM rectifier on the input and induction motor on the output), Przegląd Elektrotechniczny, r. 81 Nr 6/2005, str. 1-5.
 4. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, M. Zelechowski, ”Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor”, Recent Developments of Electrical Drives Best papers from the international Conference on Electrical Machines ICEM’04, Springer, 2006, pp. 261-274.
 5. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen ”Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Generator Subset in Wave-to-Wire Power Train for Renewable Energy System – Wave Dragon MW”, WSEAS Transactions on Power Systems, Issue 10, Volume 1, October 2006, ISSN1790-5060, pp. 1681 – 1688.
 6. M. Jasinski, M.P. Kazmierkowski, “Direct Power and Torque Control of AC/DC/DC Converter-Generator Subset for Renewable Sea Wave Energy System – Wave Dragon MW”, Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems, Edited by T. Orlowska-Kowalska, OWPWr. ISBN 978-83-7493-344-5, 2007, pp. 434-452.
 7. M. Kazmierkowski, M. Jasinski, M. Malinowski, T. Platek, S. Stynski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, ”Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Proceedings of Electrotechnical Institute, Issue 231, 2007, pp. 6-16.
 8. M. P. Kaźmierkowski, M. Jasinski, Hans Ch. Sorensen, „Ocean Waves Energy Converter – Wave Dragon MW”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, vol. 84 issue: pp. 8-13, 2008,.
 9. G. Błajszczak, M. Wasiluk-Hassa, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, „Współczesne systemy przesyłu energii prądem stałym HVDC”, ELEKTRO-ENERGETYKA Współczesność i rozwój,1 [7] 2011, ISSN 2080-8593, p. 23-41.
 10. K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, M. Jasiński, „Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy” (ang. Control of wind turbine AC-DC-AC converter under grid-connected and islanding operation mode), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, issue: 04B, pp. 198-203, 2012.
 11. S. Piasecki, M. Jasiński „Aktywny przekształtnik sieciowy dedykowany dla źródeł rozproszonych z funkcją kompensacji wyższych harmonicznych” (ang. Grid connected converter with harmonics compensation functionality for distributed systems), Przegląd Elektrotechniczny, vol 2012, nr 12b, str.279-283.
 12. K. Antoniewicz, M. Jasiński, S. Styński, „Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface – modulation and MPPT issues”, Przegląd elektrotechniczny, R. 88 nr 12a/2012, pp. 23-29.
 13. K. Gedroyć, D. Sobczuk, Ł. Zyskowski, M. Żelechowski, M. Jasiński, „Chłodzony wodą zasilacz prądu stałego do zasilania magnetronu” (ang. Water cooled dc power supply for magnetron), Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 nr 12a/2012, pp. 43-48.
 14. G. Wrona, M. Jasinski, „AC-DC Converter with Asymmetrical Higher Harmonics Compensation Function in Sustainable AC Grid”, Electrical, Control and Communication Engineering. Volume 2, Issue 1, Pages 5–13, ISSN (Online) 2255-9159, ISSN (Print) 2255-9140, DOI: https://doi.org/10.2478/ecce-2013-0001, May 2013
 15. S. Piasecki, R. Szmurło, M. Jasiński, „Design of AC-DC Grid Connected Converter using Multi-Objective Optimization”, The Scientific Journal of Riga Technical University – Electrical, Control and Communication Engineering, Vol. 5., ISSN 2255-9140, pp. 11-19, 01.2014, 2014, https://ecce-journals.rtu.lv/article/view/556/403
 16. Antoniewicz K., Jasiński M., „Nowe sterowanie predykcyjne 3-poziomowym 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym – zastosowanie modelu o ograniczonej liczbie stanów”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 92 NR 4/2016 pp. 74-78, doi:10.15199/48.2016.04.18

Praca dokotorska

 1. Jasinski, M. Direct power and torque control of ac/dc/ac converter-fed induction motor drives, Faculty of Electrical Engineering, PhD. Thesis, Warsaw University of Technology, 2005

International Conferences

 1. M. Malinowski, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation”, In. Proc. of the EPE-PEMC 2002, Dubrovnik & Cavtat, Croatia, na CD-ROM T6-045, 9-11 IX 2002 r,.
 2. M. Jasinski, M. Liserre, F. Blaabjerg, M. Cichowlas, „Fuzzy Logic Current Controller for PWM Rectifiers”, In. Proc. of the IECON’02, Sevilla, Spain, na CD-ROM SF-006578, 5-8 listopada 2002 r.
 3. M. Cichowlas, M. Malinowski, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, “DSP Based Direct Power Control for three-phase PWM Rectifier with Active Filtering Function”, In. Proc. of the ISIE’03, June 09-11, Brasil, Rio de Janejro, BF-000011, on-cd.
 4. M.P.Kaźmierkowski, M. Cichowlas, M. Jasiński “Artificial Intelligence Based Controllers for Industrial PWM Power Converters”, In. Proc. of the INDIN’03, 21-24 August, 2003, Banff, Alberta, Canada, on-cd.
 5. M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, M. Jasiński “Novel active filtering function for DPC based three-phase PWM rectifier”,  In. Proc. of the EPE’03, 2- 4 September, France, Toulouse, 0642, on-cd.
 6. M. Jasinski, D. Swierczynski, M. P. Kazmierkowski „Novel Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter”, In Proc. of the ISIE 2004 Conf., 4-7 May, Ajaccio, France, pp.1147- 1152.
 7. M. Jasinski, M. Cichowlas, M. P. Kazmierkowski „Direct Control for AC/DC/AC Converter- fed Induction Motor with Active Filtering Function”, In Proc. of the EPNC 2004, Conf., 28-30 June, Poznan, Poland, pp. 103-105.
 8. M. Jasinski,  M. P. Kazmierkowski, M. Zelechowski „Unified Scheme of Direct Power and Torque Control for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter- Fed Induction Motor”, In Proc. of the EPE- PEMC, 2- 4 September, Riga, Latvia, (A31206 on CD).
 9. M. Jasinski,  M. P. Kazmierkowski, M. Zelechowski „Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC converter- Fed Induction Motor”, In. Proc. of the ICEM, 5- 8 September 2004, Kraków, Polska, (901, on CD)
 10. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski „Sensorless Direct Power and Torque Control of PWM Back-To-Back Converter-Fed Induction Motor”, In. Proc. of the IECON, 2- 6 November 2004, Busan, Korea, (P1608)
 11. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski „Direct power constant switching frequency control of AC/DC/AC converter-fed induction motor”, In. Proc. of the ICIT, 8- 10 December 2004, Hammamet, Tunisia, (TF-003104) – nagrodzony “Best Presentation”
 12. M. Jasinski, P. Antoniewicz and M. P. Kazmierkowski, „Vector control of PWM rectifier – inverter fed induction machine – a comparison,” IEEE Compatibility in Power Electronics, 2005., 2005, pp. 91-95, doi: 10.1109/CPE.2005.1547551
 13. M. Jasinski, „Direct Power and Torque Control for AC/DC/AC Converter with Reduced DC-link Capacitor”, for PELINCEC Conf., 17-19 Październik 2005, Warszawa, Polska, (na CD)
 14. P. Antoniewicz, M. Jasinski and M. P. Kazmierkowski, „AC/DC/AC Converter with Reduced DC Side Capacitor Value,” EUROCON 2005 – The International Conference on „Computer as a Tool”, Belgrade, 2005, pp. 1481-1484, doi: 10.1109/EURCON.2005.1630244
 15. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, ”Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter with Induction Generator for Renewable Energy System – Wave Dragon MW”, Power 2006 WSEAS Conference, (na CD).
 16. M. Jasinski, D. Swierczynski and M. P. Kazmierkowski, „Direct Active and Reactive Power Control of AC/DC/AC Converter with Permanent Magnet Synchronous Generator for Sea Wave Converter,” 2007 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Setubal, Portugal, 2007, pp. 78-83, doi: 10.1109/POWERENG.2007.4380194
 17. M. Jasinski, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, H.C. Sorensen, E. Friis-Madsen, D. Swierczynski, “Control of AC/DC/AC Converter for Multi MW Wave Dragon Offshore Energy Conversion System”, ISIE 4-7 June 2007, Vigo, Spain, pp.2685-2690.
 18. M. Jasinski, „Vector Control of AC/DC/AC Converter – Generator Subset in Wave-to-Wire Power Train for Wave Dragon MW,” EUROCON, 2007. The International Conference on „Computer as a Tool”, Warsaw, 2007, pp. 1324-1327, doi: 10.1109/EURCON.2007.4400613
 19. A. Sikorski, M. Korzeniewski, A. Ruszczyk, M. P. Kazmierkowski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, M. Jasinski, „A comparison of properties of direct torque and flux control methods (DTC-SVM, DTC-δ, DTC-2×2, DTFC-3A),” EUROCON, 2007. The International Conference on „Computer as a Tool”, Warsaw, 2007, pp. 1733-1739, doi: 10.1109/EURCON.2007.4400686
 20. M. Jasinski, W. Knapp, M. Faust, E. Fris-Madsen, „The Power Takeoff System of the Multi-MW Wave Drgon Wave Energy Converter”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).
 21. J. Tedd, J.P. Kofoed, M. Jasinski, A. Morris, E. Friis-Madsen, R. Wisniewski, J.D. Bendtsen, „Advenced Control Techniques for WEC Wave Dragon”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).
 22. Z. Zhou, H. Ch. Sorensen, M. Jasinski, M. Malinowski, W. Knapp, J. MacEnri, E. Fris-Madsen, L. Christiansen, I. Masters, P. Igic „A Frequency Converter Control Strategy for a MW Wave Energy Take-off System”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).
 23. P. Antoniewicz, M. P. Kazmierkowski and M. Jasinski, „Comparative study of two Direct Power Control algorithms for AC/DC converters,” Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering, 2008. SIBIRCON 2008. IEEE Region 8 International Conference on, Novosibirsk, 2008, pp. 159-163, doi: 10.1109/SIBIRCON.2008.4602576
 24. K. Rothenhagen, M. Jasinski and M. P. Kazmierkowski, „Grid connection of multi-Megawatt clean Wave energy power plant under weak grid condition,” Power Electronics and Motion Control Conference, 2008. EPE-PEMC 2008. 13th, Poznan, 2008, pp. 1904-1910, doi: 10.1109/EPEPEMC.2008.4635543
 25. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, M. Bobrowska, „Control Of AC-DC-AC Converter For Variable Speed Energy Generation Under Unbalanced And Distorted Voltage Conditions”, Konferencja: Nowoczesne urządzenia zasilające, 18-20 marca 2009, Kazimierz Dolny.
 26. M. Jasinski, P. Okon, and M. P. Kazmierkowski „Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter for Variable Speed Energy Generation under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions”, EVER 2009, 26-29. 03. 2009, Monaco, on-CD -124. (Awarded)
 27. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, M. Bobrowska and P. Okon, „Control of AC-DC-AC converter under unbalanced and distorted input conditions,” 2009 Compatibility and Power Electronics, Badajoz, 2009, pp. 139-145, doi: 10.1109/CPE.2009.5156026 (cytowany w patencie Vestas Amit Kumar Gupta at.al., Singapur Jul. 28,2015)
 28. M. P. Kazmierkowski and M. Jasinski, „Power electronics for renewable sea wave energy,” Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2010 12th International Conference on, Basov, 2010, pp. 4-9, doi: 10.1109/OPTIM.2010.5510476
 29. M. Jasinski, G. Wrona and M. P. Kazmierkowski, „AC-DC-AC converter with induction machine-modeling and implementation on floating point dsp as a cost effective interface for renewable energy applications,” 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari, 2010, pp. 620-625, doi: 10.1109/ISIE.2010.5637611
 30. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski and M. Bobrowska-Rafal, „AC-DC-AC converter with grid voltage dips mitigation,” Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), 2010 14th International, Ohrid, 2010, pp. T11-69-T11-74, doi: 10.1109/EPEPEMC.2010.5606800
 31. G. Błajszczak, M. Wasiluk-Hassa, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, „Przegląd współczesnych systemów przesyłu energii prądem stałym HVDC”, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, APE 2011, 8-10 Czerwca, Jurata 2011, p. 41-52.
 32. M. P. Kazmierkowski and M. Jasiński, „Power electronic grid-interface for renewable ocean wave energy,” 2011 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE), Tallinn, 2011, pp. 457-463, doi: 10.1109/CPE.2011.5942273
 33. K. Gedroyc, D. Sobczuk, L. Zyskowski, M. Zelechowski and M. Jasinski, „State of the art fully water cooled plasma DC generator with ultra fast arc quenching circuit for photovoltaic applications,” 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdansk, 2011, pp. 414-418, doi: 10.1109/ISIE.2011.5984194
 34. K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, S. Piasecki and M. Jasinski, „Coordinated control of grid-connected three-level NPC converter under distorted grid voltage,” 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdansk, 2011, pp. 1011-1016, doi: 10.1109/ISIE.2011.5984298
 35. M. Jasinski, K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, S. Piasecki, „Grid Interfacing of Distributed Sources by Three-Level BtB NPC Converter with Energy Flow Control”, Workshop on Power Electronics in Industrial Applications and Renewable Energy PEIA 2011, 2-4 November 2011, Doha, Qatar, pps. 169-174.
 36. M. Jasinski, K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał and S. Piasecki, „Grid interfacing of distributed energy sources by three-level BtB NPC converter under distorted grid voltage,” Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE), 2011 Workshop on, Munich, 2011, pp. 30-35, doi: 10.1109/PRECEDE.2011.6078684
 37. K. Antoniewicz, M. Jasinski and S. Stynski, „Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface – modulation and MPPT issues,” Industrial Electronics (ISIE), 2012 IEEE International Symposium on, Hangzhou, 2012, pp. 1985-1990, doi: 10.1109/ISIE.2012.6237397
 38. S. Piasecki, M. Jasiński, G. Wrona and W. Chmielak, „Robust control of grid connected AC-DC converter for distributed generation,” IECON 2012 – 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, Montreal, QC, 2012, pp. 5840-5845, doi: 10.1109/IECON.2012.6389129 (awarded)
 39. G. Wrona, M. Jasinski, “Asymmetrical Higher Harmonics Compensation in Grid Connected AC-DC Converter Control”, on 13th International Symposium Typical Problems in the field of electrical and power engineering, Doctoral School of Energy and Geotechnology II, Parnu, Estonia 14-19.01.2013, pp. 126-131. ISBN978-9985-69-054-3.
 40. S. Piasecki, R. Szmurło, M. Jasiński, „Brief View of Multi-Objective Optimization Approaches Used for Design AC-DC Power Electronics Converters”, 14th International Symposium “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING”, ISSN 978-9985-69-055-0, pp. 185-192, Styczeń.
 41. R. Smolenski, M. Jasinski, M. Jarnut, J. Bojarski and C. Cecati, „Compensation of CM voltage in systems consisting of interleaved AC-DC converters,” 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Istanbul, 2014, pp. 1996-2001, doi: 10.1109/ISIE.2014.6864923
 42. K. Antoniewicz, M. Jasiński and M. P. Kaźmierkowski, „Model predictive control of three-level four-leg flying capacitor converter operating as Shunt Active Power Filter,” 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Seville, 2015, pp. 2288-2294, doi: 10.1109/ICIT.2015.7125435
 43. K. Antoniewicz and M. Jasinski, „Experimental comparison of hysteresis based control and finite control state set Model Predictive Control of Shunt Active Power Filter, „Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2015, Kielce, 2015, pp. 1-6, doi: 10.1109/WZEE.2015.7394019
 44. L. Zajac, M. Malinowski, S. Stynski and M. Jasinski, „A new current control of High Instantaneous Power Impulse Converter,” Industrial Electronics Society, IECON 2015 – 41st Annual Conference of the IEEE, Yokohama, 2015, pp. 000042-000047, doi: 10.1109/IECON.2015.7392962
 45. K. Antoniewicz, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski and M. Malinowski, „Experimental research on model predictive control of 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter,” Industrial Electronics Society, IECON 2015 – 41st Annual Conference of the IEEE, Yokohama, 2015, pp. 000036-000041, doi: 10.1109/IECON.2015.7392961
 46. M. Sedlak, S. Stynski, M. Malinowski, M. Jasinski, G. Benysek and R. Smolenski, „Stress free shore to ship (S2SP) electrical power networks synchronization,” 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, 2016, pp. 244-249, doi: 10.1109/CPE.2016.7544193
 47. L. Zajac, M. Malinowski, S. Stynski and M. Jasinski, „A new topology of high instantaneous power impulse converter,” 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, 2016, pp. 319-324, doi: 10.1109/CPE.2016.7544207
 48. K. Gedroyc and M. Jasinski, „All-SiC 5 kW/50 kHz three-phase hybrid rectifier with reduced input current harmonics,” 2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’17 ECCE Europe), Warsaw, 2017, pp. P.1-P.10. doi: 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099276.
 49. R. R. Krishna, K. Gopakumar, M. Boby, M. Malinowski and M. Jasinski, „An induction motor drive scheme generating twenty-four sided voltage space vector structure with linear modulation range near to base speed,” 2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’17 ECCE Europe), Warsaw, 2017, pp. P.1-P.10. doi: 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8098922.

Domestic Conferences

 1. M. Jasiński (Angielczyk), M. Malinowski, D. Świerczyński, „Stanowisko laboratoryjne oparte o kartę DSP do sterowania prostownikiem PWM oraz falownikiem zasilającym silnik PMSM”, MiS’2000, 11-14.09.2000, Kamień Śląski, Polska, str.480-487.
 2. M. Malinowski, M. Jasinski, “DSP Implementation of Sensorless Control Strategies Based on Virtual Flux for PWM Rectifier”, In. Proc. of the Energy Saving in Electrical Engineering Conference, May 2001, Warsaw, pp.335-339.
 3. M. Jasiński, M. Liserre, M.P. Kaźmierkowski, „Regulator rozmyty w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM”, In. Proc. of the MiS-2 Modelowanie i Symulacja,  str. 509-517, 24-28 Czerwca 2002 r.
 4. M. Jasiński, D. Świerczyński, M. P. Kazmierkowski, M. Żelechowski “Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter- Fed Induction Motor”, In. Proc. of the SENE’03, 19- 21 Listopad, 2003, Łódź, Polska, str. 179-185.
 5. P. Antoniewicz , M. Jasinski, „Przekształtnik AC/DC/AC ze zmniejszoną wartością kondensatora w obwodzie pośredniczącym”, Materiały konf. PES-2, 20 – 24 Czerwiec 2005, Zakopane, Polska, TOM I, str.13-20.
 6. M. Kazmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, ”Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Elektrotechnika 2006 Conference, (na CD).
 7. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, H. Ch. Soerensen, ”Ocean Energy Converter – Wave Dragon MW”, X International Scientifically-Technical Conference, Zakopane 14-16 Marzec 2007, ISBN 83-918709-7-9 pp. 15.1 – 15.11.
 8. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, “Sterowanie wektorowe podsystemu przemiennik częstotliwości AC/DC/AC-generator w elektrowni na fale morskie Wave Dragon MW”, PES-6, 18-22 June 2007, Koscielisko, Polska, pp.21-24
 9. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, “Wave Dragon MW – Sea Wave Energy System”, PPEEm 2007, Wisla, Polska, pp.263-268.
 10. A. Sikorski, A. Ruszczyk, M. Korzeniewski, M. P. Kazmierkowski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, M. Jasinski, „Porównanie właściwości metod bezpośredniej regulacji strumienia i momentu (DTC-SVM, DTC-, DTC-2×2)”, SENE, 21-23 November 2007, Lodz, Polska, pp. 427-432.
 11. P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński,  „Porównanie dwóch algorytmów bezpośredniego sterowania mocą dla trójfazowego przekształtnika AC/DC”, Konferencja krajowa MIS 2008, 23-27 czerwca 2008, Kościelisko.
 12. K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, M. Jasiński, „Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy” (ang. Control of wind turbine AC-DC-AC converter under grid-connected and islanding operation mode), Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2011, 16-18 Listopada, Łódź, Polska, materiały konferencyjne na CD, stron 6.
 13. Piasecki S., Jasinski M. „Kompensacja wyższych harmonicznych przy wykorzystaniu  regulatorów rezonansowych dla przekształtnika dwupoziomowego będącego interfejsem między siecią a źródłami rozproszonymi” MSiZwT 2012, „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice”, Kościelisko 2012
 14. Antoniewicz K., Jasiński M.         „Nowe sterowanie predykcyjne 3-poziomowym 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym – zastosowanie modelu o ograniczonej liczbie stanów”, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym „SENE 2015″, I, pp. 1-6, Listopad 2015.
 15. Majtczak P., Jasiński P., „Fuzzy logic for harmonic reduction as a simple human/internet of things interface of shunt active power filter”, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym „SENE 2015″, I, pp. 1-7, Listopad 2015.

Others

 1. M. Jasinski, M. Malinowski, “DSP Implementation of Control Strategies for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives”, In. Proc. of the I Summer Seminar on Nordick Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives August 2001, Denmark, pp. 81-85.
 2. M. Jasiński, D.Świerczyński, M.P.Kaźmierkowski, M.Malinowski “Direct Control of an ac-dc-ac converter”, In. Proc. of the III Summer Seminar on Nordick Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives, June 21-23, 2003, Zegrze, Poland, str.33-39.
 3. M. Jasiński, D. Świerczyński, M.P. Kaźmierkowski, M.Malinowski “Direct Torque and Power Control of an ac-dc-ac converter”, In. Proc. of the V Power Electronics Seminar, 7-8 July, 2003, Berlin, Niemcy.
 4. M. Jasinski „Direct power flow control of a back-to-back converter fed induction motor”, In Proc. of the Norfa Summer Seminar 2004 Conf., 4- 6 June, Tallinn, Estonia, pp.11- 17.
 5. M. Jasinski, P. Antoniewicz, „Vector Control of PWM Rectifier – Inverter Fed Induction Motor – A Comparison”, In. Proc. of the NorFa Summer Seminar, 2- 4 Wrzesień, Jurata, Polska, str. 97-101.

Top