Laboratorium Podstaw Elektroniki SK2A

Kierownik Laboratorium:

doc. dr inż. Paweł Fabijański

Położenie:

Gmach Starej Kotłowni

Sala 2A


Informacje ogólne:
Laboratorium dydaktyczne składa się z dwóch połączonych pomieszczeń: sali komputerowej, przeznaczonej do symulacji układów i obwodów elektronicznych (stabilizatory napięcia, wzmacniacze, filtry, itp.), oraz sali laboratoryjnej, przeznaczonej do budowy i badań tychże układów. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zestawy laboratoryjne z elementami do badań, służące do zapoznania się ze środowiskiem symulacyjnym (Pspice) i rzeczywistymi układami w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.

W ramach tego laboratorium prowadzone są kursy na kierunkach:

Elektrotechnika:

 • Podstawy Elektroniki,
 • Informatyka:

 • Fizyczne podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Automatyka i Robotyka:

 • Elektronika z techniką cyfrową

 • Instrukcje do ćwiczeń:

  1. Ćwiczenie 3 – STABILIZATOR NAPIĘCIA STAŁEGO
  2. Ćwiczenie 5 – WZMACNIACZ MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
  3. Ćwiczenie 10 – GENERATOR PRZEBIEGU SINUSOIDALNEGO
  4. Ćwiczenie 16 – ZASTOSOWANIA WZMACNIACZA OPERACYJNEGO
  5. Ćwiczenie 18 – PROSTOWNIK TYRYSTOROWY
  6. Ćwiczenie 20 – SYMULACJA FILTRÓW PROSTOWNICZYCH
  7. Ćwiczenie 21 – SYMULACJA STABILIZATORA NAPIĘCIA
  8. Ćwiczenie 22 – SYMULACJA WZMACNIACZA MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

  Galeria: