Przedmioty prowadzone w ZEP


Studia stacjonarne:

 • Elektrotechnika:

 1. Podstawy Elektroniki, I EE, sem3 i 4, W, L
 2. Teoria przekształtników, I EE, sem6, W, L
 3. Projektowanie Systemów Cyfrowych, I EE, sem6, W, L
 4. Układy Techniki Cyfrowej, I EE, sem3, W, L
 5. Sterowanie i monitoring przekształtników, I EE, sem7, W
 6. Podstawy kompresji, przesył i ochrona danych, I EE, sem7, W
 7. Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych, II EE, sem1, W
 8. Teoria przekształtników 2, II EE, sem2, W
 9. Projektowanie przekształtników, II EE, sem2, W, P, (obieralny)
 10. Aktywne metody poprawy jakości energii elektrycznej, II EP, sem2, W,P, (obieralny)
 11. Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów , II EE, sem2, W, L
 12. Electronics (j. ang.), I EE, sem3 i 4, W, Ć, L
 13. Control in Power Electronics (j. ang.), I EE, sem6, W
 14. Seminarium dyplomowe *)
 15. Prace dyplomowe *)
 • Informatyka:

 1. Technika Cyfrowa, I INF, sem3 i 4, W, L
 2. Technika mikroprocesorowa, I INF, sem3 i 4, W, L
 3. Fizyczne podstawy elektrotechniki i elektroniki, I INF, sem3 i 4, W, Ć, L
 • Automatyka i Robotyka:

 1. Elektronika z Techniką Cyfrową 1,2 i 3, I AiR, sem3,4 i 5, W, Ć, L
 2. Sterowanie mikroprocesorowe, I AiR, sem4 i 5, W, L
 3. Elementy Energoelektroniczne, I AiR, sem4, W
 4. Teoria Przekształtników, I AiR, sem6, W, L
 5. Oprogramowanie robotów, I AiR, sem5, W
 6. Podstawy Robotyki, I AiR, sem5 i 6, W, Ć, L
 7. Seminarium prac dyplomowych inż., I AiR, sem7, S
 8. Energoelektroniczne układy zasilające, II AiR, sem1, W, L
 • Wydział Inżynierii Produkcji – Poligrafia

 1. Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Studia niestacjonarne:

 • Elektrotechnika:

 1. Podstawy elektroniki, I EEz, sem3, W
 2. Projektowanie systemów cyfrowych, I EEz, sem6, W, P
 3. Teoria Przekształtników, II EEz, sem1, W, L
 4. Inteligentne podzespoły energoelektroniczne, II EEz, sem2, W
 5. Jakość energii elektrycznej i kompensacja, II EEz, sem2, W
 6. Układy sterowania i inteligentne łączniki elektryczne, II EEz, sem2, W

*) pod warunkiem wyboru prac dyplomowych z oferty ZEP