Projekty badawcze

Projekty prowadzone w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej
ISEP  w roku 2013

Warszawa, 15.11.2013

Lp. Tytuł projektu Doktoranci biorący udział w realizacji projektu Termin realizacji
1 Porównanie modeli tranzystorów mocy typu MOSFET nisko- i wysokonapięciowych w apekcie estymacji strat energii

(Grant dziekański)

Doktorant:

Mgr inż. P. Grzejszczak

- kierownik projektu

2013-01-01

2013-12-31

2 Badania algorytmów sterowania przekształtnikowych interfejsów sieciowych dla odnawialnych źródeł energii w warunkach niesymetrii napięcia zasilania

(Projekt NCN)

Doktorantka:

Mgr inż. Małgorzata Bobrowska-Rafał

- kierownik projektu

2012-10-09

2014-10-08

3 Studium nowych rekonfigurowalnych systemów przekształcania energii o zwiększonej niezawodności dla odnawialnych źródeł energii

(Projekty NCN)

Doktorant:

Mgr inż. M. Rolak

- kierownik projektu

2013-07-10

2015-07-31

4 Sterowanie zorientowane polowo dla 6-fazowej maszyny indukcyjnej w przypadku utraty fazy

(Grant dziekański)

Doktorant:

Mgr inż. M. Rolak

- kierownik projektu

2013-01-01

2013-12-31

5 Kompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości(FNP-Ventures)

Projekt realizowany jest w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”.


Doktorant:

Mgr inż. M. Zdanowski

- kierownik projektu

2013-02-01

2015-01-31

6 Opracowanie i optymalizacja dwukierunkowego modułowego przekształtnika sprzęgającego obwody napięcia stałego o dużej przekładni napięciowej

(Projekt  NCN)

Doktorant:

Mgr inż. P. Grzejszczak

Dr inż. M. Nowak

- kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. R. Barlik

Doc. dr hab. K.C. Zymmer

Dr inż. J. Rąbkowski

Dr inż. T. Płatek

2010-10-27

2013-10-26

7 Badania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej

(Projekt NCN)

Doktoranci:

Mgr inż. P.Młodzikowski

Mgr inż. A.Milczarek

Prof. nzw. dr hab. inż. M.Malinowski

- kierownik projektu

Dr inż. S. Styński

2011-04-04

2014-02-03

8 Beztransformatorowy układ trójpoziomowego przekształtnika cztero-gałęziowego dla systemów energetyki odnawialnej

(Projekt NCN)

Doktorant:

Mgr inż. M.Sędłak

Prof. dr hab. inż. M.P.Kaźmierkowski

- kierownik projektu

Dr inż. S. Styński

Prof. nzw. dr hab. inż. M.Malinowski

2011-04-04

2014-01-03

9 Algorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowolataicznej sprzężonej
z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC

(Projekt NCN)

Doktorant:

Mgr inż. R.Kot

Prof. nzw. dr hab. inż. M.Malinowski

- kierownik projektu

Dr inż. S. Styński

.

2013-01-31

2016-01-30

10 Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/rozproszonej

(Projekt NCN)

Doktorant:

Mgr inż. Sz. Piasecki

Prof. dr hab. inż. M.P.Kaźmierkowski

- kierownik projektu

Dr inż. M.Jasińsi

Dr inż. J.Rąbkowski

Prof. nzw. dr hab. inż. M.Malinowski

2013-02-11

2015-08-10

11 Typoszereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HPIMS) do zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym, medycznym i solarnym

(Projekt NCBiR)

Doktorant:

Mgr. inż. L.Zając

Dr inż. M. Jasiński

– kierownik projektu

Prof. nzw. dr hab. inż. M.Malinowski

Dr inż. S. Styński

Dr inż. D. Sobczuk

30.01.2013

31.07.2015

12 Opracowanie funkcjonalnych modułów
do przekształtników z zastosowaniem energoelektronicznych elementów SIC

1. Modelowanie (symulacje) struktur – porównanie do tradycyjnej technologii.

2. Opracowanie podzespołów (sterowniki IGBT/MOSFET,  niskoindukcyjne bus bary, wysokoczęstotliwościowe elementy magnetyczne) oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych

(NCBiR – Prace bad. z przemysłem)

Doktorant:

Mgr inż. M. Zdanowski

Dr inż. J.Rąbkowski

- kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. R.Barlik

Dr inż. T. Płatek

01.07.2013/

01.09.2013

31.12.2013/

30.05.2014

13 Innowacyjne technologie zgrzewania ultradźwiękowego

(NCBiR – projekt realizowany w ITR)

Doc. dr inż. Paweł Fabijański – koordynator z PW 01.10.2013

31.03.2014

14 Opracowanie i wdrożenie dwukierunkowego, trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z diodami poziomującymi (150kW – 800kW), pracującego w szerokim zakresie zmian amplitudy napięcia zasilającego

(Projekt celowy NOT)

Dr inż. Sebastian Styński

- kierownik projektu

Prof. nzw. dr hab. inż. M.Malinowski

Dr inż. Marek Jasiński

01.06.2012

31.10.2013

15 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC (45kW-200kW) dla przepompowni wysokociśnieniowych z kontrolą przepływu wstecznego

(Projekt celowy NOT)

dr inż. Sebastian Styński

- kierownik projektu

Prof. nzw. dr hab. inż. M.Malinowski

01.10.2012

31.10.2013

16 Badania przekształtników stosowanych w systemach elektroenergetycznych, napędach i procesach technologicznych

(Działalność statutowa

Zakładu Elektroniki Przemysłowej)

Prof. dr hab. inż. R. Barlik

- kierownik projektu

01.01.2013

31.12.2013