Doktoraty

Chronologiczny wykaz prac doktorskich w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej:

Nazwisko i imię doktoranta Tytuł rozprawy Nazwisko promotora Jednostka nadająca Rok nadania
Piasecki Szymon Research and development of multi-objective optimization procedures for AC-DC grid converters in particular for renewable /distributed energy systems Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2016
Milczarek Adam Reactive Power Management in Islanded Microgrid with Power Converters Utilization Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2016
Rolak Michał Fault-tolerant control algorithms for multiphase energy conversion system Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2016
Zdanowski Mariusz Wielogałęziowy wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z łącznikami z SiC i elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemności pasożytniczej Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 2015
Sędłak Marcin Czterogałęziowe przekształtniki trójpoziomowe dla energetyki odnawialnej. Analiza, modulacja i sterowanie Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2014
Grzejszczak Piotr Metodyka wyznaczania strat energii w łącznikach półprzewodnikowych przekształtnika o cechach podwójnego mostka aktywnego z uwzględnieniem zjawisk termicznych Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 2014
Bobrowska-Rafał Małgorzata Grid Synchronization and Control of Three-level Three-phase Grid-Connected Converters based on Symmetrical Components Extraction during Voltage Dips Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2013
Rafał Krzysztof Control of shunt active power conditioner with energy storage Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2013
Styński Sebastian Analiza i sterowanie wielopoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z kondensatorami o zmiennym potencjale zasilanego ze źródła jednofazowego Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2012
Fabijański Piotr L. Zintegrowany sterownik przepływu energii w trójfazowych sieciach zasilających pradu przemiennego Prof. dr hab. Henryk Supronowicz Politechnika Warszawska 2009
Wójcik Paweł Dwustrefowe sterowanie momentu i strumienia napędu falownikowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2009
Antoniewicz Patryk Sterowanie predykcyjne trójfazowych przekształtników AC/DC Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2009
Kołomyjski Wojciech Metody modulacji trójpoziomowych przekształtników MSI zasilających maszyny indukcyjne Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2009
Matulka Jarosław Przekształtnik sieciowy PWM z wyjściem typu prądowego w warunkach zasilania napięciem odkształconym Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 2008

Moradewicz Artur Energoelektroniczny system zasilania bezstykowego z transformatorem obrotowym – modelowanie, analiza i projektowanie Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Instytut Elektrotechniki – IEl 2008
Hildebrandt Juliusz Analiza i badania przekształtników z pośrednim obwodem transformatorowym jako dwukierunkowych sprzęgów między obwodami napięcia stałego a suprekondensatorami Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 2007
Jasiński Marek Bezpośrednie sterowanie mocą i momentem przekształtnika AC/DC/AC zasilającego silnik indukcyjny Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2005
Świerczyński Dariusz Falownikowy napęd synchroniczny sterowany metodą bezpośredniej regulacji momentu z modulacją wektorową Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2005
Żelechowski Marcin Falownikowy napęd indukcyjny sterowany metodą bezpośredniej regulacji momentu z modulacją wektorową Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2005
Rąbkowski Jacek Analiza pracy równoległej trójfazowych przekształtników sieciowych PWM o wyjściu stałoprądowym Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 2004
Pulkowski Mariusz Problemy sterowania falowników w czterogałęziowych przy zastosowaniu procesorów sygnałowych Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2004
Cichowlas Mariusz Prostownik sterowany metodą modulacji szerokości impulsów z filtracją aktywną Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2003
Bogusz Piotr Bezpośrednie sterowanie momentu silnika reluktancyjnego przełączalnego Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Instytut Elektrotechniki – IEl 2002
Olszewski Andrzej Mikroprocesorowe systemy sterowania filtrów aktywnych Prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz Politechnika Warszawska 2001
Rząsa Janina Wybrane sposoby kształtowania przebiegów czasowych prądów wejściowych i napięć wyjściowych przekształtników matrycowych Prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz Politechnika Warszawska 2001
Filipek Piotr Sterowanie silnika klatkowego bez członu pomiaru prędkości Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Lubelska 2001
Malinowski Mariusz Metody sterowania trójfazowym prostownikiem PWM bez czujników pomiaru napięcia przemiennego Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2001
Janaszek Michał Problemy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika synchronicznego o magnesach trwałych Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Instytut Elektrotechniki – IEl 2001
Grabowski Paweł Bezpośrednie sterowanie momentem i strumieniem silnika indukcyjnego klatkowego zasilnego z falownika napięcia PWM, przy wykorzystaniu techniki neuro-fuzzy Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 2000
Salem M. Metody sterowania PWM w tranzystorowych falownikach czterogałęziowych Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1999
Sobczuk Dariusz Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia PWM Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1999
Omedi Thomas Comparative analysis, parametric optimization and research on three-phase unidirectional and bidirectional PWM line converters Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 1998
Dakir Ahmed Analiza i synteza układu sterowania maszyny indukcyjnej zasilanej z trójfazowego falownika prądu PWM Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 1997
Bugyi Rafał DC/DC Double Conversion Using Resonant Converters Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 1997
Grochal Piotr Przemienniki częstotliwości o wejściowym współczynniku mocy zbliżonym do jedności Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 1997
Mysiak Piotr Przekształtnik wielopulsowy o wyjściu stałoprądowym w warunkach zasilania z sieci autonomicznej Prof. dr hab. inż. Roman Barlik Politechnika Warszawska 1996
Kanoza Sławomir Resonant Link Three-Phase Inverters. (Falowniki trójfazowe z rezonansowym obwodem pośredniczącym) Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1995
Gharib Osman Ab-del Regal High Frequency DC-link Resonant Inverter with Zero Voltage Switching-Analysis, Design and Investigation Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1991
Kasprowicz Andrzej Bezpośrednie sterowanie momentu i strumienia stojana silnika klatkowego zasilanego z falownika napięcia Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1991
Maćkowiak Krzysztof Regulacja prędkości kątowej maszyny indukcyjnej, zasilanej z tyrystorowego falownika napięcia, metodą orientacji wektorów Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1990
Walaszek Grzegorz Problemy realizacji mikrokomputerowych modulatorów szerokości impulsu dla falowników napięcia Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1990
Bakalarczyk Jerzy Sterowanie silnika asynchronicznego klatkowego przy wykorzystaniu metody orientacji wektora pola Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski Politechnika Warszawska 1990