Publikacje pracowników

Elektroniczna baza publikacji pracowników – https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-nauka/public

W celu aktualizacji danych i możliwości wprowadzania listy publikacji należy zalogować się w systemie isod.

Lista publikacji pracowników ZEP od 2009 roku znajduje się pod adresem https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-nauka/public.

Poniżej znajduje się lista publikacji pracowników ZEP aktualna do 2008 roku.

  1. Monografie
  2. Publikacje : 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
  3. Patenty
  4. Nagrody

1. Monografie:

[1] Adaptacyjne sterowanie napędów z silnikami prądu stałego (Adaptive control of converter fed dc motor drives) Ph.D.-thesis, Warsa w University of Technology, 1972 (in Polish), 101 pages M. P. Kaźmierkowski

[2] Układy energoelektroniczne – obliczanie, modelowanie, projektowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982, s. 728 (udział 25% – monograficzne ujęcie metod matematycznych stosowanych w energoelektronice, układy przemienników częstotliwości bezpośrednich i z pośredniczącym obwodem prądu stałego.)Recenzent: prof. Ludger Szklarski (AGH), Tunia H., Smirnow A., Nowak M., Barlik R.

[3] Układy sterowania i pomiarów w elektronice przemysłowej (Control and measurement circuits for industrial electronics). Warsaw: Telecommunications Publisher-WKiL, 1979 (in Polish) and 1983 (in Russian), 260 pages M. P. Każmierkowski, A. Wójciak

[4] Układy przekształtnikowe w elektronice przemysłowej (Converter circuits for industrial electronics). Warsaw: Telecommunications Publisher-WKiŁ, 1980 (in Polish), 267 pages

M. Nowak, M. P. Każmierkowski, A. Wójciak

[5] Urządzenia elektroniki przemysłowej (Industrial electronics equipment). Warsaw: Telecommunications Publisher-WKiŁ, 1982 (in Polish), 211 pages M. P. Kaźmierkowski, M. Nowak, A. Wójciak

Powrót

2. Publikacje:

2008

[7] Matysik J.: ”Sterowany Integracyjnie Falownik Rezonansowy z Przepływem Energii Biernej” (RCREC), Przegląd Elektrotechniczny, Nr.1. Warszawa 2008.

[6] Matysik J.: Sterowany Integracyjnie Falownik Rezonansowy z Przepływem Energii Biernej (RCREC), Przegląd Elektrotechniczny, Nr.1. Warszawa 2008.

[5] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: ” Struktury mikroprocesorowe ARM i możliwości ich implementacji w układach energoelektronicznych”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY nr 4/2008, s. 107-110.

[4] Płatek T. Zagadnienia regulacji napięcia prądu kondensatora w obwodzie DC trzyprzewodowego trójfazowego filtru aktywnego. Przegląd Elektrotechniczny -Nr.4/ 2008

[3] Płatek T.: Harmoniczne prądu kondensatora w obwodzie DC trzyprzewodowego trójfazowego filtru aktywnego. Przegląd Elektrotechniczny -Nr.2/ 2008

[2] Baranecki A., Majecki J., Płatek T., Biernacik T.: Filtr aktywny jako kompensator negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą. Wiadomości Elektrotechniczne.01.2008

[1] J. Rąbkowski, R. Barlik: Przekształtnik sieciowy typu Z do współpracy z magazynem energii, Materiały XI Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce” , Zakopane 2008, s. 16.1-16.9.

Powrót

2007

[37] A. Moradewicz and M. P. Kaźmierkowski, „FPGA Based Control of Contactless Inductive Energy Transmission System”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, 2007 (in English), accepted for publication.

[36] B. Mehdawi, D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski,”Design and investigation of Vector control scheme PWM inverter-fed permanent magnet synchronous motor drive”, Archive for Electrical Engineering, Vol. , 2007 (in English)

[35] M. Kaźmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, No. , pp. , 2007 (in English).

[34] D. Sobczuk: „E-Learning Presentation Of Pulse Width Modulation Methods for Two And Three-Level Converters”; EDPE 2007 Stara Lesna Slovakia, 24-26 September, 2007 on CD

[33] Dariusz Sobczuk, „Internet based teaching of Pulse Width Modulation for three level converters”, EUROCON 2007, Warsaw, Poland, 9-12 September 2007 on CD

[32] L.M. Grzesiak and M. P. Kazmierkowski, „Improving Flux and Speed Estimators for Sensorless AC Drives”, IEEE Industrial Electronics Magazine, Fall 2007, pg 8-19, (in English).

[31] P. Cortes, J. Rodriguez, P. Antoniewicz and M. P. Kaźmierkowski, „Direct Power Control of an AFE Using Predictive Control”, IEEE Trans. on Power Electronics, 2007 (in English), accepted for publication.

[30] J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak: Falownik typu Z współpracujący z siecią trójfazową: wybrane zagadnienia doboru elementów, Przegląd Elektrotechniczny Nr 12/2007.

[29] J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak: Falownik typu Z o dwukierunkowym przepływie energii, VIII Krajowa Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2007, Łódź 2007, t. II s. 403-408.

[28] J. Rąbkowski: The bidirectional Z-source inverter as an energy storage/grid interface, Proceedings of International Conference „Computer as a Tool”, EUROCON 2007, Warsaw 2007.

[27] J. Rąbkowski: The bidirectional Z-source inverter for energy storage applications, Proceedings of European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2007, Aalborg 2007.

[26] J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak: Dobór elementów obwodu Z dla falownika współpracującego z siecią trójfazową, Krajowa Konf. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6, Kościelisko 2007, s. 137-141.

[25] R. Barlik, . Rąbkowski, M. Nowak, J: Investigations of Transistor IGBT and Silicon Carbide Schottky Diode Switch, International Conference Microtechnology and Thermal problems In Electronics MicroTherm`2007, Łódź 2007, s. 233-237.

[24] A. Konczakowska, A. Szewczyk, R. Barlik, M. Nowak, J. Rąbkowski: Silicon Carbide Application Issues, International Conference Microtechnology and Thermal Problems In Electronics MicroTherm`2007, Łódź 2007, s. 229-233.

[23] R. Barlik, J. Rąbkowski, M. Nowak: Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika krzemu – stan obecny i perspektywy, VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wsch. 2007, s. 583-584

[22] R. Barlik, M. Nowak, J. Rąbkowski, Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu, VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wsch. 2007, s. 581.

[21] J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Badania laboratoryjne łącznika energoelektronicznego złozonego z tranzystora IGBT i diody Schottky`ego z węglika krzemu, VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wsch. 2007, s. 541-546

[20] M. Nowak , J. Rąbkowski, R. Barlik: Badania symulacyjne prostych struktur sterowania jednofazowego falownika, Elektronika nr. 1/2007 s. 37-41.

[19] Matysik J. Szymański B.: Charge controlled class DE series resonant converter – new concept. Konferencja Międzynarodowa EUROCON Warszawa 2007.

[18] Lastowiecki J.; Staszewski P.; Matysik J.; Jedut D.; Bartosinski K.: Linearity of Branched Magnetic Circuits for Differential Current Measuring Systems. Konferencja Międzynarodowa EUROCON Warszawa 2007.

[17] Matysik J.: The current and voltage phase shift regulation in resonant converters with integration control. IEEE Transactions of Industrial Electronics. Vol.54, No.2, April 2007

[16] M. A. Dzieniakowski, „Modułowy przekształtnik IGBT dla grzejnictwa indukcyjnego”, Przegląd Elektrotechniczny, R. LXXXIII, 12/2007, pp.14-17

[15] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Mikroprocesorowy układ sterowania systemem UPFC”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY nr 12/2007, s. 37-40.

[14] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Power Electronic Systems Working in the Three-Phase Power Grid”, EUROCON 2007 The International Conference on „Computer as a Tool” , Warsaw, September 9-12.

[13] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Laboratory Stand for Designing Digital Systems”, EUROCON 2007 The International Conference on „Computer as a Tool” , Warsaw, September 9-12.

[12] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Struktury mikroprocesorowe ARM w układach filtracji aktywnej”. Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-6 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2007 , tom I , s. 25-28 .

[11] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Transmisja sygnałów w złożonych systemach energoelektronicznych”. Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-6 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2007 , tom I, s. 33-36 .

[10] Kaźmierkowski M., Jasiński M., Malinowski M., Płatek T., Styński S., Antoniewicz P., Kołomyjski W., Świerczyński D., Soerensen H.Ch., Friis-Madsen E., Christiansen L., Knapp W., Zhou Z., Igic P.: „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, No. , pp. , 2007 (in English).

[9] Gmurczyk E., Kundera A., Niewiadomski M., Płatek T. : Nowoczesne asynchroniczne napędy AC i DC. Wiadomości Elektrotechniczne nr 06/2007

[8] M. A. Dzieniakowski, „Modułowy falownik napięcia do zasilania pieców indukcyjnych”, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna – Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-6), ISBN 978-83-917161-9-9, Kościelisko, 18-22 czerwiec 2007, pp.17-20

[7] Andrzej Sikorski, Marek Korzeniewski, Adam Ruszczyk, Marian P. Kaźmierkowski, Patryk Antoniewicz, Wojciech Kołomyjski, Marek Jasiński, „A Comparison of Properties of Direct Torque and Flux Control Methods (DTC-SVM, DTC-d, DTC-2×2, DTFC-3A)” EUROCON 2007 The International Conference on „Computer as a Tool” Warsaw, September 9-12

[6] P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, S. Aurtenechea, and M. A. Rodriguez „Comparative Study of Two Predictive Direct Power Control Algorithms for Three-Phase AC/DC Converters” 12th European Conference on Power Electronics and Applications 2 -5 September 2007, Aalborg, Denmark (on CD)

[5] P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, P. Cortes, J. Rodriguez, A. Sikorski „Predictive Direct Power Control Algorithm Three Phase AC/DC Converter” EUROCON 2007 The International Conference on „Computer as a Tool” Warsaw, September 9-12

[4] P. Wójcik, M. P. Kaźmierkowski, „Reliable Direct Torque Control with Flux Vector Modulation (DTC – FVM) for AC Motors”, The 6th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives SDEMPED 2007, 6-8.09.2007 Kraków, Polska, na CD, referat konferencyjny międzynarodowy

[3] P. Wójcik, M. P. Kaźmierkowski, „Direct Torque with Predictive Flux Vector Control of PWM Inverter-Fed for AC Motors”, Electrical Drives and Power Electronics EDPE 2007, 24- 26.09.2007, High Tatras, Słowacja, na CD, referat konferencyjny międzynarodowy

[2] P. Wójcik, „Flux Control with Space Vector Modulation (FC – SVM)”, IEEE EUROCON 2007, 9-12.09.2007, Warszawa, Polska, na CD, referat konferencyjny międzynarodowy

[1] M. Malinowski, S. Styński, „Simulation of Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converters”, EUROCON`2007, Warsaw, Poland, pp. 1524-1530

Powrót

2006

[28] P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Predictive direct power control of three-phase boost rectifier”, Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 54, No. 3, 2006, Special Issue „Control in Power Electronics and Drives”, pp. 287-292 (in English).

[27] M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Żelechowski, „Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor”, Recent Developments of Electrical Driver, Best papers from the international Conference on Electrical Machines ICEM`04, Springer, 2006, pp. 261-274. (Chapter in Monograph in English).

[26] M. Jasiński, M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski, „Direct control for AC/DC/AC converter-fed induction motor with active filtering function”, Compel, The International Jurnal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Selected Paper from the 18th Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits 2004, Vol.25, No. 1, 2006, pp. 235-242. (Chapter in Monograph in English).

[25] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki ” Control of Variable-Speed Type Wind Turbines Using Direct Power Control Space Vector Modulated 3-Level PWM Converter „, ICIT`2006, Mumbai, India, pp. 1516-1521

[24] A. López de Heredia, P. Antoniewicz, I. Etxeberria-Otadui, M. Malinowski, S. Bacha „A Comparative Study Between the DPC-SVM and the Multi-Resonant Controller for Power Active Filter Applications „, ISIE`2006, Montreal, Canada, pp. 1058-1063

[23] D. L. Sobczuk, M. Malinowski, ” Feedback Linearization Control of Inverter Fed Induction Motor – with Sliding Mode Speed and Flux Observers „, IECON`2006, Paris, France, pp. 1299-1304

[22] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki ” DSP/FPGA Control for Variable-Speed Wind Turbines „, IECON`2006, Paris, France, pp. 5161-5166

[21] A. López de Heredia, I. Etxeberria-Otadui, M. Malinowski, S. Bacha, D. Roye „Comparison of Integrator-based and Dead-Beat Controllers for Shunt Power Active Filters „, IECON`2006, Paris, France, pp. 2329-2334

[20] M. P. Kazmierkowski, R. Bracha, M. Malinowski ” Web Based Teaching of Pulse Width Modulation Methods for Three-Phase Two-Level Converters” EPE-PEMC`2006, Portoroz, Slovenia, pp.2134-2139

[19] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki „Advanced DSP Control of 3-level DC/AC Converter for Variable-Speed PMSG” EPE-PEMC`2006, Portoroz, Slovenia, pp.889-894

[18] M. Kazmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Elektrotechnika 2006 Conference, (na CD)

[17] W. Kołomyjski, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski „Adaptive Space Vector Modulator for Three-Level NPC PWM Inverter-Fed Induction Motor ” AMC`2006, Istanbul, Turkey, pp.523-528

[16] P. Wójcik, „Sterowanie Strumieniem z Modulacja Wektorowa”, ELEKTROTECHNIKA 2006, 4-15.12.2006, Międzylesie, Polska, na CD, referat konferencyjny krajowy

[15] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kaźmierkowski, S. Styński „Advanced DSP Control of 3-level DC/AC Converter for Variable-Speed PMSG” EPE-PEMC`2006, Portoroz, Slovenia, pp. 889-894

[14] Barlik R., Rąbkowski J., Nowak M.: Przyrządy półprzewodnikowe z węglika krzemu (SiC) i ich zastosowanie w energoelektronice. Przegląd Elektrotechniczny Nr 11/2006, s.1-8, (nagrodzony w Konkursie im. M. Pożarskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopiśmie SEP w 2006 roku),

[13] Nowak M., Hildebrandt J., Rabkowski J., Barlik R.: Digitalny Controlled Interface Between Supercapacitor Energy Storage and DC Link. Electrical Power Quality and Utilisation Journal, Vol. XII, No.2, 2006, pp.27-31 (przedruk materiału z konferencji międzynarodowej PELINCEC),

[12] Nowak M., Hildebrandt J., Rąbkowski J., Barlik R.: Digitally controlled interface between supercapacitor energy storage and DC link. Journal of Electrical Power Quality and Utilisation, vol. XII, No.2, 2006.

[11] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Features of a single-phase Z-source inverter. Przegląd Elektrotechniczny, Nr 2/2006, s. 89-95.

[10] Rąbkowski J., Barlik., Nowak. M : DC side currents equalization of parallel connected three-phase PWM buck rectifiers, Archives of Electrical Engineering, Vol. LV, No. 3-4/2006, pp.289-299,

[9] Matysik J.: Minimisation of the number of hard commutations in Class D Series Resonant Converter with Integration Control and Instataneous Current Monitoring. Przegląd Elektrotechniczny, Nr.6, str.66-70. Warszawa, 2006.

[8] Matysik J.: A New Method of Integration Control with Instantenous Current Monitoring for Class D Series-Resonant Converter. IEEE Transactions of Industrial Electronics. Vol.53, No.5, pp.1564-1576, October 2006.

[7] Supronowicz H., Olszewski A., Fabijański P., Gawiński H.: „Współpraca systemów energoelektronicznych z liniami zasilającymi”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY nr 11/2006, s. 136-140.

[6] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Control Circuit for Series Active Power Filters Based on Programmable Logic Devices”. Electrical Power Quality and Utilisation, Journal Vol. XII, No. 2, 2006.

[5] Supronowicz H., Olszewski A.: „Stanowisko laboratoryjne do projektoeania systemów cyfrowych”. XVI Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE, Gdańsk 2006, Zeszyty naukowe 22, referat nr 23.

[4] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Struktury mikroprocesorowe ARM i możliwości ich implementacji w układach energoelektronicznych”. VI Seminarium naukowe WYBRANE ZAGADNIENIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI, Lublin-Kazimierz Dolny, maj 2006, s. 118-127.

[3] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Współpraca systemów energoelektronicznych z liniami zasilającymi”. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji MODELOWANIE i SYMULACJA, Zakopane-Kościelisko, czerwiec 2006, tom I, s.121-128.

[2] Supronowicz H., Olszewski A., Fabijański P. :”Trójfazowy generator odkształconych przebiegów napięciowych”. ELEKTRONIKA NR 1/2006, s. 35-38.

[1] Gmurczyk E., Kundera A., Niewiadomski M., Płatek T. : Nowoczesne asynchroniczne napędy pojazdów trakcyjnych. Wiadomości Elektrotechniczne nr 09/2006

Powrót

2005

[41] P. Wójcik, M. Żelechowski, „Practical realization of Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC – SVM) algorithm on processor TMS320F2812″, V Summer Seminar on Nordic Network for Multi Disciplinary Optimized Electric Drives NorMUD`05, 2-4.09.2005, Gdańsk-Jurata, Polska, str. 107 – 110, referat konferencyjny międzynarodowy

[40] P. Antoniewicz, M. Jasinski, „Vector Control of PWM Rectifier – Inverter Fed Induction Motor”, /V Summer Seminar on Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives NorMUD’05, /2-4 September 2005, Gdańsk-Jurata, Poland, pp. 97-101

[39] P. Antoniewicz, M. Jasinski, M. P. Kaźmierkowski, „AC/DC/AC Converter with Reduced DC Side Capacitor Value”, /Proceedings of International Conference on „Computer as a tool” EUROCON 2005, /21-24 November 2005, Belgrade, Serbia & Montenegro.

[38] P. Antoniewicz, „Predictive Direct Power Control of a Rectifier”, /Proceedings of International Conference PELINCEC 2005, /16-19 October 2005, Warsaw, Poland, (017 on CD)

[37] M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM / falownik PWM ze sterowaniem wektorowym”, /Przegląd elektrotechniczny, /czerwiec 2005, numer 6/2005, str. 1-5.

[36] Zelechowski M. Blaabjerg G. F. Każmierkowski M. P. Swierczynski D. Kołomyjski W. „Design and Comparison Direct Torque Control Techniques for Induction Motors”, EPE’05, 11-14.09.2005, Dresden Germany, on CD.

[35] Sobczuk D., Kołomyjski W. „Estymacja Parametrów Elektrycznych silnika Indukcyjnego zasilanego z falownika MSI, sterowanego przy pomocy procesora DSP”, PPEE’2005, 2-5.04.2005, Wisła, Polska, pp. 87-90.

[34] Zelechowski M. Blaabjerg G. F. Każmierkowski M. P. Swierczynski D. Kołomyjski W. „Design and Comparison Direct Torque Control Techniques for Induction Motors”, EPE’05, 11-14.09.2005, Dresden Germany, on CD.

[33] M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Vector Control of PWM Rectifier – Inverter Fed Induction Machine – A Comparison”, In. Proc. of the CPE, 1- 3 Czerwiec, Gdańsk, Polska, (CPE2005/2.10 , na CD)

[32] M. Jasiński, „Direct Power and Torque Control for AC/DC/AC Converter with Reduced DC-link Capacitor”, for PELINCEC Conf., 17-19 Październik 2005, Warszawa, Polska, (na CD)

[31] P. Antoniewicz, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski,”AC/DC/AC Converter with Reduced DC Side Capacitor Value”, for EUROCON, 22-24, Listopad 2005, Belgrade, Serbia-Montenegro, (na CD).

[30] M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM /falownik PWM ze sterowaniem wektorowym”, Przegląd Elektrotechniczny, r. 81 Nr 6/2005, str. 1-5.

[29] M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, P. Rodriguez, J. Pou, „Active Filtering Function of Three-Phase PWM Boost Rectifier under Different Line Voltage Conditions”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol 52, No 2, april 2005, pp. 410-419.

[28] Sobczuk D., Kołomyjski W. „Estymacja Parametrów Elektrycznych silnika Indukcyjnego zasilanego z falownika MSI, sterowanego przy pomocy procesora DSP”, PPEE’2005, 2-5.04.2005, Wisła, Polska, pp. 87-90.

[27] Sobczuk D., Kołomyjski W. „Estimation of inverter-fed induction motor electrical parameters controlled by DSP processor.”, NorMUD’05, 2-4.09.2005, Gdańsk-Jurata,Poland,pp.103-106.

[26] Sobczuk D., Kołomyjski W., „Estimation of Motor Model Parameters At Stand-Still for PWM Inverter-fed Induction Motor”, PELINCEC’2005, 16-19.10.2005 Warszawa, Polska, on CD

[25] Kamran Jalili, Mariusz Malinowski, Steffen Bernet, „Rotor Flux Oriented Control of a High Speed Induction Motor Drive Applying a Two-Level Voltage Source Converter with LC- Sine Filter”, EPE`05, 11-14.09.2005, Dresden Germany, on CD.

[24] M. Malinowski, W. Szczygiel, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet „Sensorless Operation of Active Damping Methods for Three-Phase PWM Converters” ISIE 2005, Dubrovnik, Croatia.

[23] K. Jalili D, Krug, S. Bernet, M. Malinowski, B. J. C. Filho „Design and Characteristics of a Rotor Flux Controlled High Speed Induction Motor Drive Applying Two-Level and Three-Level NPC Voltage Source Converters” PESC 2005, Brasil

[22] M. Malinowski, W. Szczygiel, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet „Simple Sensorless Active Damping Solution for Three-Phase PWM Rectifier with LCL Filter” IECON 2005, Raleight, USA, pp. 987-991

[21] M. Malinowski „Direct Power Control of Three-Level PWM Converter Connecting PMSG with Grid” Pelincec 2005, Warsaw, Poland

[20] K. Jalili, M. Malinowski, S. Bernet „Current Controller Design for a Rotor Flux Controlled High Speed Induction Motor Drive Applying Two-Level Voltage Source Converter with Sine LC-Filter” Pelincec 2005, Warsaw, Poland

[19] M. Malinowski, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet „New Simple Active Damping of Resonance in Three-Phase PWM Converter with LCL Filter” ICIT 2005, Hong Kong, pp. 861-865

[18] Malinowski M., Szczygieł W., „Active Damping of Resonance in PWM converter with LCL filter – simulation study”, NorMUD`05, 2-4.09.2005, Gdańsk -Jurata, Poland, pp.91-96.

[17] M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM /falownik PWM ze sterowaniem wektorowym (Induction Motor Drive fed by PWM Rectifier/Inverter with Victor Control)”, Przegląd Elektrotechniczny, r. 81 Nr 6/2005, str. 1-5 (in Polish).

[16] M. Cichowlas, M. Malinowski, D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, P. Rodríguez, J. Pou, „Active filtering function of three-phase PWM boost rectifier under different line voltage conditions”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, April, pp. , 2005, (in English).

[15] Barlik R., Nowak M.: „Jakość energii elektrycznej – stan obecny i perspektywy” Przegląd Elektrotechniczny. R 81, Nr 7-8/2005, s.1-12 (nagrodzony w Konkursie im. M. Pożaryskiego na najlepszy artykuł w 2005 roku w PE)

[14] Matysik J.: Peak-holding controller with discrete measurement of gradient sign. Archives of Electrical Engineering, No.3 pp. 289-295, Warszawa, 2005.

[13] Fabijański P., Olszewski A., Supronowicz H. : „Hybrydowy system modelowania przebiegów napięciowych”. ELEKTRONIKA NR 1/2005, s. 26-28.

[12] Supronowicz H., Olszewski A., Fabijański P. :”Laboratoryjny model trójfazowego generatora odkształconych przebiegów napięciowych”. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-5 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2005 , tom I , s. 27-34 .

[11] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H. :”Układ sterowania szeregowego filtru aktywnego zbudowany w oparciu o technikę logiki programowalnej”. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-5 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2005 , tom I , s. 59-66 .

[10] Fabijański P., Olszewski A., Supronowicz H. : „The laboratory model of the three-phase generator of distorted voltage waveforms”. Materiały Międzynarodowej Konferencji POWER ELECTRONICS AND INTELLIGENT CONTROL FOR ENERGY CONCERVATION PELINCEC 2005, Warszawa, 16-19 październik 2005r, nr ID: 46.

[9] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H. : ” Control Circuit for Series Active Power Filters Based on Programmable Logic Devices”. Materiały Międzynarodowej Konferencji POWER ELECTRONICS AND INTELLIGENT CONTROL FOR ENERGY CONCERVATION PELINCEC 2005, Warszawa, 16-19 październik 2005r, nr ID: 118.

[8] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H. :”Logika programowalna w sterowaniu filtrami aktywnymi”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY R. 81 NR 11/2005, s. 27-31.

[7] Baranecki A., Płatek T.: Gwarantowane zasilanie odbiorników DC i AC.: Elektro-Info.3/2005

[6] Baranecki A., Niewiadomski M., Płatek T.: Filtry aktywne do kompensacji harmonicznych prądu-aspekty techniczne i ekonomiczne. Wiadomości Elektrotechniczne. 6/2005.

[5] J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik: Trójfazowy przekształtnik PWM typu pradowego sprzęgajacy szyny napięcia stałego z siecią zasilającą, Krajowa konf. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-5, Kościelisko 2005.

[4] J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik: Features of a single-phase Z-source inverter, Procedings of PELINCEC 2005 Conf., Warsaw, 2005.

[3] Nowak M., Hildebrandt J., Rąbkowski J., Barlik R., Digitally controlled interface between supercapacitor energy storage and DC link, Procedings of PELINCEC 2005 Conf., Warsaw, 2005.

[2] J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik: Jednofazowy falownik typu Z, VII Krajowa Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2005, Łódź 23-25 listopada 2005, t. II s. 483-488.

[1] M. Nowak, J. Rąbkowski, J. Hildebrandt , R. Barlik: Cyfrowo sterowany przekształtnik DC/DC z pośrednim obwodem napięcia przemiennego, VII Krajowa Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2005, Łódź 23-25 listopada 2005, t. II s. 403-408.

Powrót

2004

[28] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. Żelechowski, P. Wójcik, „Nowy modulator szerokości impulsów w aplikacji przemysłowej”, IX Sympozjum – Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENID’2004, 20-22 września 2004, Poznań, Polska, str. 115- 122.

[27] M. Żelechowski, W. Kołomyjski, M. Twerd, „Industrial Application of Sensorless Direct Torque Control – Space Vector Modulated (DTC – SVM) for Inverter Fed Induction Drives”, NorFa Seminar ’04, 4-6 June 2004, Tallinn, Estonia, pp. 77- 79.

[26] M. Jasiński, D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski „Novel Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter”, In Proc. of the ISIE 2004 Conf., 4-7 May, Ajaccio, France, pp.1147- 1152.

[25] M. Jasiński, M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski „Direct Control for AC/DC/AC Converter- fed Induction Motor with Active Filtering Function”, In Proc. of the EPNC 2004, Conf., 28-30 June, Poznan, Poland, pp. 103-105.

[24] Dariusz L. Sobczuk, „Neuronowy estymator prędkości dla silnika indukcyjnego sterowanego wektorowo”, Przegląd Elektrotechniczny, 1’2004, pp 16-21.

[23] M. Malinowski, S. Bernet „Simple Control Scheme of PWM Converter Connecting Wind Turbine with Grid – Simulation Study” Nordic Wind Power Conference NWPC`04, Geteborg, Sweden, 2004.

[22] M. Malinowski, S. Bernet „Simple Control Scheme of Three-Level PWM Converter Connecting Wind Turbine with Grid” International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ`04, Barcelona, Spain, 2004.

[21] D. Krug, M. Malinowski, S. Bernet „Design and Comparison of Medium Voltage Multi-Level Converters for Industry Application” International Conference on Industrial Application IAS`04, Seattle, USA, 2004.

[20] M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, „Active Filtering Function of Three-phase PWM Boost Rectifier” International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, Riga, Latvia, 2004. Nagroda za najlepszy artykuł posterowy!

[19] M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski „Review and comparative study of control techniques for three-phase PWM boost rectifiers” (tutorial) International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, Riga, Latvia, 2004, (aktywny).

[18] M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, „Modern application of PWM rectifier with filtering function” IEEE International Conference, St. Petersburg, Rosja, 2004, (aktywny).

[17] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. Żelechowski, P. Wójcik, „Nowy modulator szerokości impulsów w aplikacji przemysłowej”, IX Sympozjum – Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENID`2004, Poznań, Polska

[16] Malinowski M., „Control of 3-Level NPC Converter Connecting Permanent Magnet Synchronous Generator with Grid”, NorMUD`04, Talin, Estonia.

[15] M. Malinowski, M. Jasinski, M. P. Kaźmierkowski, „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM)” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 2, pp. 447-454, April 2004.

[14] M. Malinowski, M. Jasiński and M. P. Kaźmierkowski, „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM)”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 2, April, pp. 447-454, 2004, (in English).

[13] G. Buja and M. P. Kaźmierkowski, „Review of Direct Torque Control of AC Motors”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 4, August, pp. 744-757, 2004, (in English).

[12] M. Malinowski and M. P. Kaźmierkowski, „Control of Three-Phase PWM Rectifier – A Comparative Review”, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, March 2004, Vol. 51, No. 1, pg 5-12, (in English).

[11] M. P. Kaźmierkowski and R. Bracha,”Teaching of Pulse Width Modulation Methodsfor Three-Phase Converters Using Internet” IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, June 2004, Vol. 51, No. 2, pg 4-12, (in English).

[10] Matulka J., Nowak M., Barlik R.: Specyficzne problemy sterowania trójfazowych przekształtników sieciowych o wyjściu prądowym. Przegląd Elektrotechniczny. Rok LXXX, Nr 3/2004, s.211-214,

[9] M. A. Dzieniakowski, „Układy sterowania falownika impulsowego”, III Krajowa Konferencja MiS-3 Modelowanie i Symulacja, 21-25 czerwiec 2004, Kościelisko, ISBN 83-91-7161-3-9, pp.349-354

[8] Supronowicz H., Olszewski A.: „Układy energoelektroniczne przeznaczone do współpracy z elektroenergetycznymi liniami zasilającymi”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY R. 80 NR 11/2004, s. 1144-1148.

[7] Olszewski A., Fabijański P., Supronowicz H. : „Trójfazowy generator odkształconych przebiegów sieciowych”. Materiały III Krajowej Konferencji MODELOWANIE I SYMULACJA MiS-3 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2004 , tom II , s. 511-518.

[6] Supronowicz H., Olszewski A. : „Międzyliniowy sterownik mocy”. Materiały III Krajowej Konferencji MODELOWANIE I SYMULACJA MiS-3 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2004 , tom II , s. 677-684 .

[5] Baranecki A., Niewiadomski M., Płatek T.: Odbiorniki nieliniowe-problemy i zagrożenia. Wiadomości Elektrotechniczne .3/2004

[4] Baranecki A., Nichthauser J., Płatek T.: Wielosystemowe przetwornice statyczne. Technika Transportu Szynowego 1-2/2004.

[3] J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik: Output currents equalization of two parallel connected three-phase PWM buck rectifiers, Proc. of PESC 2004, Aachen, 2004.

[2] J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, J. Matulka, Redukcja efektów akustycznych w trójfazowych przekształtnikach o wyjściu prądowym dzięki losowo wybieranej dystrybucji stanów zerowych, Materiały III Konferencji Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 2004.

[1] J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Parallel operation of two three phase PWM buck rectifiers, Przegląd Elektrotechniczny Nr 5/2004.

Powrót

3. Patenty

[62] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Układ jedno- lub trójfazowego, dwukierunkowego falownika typu Z oraz sposób sterowania łącznikami układu jedno- lub trójfazowego, dwukierunkowego falownika typu Z.. Zgłoszenie Patentowe Nr P.381019 z dnia 30.11.2006

[61] Matysik J.: Palczyński L.: Patent 357 915, „Regulator ekstremalny z układem dyskretnego pomiaru gradientu wielkości wejściowej” (zgł.20.12.2002)

[60] M. P. Kaźmierkowski, M. Malinowski: „Układ bezposredniego sterowania mocą trójfazowego prostownika PWM (System of direct power control for three-phase PWM rectifier)” Patent PL No. 354437

[59] Barlik R., Nowak M.: Układ falownika prądu i sposób sterowania falownika prądu. Zgłoszenie patentowe Nr P. 346 357 z dnia 2001.03.09,

[58] M. Malinowski „Modulator wektorowy szerokości impulsów przekształtnika” P.340113, 2000

[57] Niewiadomski M., Warda W., Smirnow A., Płatek T., Baranecki A.: Układ sterowania tranzystorów dużej mocy z izolacją galwaniczną . PAT. 291923

[56] Niewiadomski M., Warda W., Smirnow A., Płatek T., Baranecki A.: Układ do pomiaru napięć stałych . PAT. 278617

[55] Smirnow A., Płatek T., Niewiadomski M., Warda W., Baranecki A.: Przekształtnik z kształtowaniem sinusoidalnego napięcia wyjściowego . PAT. 276131

[54] Płatek T., Niewiadomski M., Smirnow A., Warda W., Baranecki A.: Generator napięcia sinusoidalnego . PAT. 274326

[53] Płatek T., Smirnow A., Baranecki A., Niewiadomski M., Warda W.: Układ ograniczania prądów zwarciowych tranzystorowego falownika napięcia. PAT. 274077

[52] Płatek T., Matysik J.: Przetwornik pomiarowy zwłaszcza do pomiaru prądu . PAT. 243339

[51] Płatek T.: Układ mnożący i dzielący sygnały analogowe w procesie modulacji impulsowej. PAT. 226685

[50] Płatek T.: Zasilacz dzielonego stabilizowanego napięcia stałego małej mocy. PAT. 223165

[49] Płatek T.: Zasilacz stabilizowanego napięcia stałego małej mocy. PAT. 223164

[48] Płatek T., Smirnow A.: Układ do sterowania indukcyjnego silnika pierścieniowego. PAT. 220897

[47] Smirnow A., Dzieniakowski M., Płatek T.: Obwód silnoprądowy przekształtników energoelektronicznych o komutacji wewnętrznej z kontrolą prądu. PAT. 216598

[46] Płatek T., Dzieniakowski M., Smirnow A., Baranecki A., Pełczewski P.: Optoelektroniczny przetwornik napięcia . PAT. 204887

[45] Dzieniakowski M., Smirnow A., Płatek T., Pełczewski P., Baranecki A.: Trójfazowy generator napięć sinusoidalnych z napięciowym przestrajaniem częstotliwości i amplitudy. PAT. 204881

[44] Pełczewski P., Płatek T., Smirnow A., Baranecki A., Dzieniakowswki M.: Przesuwnik fazy przebiegu trójfazowego, sterowany sygnałem napięciowym . PAT. 203529

[43] Płatek T., Smirnow A., Dzieniakowski M., Baranecki A., Pełczewski P.: Przemiennik częstotliwości formujący napięcie . PAT. 201767

[42] Matysik J.: Patent 192 594, „Sterownik prądu przetwornicy rezonansowej” (zgł.02.06.1999).

[41] Dzieniakowski M., Baranecki A., Pełczewski P.,: Smirnow A., Płatek T.: Układ zadawania częstotliwości zasilania silnika asynchronicznego klatkowego, w układach częstotliwościowego sterowania prędkością obrotową silnika trójfazowego . PAT. 179117

[40] D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, M.A.Dzieniakowski: „Regulator prądu falownika i sposób sterowania układami próbkująco-pamiętającymi tego regulatora”. Patent PL 177361 (30.11.1999 WUP 11/99).

[39] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Układ sterowania przekształtnika energoelektronicznego. Patent nr 177115 opublikowany 30.09.1999 (udział 30%)

[38] Matysik J.: Patent 177 111, „Sterownik prądu przetwornicy z obwodem rezonansowym” (zgł. 25.10.1995).

[37] Olesiński R., Grochal P., Barlik R.: Sposób regulacji chwilowych wartości wielkości wielofazowych i układ do regulacji chwilowych wartości wielkości wielofazowych. Patent nr 172 109 opublikowany 29.08.1997

[36] Grochal P., Olesiński R., Barlik R.: Sposób regulacji wielkości wektorowej i układ do regulacji wielkości wektorowej. Patent nr 167852 opublikowany 30.11.1995 (udział 30%)

[35] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Sposób sterowania przekształtnika energoelektronicznego. Patent nr 163879 opublikowany 31.05.1994 (udział 30%)

[34] Matysik J.: Patent 161 993, „Przetwornica mocy” (zgł.29.06.1990).

[33] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Sposób sterowania przekształtników energoelektronicznych i układ do sterowania przekształtników energoelektronicznych. Patent nr 161678 opublikowany 30.07.1993 (udział 30%)

[32] Nowak M., Barlik R.: Sposób kształtowania napięcia wyjściowego przekształtnika statycznego. Patent nr 159398 opublikowany 31.12.1992 (udział 50% – koncepcja sterowania przekształtnika i sumowania napięć wyjściowych układu wielogałęziowego)

[31] R. Barlik, M. Nowak, M. P. Kaźmierkowski, „Sposób sterowania częstotliwościowego maszyny indukcyjnej i układ sterowania częstotliwościowego maszyny indukcyjnej (Control method for frequency regulated induction machine and control system for frequency regulated induction machine)”, Polish patent No. 155637.

[30] M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, „Układ sterowania kształtujący prąd w obciążeniu trójfazowym zasilanym z falownika napięcia (Control circuit generated current in three phase load feeding from voltage source inverters)”, Polish patent No. 155834.

[29] M.A. Dzieniakowski, M. P. Kaźmierkowski, „Układ sterowania trójfazowego falownika napięcia (Control circuit of three phase voltage source inverters)”, Polish patent No. 155589.

[28] Dzieniakowski M., Nowak M., Barlik R.: Układ nieliniowego ograniczenia prądu w niezależnych falownikach napięcia. Patent nr 155575 opublikowany 1991.12.31 (udział 30%)

[27] M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, „Sposób wyznaczania uchybu stałej czasowej w układach sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego oraz układ wyznaczania uchybu stałej czasowej w układach sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego, (The method of error calculation for rotor time constant adaption loop in vector controlled induction motor drives and circuits for rotor time constant calculation)”, Polish patent No. 154560.

[26] M. P. Kaźmierkowski, „Układ przetwornika składowych sygnałów wektorowych (Electronic circuit for vector signals transformation)”, Polish patent No. 153894.

[25] M. P. Kaźmierkowski, „Układ do wyznaczania składowej pradu stojana tworzącej moment obrotowy silnika klatkowego (Torque current calculation circuits for inverter fed induction motor drives)”, Polish patent No. 155216.

[24] Matysik J.: Patent 153 540, „Układ do pomiaru temperatury” (zgł.27.06.1986).

[23] Barlik R.: Sposób rozruchu trójfazowego falownika prądu o komutacji wewnętrznej i układ do rozruchu trójfazowego falownika prądu o komutacji wewnętrznej. Patent nr 152721 opublikowany 1991.06.28

[22] Nowak M., Barlik R.: Układ sterowania falownika napięcia. Patent nr 150963 opublikowany 1990.11.30 (udział 50%)

[21] Nowak M., Barlik R.: Przemiennik częstotliwości z tyrystorowym falownikiem napięcia. Patent nr 148 667 opublikowany 1989.12.31 (udział 50%)

[20] Barlik R., Nowak M.: Przemiennik częstotliwości z tyrystorowym falownikiem napięcia o komutacji centralnej. Patent 148 666 opublikowany 1989.12.31 (udział 50%)

[19] Nowak M., Maćkowiak K., Barlik R.: Sposób sterowania trójfazowego falownika napięcia o komutacji wewnętrznej i układ do sterowania trójfazowego falownika napięcia o komutacji wewnętrznej. Patent nr 148 443 opublikowany 1990.04.30 (udział 30%)

[18] Barlik R., Nowak M.: Sposób sterowania trójfazowego falownika prądu z diodami odcinającymi. Patent nr 148 108 opublikowany 1990.02.28 (udział 50%)

[17] Matysik J., Płatek T.: Patent 145189, „Przetwornik pomiarowy zwłaszcza do pomiaru prądu (zgł. 30.10.1984).

[16] Nowak M., Barlik R., Przeradzki A.: Sposób porównywania częstotliwości i przełączania sygnałów impulsowych oraz układ do porównywania częstotliwości i przełączania sygnałów impulsowych. Patent nr 136212 opublikowany 30.06.1987 (udział 30%)

[15] M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, J. Iwanejko, „Cyfrowy układ sterujący falownikiem z modulacją szerokości impulsów (Digital control system for current source inverter)”, Polish patent No. 128492.

[14] A. Dmowski, R. Barlik, M. Nowak, M. P. Kaźmierkowski, „Ukad przetwornika napięcie częstotliwość (Voltage frequency converter circuit)”, Polish patent No. 120803.

[13] M. Nowak, M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, J. Łastowiecki, „Układ falownika prądu (Current source inverter circuit)” Polish patent No. 116229.

[12] Nowak M., Barlik R., Kaźmierkowski M., Łastowiecki J.: Układ falownika prądu. Patent nr 116229 opublikowany 03.01.1983 (udział 40%)

[11] R. Barlik, M. P. Kaźmierkowski, M. Nowak, K. Stańkowski, „Układ trójfazowego falownika prądu (Three phase current source inverter topology)”, Polish patent No. 116208.

[10] M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, H. Tunia, M. Nowak, „Sposób sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego i układ sterowania częstotliwościwego silnika klatkowego (A method of frequency control of induction motor drive and system for frequency control of induction motor” Polish patent No. 160441.

[9] Kaźmierkowski M., Barlik R., Tunia H., Nowak M.: Sposób sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego i układ sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego. Patent nr 114739 opublikowany 03.11.1983 (udział 40%)

[8] R. Barlik, M. P. Kaźmierkowski, M. Nowak, K. Stańkowski, „Sposób ochrony przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu od przepięc powstających przy zaniku prądu (Method of overvoltage protection of the current source inverter system)”, Polish patent No. 111927.

[7] M. P. Matysik J., Supronowicz H.: Patent 107270, „Układ pamięci remanentowej” (zgł.02.06.1976).

[6] Matysik J.: Supronowicz H.: Patent 91901, „Układ do pomiaru parametrów materiałów ferromagnetycznych” (zgł. 12.11.1974).

[5] Barlik R., Nowak M.: Układ połączeń jednofazowych sterowników tyrystorowych do sterowania trójfazowego tyrystorowego mostka prostowniczego. Patent nr 90959 opublikowany 30.06.1977 (udział 50%)

[4] Matysik J.: Smirnow A.: Patent 87880, „Układ dyskryminatora prądu lub napięcia z regulowaną strefą histerezy (zgł.30.01.1973).

[3] Matysik J.: Patent 69689: „Synchronizator elektroniczny” (zgł. 26.10.1970).

[2] M. P. Kaźmierkowski, Z. Pasowski, K. Stańkowski, „Układ wzmacniacza regulacyjnego prądu stałego (Direct current amplifier circuit for electronic regulators,” Polish patent No. 64298.

[1] Z. Pasowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Pytlak, „Sposób komutacji wymuszonej dla pracy nawrotnej przekształtnika tyrystorowego i układ do stosowania tego sposobu (New method of forced commutation in the reversible thyristor dc converter)”, Polish patent No. 63716.

Powrót