Egzamin Dyplomowy

Zasady:

 1. Nowe zasady prowadzenia prac dyplomowych. Uchwała RW nr 98

 2. Procedury dyplomowania.

 3. Prace dyplomowe: Egzamin – wytyczne.

 4. Prace dyplomowe inzynierskie – zalecenia.

 5. Prace dyplomowe magisterskie – zalecenia.

Załączniki:

 1. ZAL. 1 Informacja o wydaniu tematu pracy dyplomowej.

 2. ZAL. 2 Zgoda Dziekana na pracę dyplomową „zewnętrzną”.

 3. ZAL. 2a Porozumienie o współpracy.

 4. ZAL. 3 Zgoda dziekana na pracę dyplomową w j. obcym.

 5. ZAL. 4 Wzor tytulowej.

 6. ZAL. 5 Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej.

 7. ZAL. 6 przedłużenie terminu złożenia pracy.

 8. ZAL. 7 Wznowienie na obrone.

 9. ZAL. 8 Wniosek o dopuszczenie.

 10. ZAL. 9 o Zalecane elementy opinii kierującego.

 11. ZAL. 9 r Zalecane elementy recenzji.

 12. ZAL. 10 Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu.

 13. ZAL. 11 Protokol Komisji Egzaminu Dyplomowego.

 14. ZAL. 12 karta obiegowa.

 15. ZAL. 13 Ankieta Absolwenta Wydzialu Elektrycznego PW.

 16. Dane osobowe.

Ostatnia aktualizacja: październik 2013