AKTUALNOŚCI

Studium podyplomowe:

PRZEKSZTAŁTNIKI I MAGAZYNY ENERGII DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

• Ogłoszenia o seminariach

(Na tej stronie są zamieszczane informacje o terminach i tematyce spotkań w ramach Seminarium Zakładowego ZEP)

• Zebrania Zakładowe

(Na tej stronie są zamieszczane informacje na temat terminów spotkań organizacyjnych dla pracowników  ZEP)

• Informacje o konferencjach

(Na tej stronie są zamieszczane informacje na temat konferencji krajowych i międzynarodowych, których tematyka wpisuje się w obszary zainteresowań zespołów naukowych ZEP)

Za chwilę nastąpi przekierowanie do aktualnych ogłoszeń...

Ogłoszenia