Paweł Fabijański


doc. dr inż. Paweł Fabijański

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-56-09
fax (+48 22) 625-66-33
pawel@isep.pw.edu.pl

Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji


Życiorys zawodowy.

Urodzony w 1951 roku w Warszawie. W roku 1975 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w specjalności automatyka. Stopień doktora nauk technicznych w specjalności energoelektronika uzyskał w 1984 roku.
Jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Od 1975 pracuje w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej kolejno na stanowiskach: (1975-1977) asystenta stażysty i asystenta, (1977-1984) starszego asystenta i (od 1984 r.) adiunkta. Przez sześć kadencji pełnił funkcje prodziekana Wydziału Elektrycznego, ( 1987-1990) ds. studenckich, (1990-1996) ds. studenckich i ds. dydaktyki, (1999-2005) ds. nauczania. Członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i branżowych IEEE (1993), PTETiS (1976), SEP (1980).
Prowadzi badania w zakresie: elektroniki przemysłowej, energoelektroniki i automatyki urządzeń ultradźwiękowych dużych mocy.
Główne kierunki działalności naukowej obejmują zagadnienia sterownia adaptacyjnego urządzeń ultradźwiękowych dużych mocy stosowanych w procesach mycia technologicznego, spawania, zgrzewania, kucia itp. W obszarze zainteresowań są także nowe topologie jednofazowych przekształtników rezonansowych, oraz metody ich sterowania. W szczególności takie sterowanie, które umożliwia minimalizację strat łączeniowych i dostrajanie częstotliwości fali napięcia wyjściowego falownika do częstotliwości rezonansu mechanicznego przetworników ultradźwiękowych, metody eliminacji czujników pomiarowych w urządzeniach energoelektronicznych sterowanych w czasie rzeczywistym na bazie mikroprocesorów sygnałowych (DSP), aktywne układy prostownikowe oraz zastosowania w sterowaniu przekształtników metody logiki rozmytej (fuzzy logic), a do identyfikacji parametrów obiektu algorytmów genetycznych (genetic algorithm).

Działalność organizacyjna w Politechnice Warszawskiej:

 • Zastępca dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej ds. dydaktyki od 2008 r.
 • Prodziekan Wydziału Elektrycznego w kadencjach 1988-1990, 1990-1993, 1993-1996, 1999-2002, 2002-2005
 • Pełnomocnik dziekana ds. praktyk dyplomowych 1978-1980
 • Pełnomocnik dziekana ds. stypendiów 1987-1988
 • Doradca prorektora ds. studenckich w sprawach samorządności studenckiej 1996-1999
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej 2005-2008
 • Pełnomocnik dziekana ds. studiów na odległość OKNO 2005-2008
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2007-2008

Działalność organizacyjna międzynarodowa:

 • Członek IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) od 1992 roku

Działalność organizacyjna krajowa:

 • Członek SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) od 1976 roku
 • Członek PTETiS (Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1976 roku
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLSONIK Sp. z o. o. (1992), wiceprezes

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym POLNED Sp. z o. o., Zakład Maszyn i Urządzeń Technologicznych – 3 lata (1989-1991), główny konstruktor
 • RWTH Aachen, 10 – 12.1974, staż naukowy
 • RWTH Aachen, 09 – 10.1990, staż naukowy
 • RWTH Aachen, 08 – 09.1993, staż naukowy
 • University of Strathclyde Glasgow, 07 – 08.1998, project
 • Technical University of Denmark, Lyngby, 21.09 – 02.10.1998, projekt
 • Technical University of Denmark, Lyngby, 19.10 – 30.10.1998, projekt
 • University of Strathclyde Glasgow, 01.11.1998 – 28.02.1999, projekt
 • University of Strathclyde Glasgow, 27.07 – 10.08.2001, projekt
 • University of Strathclyde Glasgow, 05.02 – 04.03.2004, projekt
 • University of Strathclyde Glasgow, 08.06 – 09.09.2003, projekt

Powrót


Patenty.

[11]  P. Fabijański, A. Latuszek: „Mieszadło ultradźwiękowe”. Patent PL NR 312234
[10]  P. Fabijański, L. Palczyński, A. Szadkowski, J. Bisikiewicz: ” Układ generatora ultradźwiękowego z automatycznym strojeniem częstotliwości”. Patent PL NR 282047
[9]  P. Fabijański, L. Palczyński, A. Szadkowski, J. Bisikiewicz: „Układ falownika sekwencyjnego”. Patent PL NR 275255
[8]  P. Fabijański, K. Stańkowski, L. Palczyński, K, P. Wilbik, R. Niedbała, J. Panasiuk: „Falownik sekwencyjny o podwyższonej częstotliwości napięcia wyjściowego”. Patent PL NR 270060
[7]  P. Fabijański, K. Stańkowski, H. Tunia, Z. Zając, L. Palczyński, K. Kulawik, J. Umiński, Z. Murawski: „Sposób grupowego zasilania trójfazowych silników asynchronicznych klatkowych i układ do grupowego zasilania trójfazowych silników asynchronicznych klatkowych”. Patent PL NR 230877
[6]  P. Fabijański, K. Stańkowski, H. Tunia, Z. Zając, W. Adamowicz, J. Jakubczyk: „Układ pomiaru kąta przesunięcia fazowego”. Patent PL NR 180167
[5]  P. Fabijański, K. Stańkowski, Z. Zając, W. Adamowicz, M. Kandefer, J. Jakubczyk, S. Firlejczyk: „Układ symetryzacji prądów w sieci dla skompensowanych jednofazowych urządzeń energetycznych, w szczególności pieców indukcyjnych”. Patent PL NR 210762
[4]  P. Fabijański, K. Stańkowski, H. Tunia, Z. Zając, T. Kwiatkowski, W. Krukowski: „Układ do sterowania licznikiem rewersyjnym w regulatorze cyfrowym”. Patent PL NR 195388
[3]  P. Fabijański, K. Stańkowski, R. Zając, J. Przygocki, R. Szóstak: „Sposób i układ do zasilania wzbudnika, zwłaszcza wzbudnika do magnesowania rdzeni ferromagnetycznych”. Patent PL NR 184393
[2]  P. Fabijański, K. Stańkowski, H. Tunia, R. Zając, W. Adamowicz, S. Firlejczyk, J. Jakubczyk: „Sposób automatycznej kompensacji mocy biernej i tyrystorowy układ kompensacji mocy biernej urządzeń energetycznych w szczególności pieców indukcyjnych”. Patent PL NR 174924
[1]  P. Fabijański, K. Stańkowski, H. Tunia, R. Zając, M. Kandefer, K. Wadas: „Sposób i układ do włączania tyrystorowego łącznika napięcia przemiennego”. Patent PL NR 169314

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia krajowe:

[12]  Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1990.
[11]  Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1989.
[10]  Nagroda II stopnia zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, 1986.
[9]  Nagroda II stopnia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gliwicach za pracę pt.: „Analiza pracy i badania układów kompensacji mocy biernej z falownikiem prądu”, 1983.
[8]  Nagroda III stopnia zespołowa Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Ogólnopolskim Konkursie na najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie energoelektroniki, 1983.
[7]  Nagroda III stopnia zespołowa Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 1981.
[6]  II Nagroda zespołowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za pracę pt.: „Analiza pracy i badania układu kompensacji mocy biernej z falownikiem prądu”, 1981 .
[5]  Wyróżnienie w eliminacjach centralnych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, 1980.
[4]  Nagroda II stopnia zespołowa Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Ogólnopolskim Konkursie na najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie energoelektroniki, 1980.
[3]  Wyróżnienie w eliminacjach centralnych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, 1978.
[2]  Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w realizacji prac badawczych, 1976.
[1]  Wyróżnienie w eliminacjach centralnych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, 1976.

Nagrody i wyróżnienia międzynarodowe:

[1]  Srebrny medal na 45 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji BRASSELS EUREKA’96, Bruksela 1996.

Powrót


Prowadzone projekty.

Kierowanie projektami badawczymi (Granty KBN):
[3]  Projekt badawczy nr N N510 387035 pt.: „Przekształtniki AC/DC/AC podwyższonej częstotliwości napięcia wyjściowego”. Projekt w trakcie realizacji.
[2]  Projekt badawczy nr 8 T10A 011819 pt.: „Inteligentne układy sterowania falowników rezonansowych do zasilania ultradźwiękowych przetworników piezoceramicznych”. Zakończony 31.12 2002
[1]  Projekt badawczy nr 8 T10A 023 08 pt.: „Optymalizacja sterowania i topologii falowników rezonansowych z elementami piezoceramicznymi”. Zakończony 30.06.1997.

Kierowanie projektami badawczymi (Granty JM Rektora PW):
[2]  „Metody kształtowania czasowych przebiegów wyjściowych napięcia i/lub pradu w wybranych topologiach falowników rezonansowych”. Zakończony 31.05.2001.
[1]  „Przetwornice DC-DC z modulacją dyskretną”. Zakończony 31.05.1995.

Kierowanie projektami badawczymi (Granty dziekana WE):
[2]  „Opracowanie modeli matematycznych oraz analiza czasowych przebiegów prądów i napięć w wybranych rodzajach przetworników ultradźwiekowych zasilanych ze źródła prądu lub napięcia”. Zakończony 31.05.2001.
[1]  „Analiza właściwości dynamicznych elektronicznego układu zapłonowego do wysokoprężnych lamp wyładowczych”. Zakończony 31.05.1997.

Inne prace prowadzone na zlecenie przemysłu:
[24]  „Opracowanie koncepcji aparatu galwanizerskiego z generatorem prądu pulsującego i generatorem prądu stałego”. Ryszard Niedbała, Paweł Fabijański, projekt celowy nr 8T10A 04296C/3213. Warszawa 1999. Zakończony 31.05.1995.
[23]  „Analiza właściwości dynamicznych elektronicznego układu zapłonowego do wysokoprężnych lamp wyładowczych”. Paweł Fabijański, Ryszard Zając. Grantu dziekańskiego 19/6. Warszawa 1997
[22]  „Układy do bezprzerwowego zasilania instrumentów pomiarowych i urządzeń w obserwatorium IGWiAG PW w Jarosławiu”. Paweł Fabijański, opracowanie dla Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej PW, Warszawa 1995.
[21]  „Opracowanie koncepcji metod projektowania regulatorów quasi sinusoidalnych i sinusoidalnych napięć przemiennych o częstotliwości 50 Hz i 400 Hz”. Grant MEN 1991 r. wykonany przez zespół Paweł Fabijański, Leszek Palczyński, Krzysztof Kulawik, Warszawa 1991.
[20]  „Zweryfikowana dokumentacja ideowa części elektrycznej serwonapędu z silnikiem indukcyjnym o momentach długotrwałych 0,35 Nm-7,0 Nm”. Marian, P. Kaźmierkowski, Paweł Fabijański, Waldemar Sulkowski, Krzysztof Kulawik. Opracowanie na zlecenie Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu, zakład ENO, temat 64.02.10. Warszawa 1990.
[19]  „Tranzystorowy falownik napięcia z MSI do zasilania silników indukcyjnych o mocy do 10 kW” Roman Barlik, Paweł Fabijański, Leszek Palczyński. Praca badawcza 501/044/221/6 wykonana na zlecenie Fabryki Aparatury Elektrycznej EFA w Glinie k/Otwocka. Warszawa 1990, 1991.
[18]  „Falownik tyrystorowy 125 kVA ze sterowaniem mikroprocesorowym” Roman Barlik, Maciej Dzieniakowski, Paweł Fabijański, Mieczysław Nowak, Leszek Palczyński, Andrzej Wójciak, Piotr Grochal. Centralny program badawczo-rozwojowy 5.3. Kompleksowy rozwój energetyki. Energetyka Jądrowa. Umowa 501/044/159/2 wykonana na zlecenie Fabryki Aparatury Elektrycznej EFA w Glinie k/Otwocka. Warszawa 1990.
[17]  „Energoelektroniczne układy modelowe dla zasilania pieców indukcyjnych o sieciowej i podwyższonej częstotliwości” Henryk Tunia, Antoni Dmowski, Jan Fabianowski, Paweł Fabijański, Klemens Stańkowski, Ryszard Zając. Umowa NB/1/74 wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażania Odlewni w Bytomiu dotycząca tematu „Opracowanie prototypowych układów energoelektronicznych dla grzejnictwa indukcyjnego oraz kompleksowej „Tyrystorowy układ napędowy z falownikiem prądu do zasilania silników indukcyjnych klatkowych” Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik, Leszek Palczyński, Andrzej Szadkowski. Opracowanie dla Instytutu Techniki Cieplnej PW. Warszawa 1990.
[16]  „Zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia do nagrzewania oporowego” Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik. Projekt wykonany na zlecenie firmy ECONOMIC Biuro Usług Ekonomiczno-organizacyjnych Sp. z o. o. w Warszawie. Warszawa 1990.
[15]  „Wykonanie regulatora temperatury” Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik. Praca wykonana dla Instytutu Technologii Bezwiórowej na zlecenie Spółdzielni Pracy INPRO w Warszawie. Warszawa 1989
[14]  Opracowanie dokumentacji i wykonanie układu ciągłego regulatora temperatury dla zakresów 200-350 0C oraz 600-8000C”. Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik. Warszawa 1989. „Elektroniczny regulator wydajności ozonu do ozonatora laboratoryjnego”. Umowa 44/MI/89 wykonana przez zespół: Paweł Fabijański, Leszek Palczyński, Cezary Kurkus, Andrzej Szadkowski na zlecenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie dla Ośrodka Inicjatyw Wdrożeniowych i Produkcyjnych „POLTECH”. Warszawa 1989.
[13]  „Badania i ocena elektrycznego przepływowego ogrzewacza wody pod kątem zastosowanych rozwiązań elektrycznych gwarantujących bezpieczeństwo użytkownika”. Stanisław Cendrowski, Paweł Fabijański. Ekspertyza 30/17/89 wykonana na zlecenie Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”. Warszawa 1989.
[12]  „Opracowanie małogabarytowego generatora tranzystorowego do myjek ultradźwiękowych z przetwornikami piezoceramicznymi” Paweł Fabijański, Klemens Stańkowski, Piotr Wilbik, Leszek Palczyński, Andrzej Chaberek, Andrzej Szadkowski, Jan Bisikiewicz” Umowa 3/86 o dokonanie i realizację projektu wynalazczego wykonana na zlecenie Zakładu Maszyn i Urządzeń Technologicznych UNIMA w Olsztynie. Warszawa 1988.
[11]  „Opracowanie i wykonanie dwóch regulatorów temperatury do pieca indukcyjnego” Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik. Umowa 34/01/88 wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego ELTECH sp. z o. o. Warszawa 1988.
[10]  „Opracowanie modułowej rodziny generatorów o mocy 1000 W do myjek ultradźwiękowych z przetwornikami piezoceramicznymi” Paweł Fabijański, Klemens Stańkowski, Piotr Wilbik, Leszek Palczyński, Andrzej Chaberek, Andrzej Szadkowski, Jan Bisikiewicz” Umowa 2/86 o dokonanie i realizację projektu wynalazczego wykonana na zlecenie Zakładu Maszyn i Urządzeń Technologicznych UNIMA w Olsztynie. Warszawa 1987.
[9]  „Tyrystorowy symulator obciążeń elektrycznych do jednofazowych liczników energii elektrycznej”. Paweł Fabijański. Opracowanie i wykonanie stanowiska na zlecenie Instytutu Elektroenergetyki PW. Warszawa 1987.
[8]  „Tyrystorowe przetwornice częstotliwości do zasilania silników szybkobieżnych”. Klemens Stańkowski, Ryszard Zając, Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik, Leszek Palczyński. Układy prototypowe do zasilania pił w przemyśle drzewnym i meblarskim, Wyszkowskie Fabryki Mebli. Warszawa 1983.
[7]  „Trójfazowy tyrystorowy regulator temperatury do jarzeniowej komory laboratoryjnej z dogrzewaniem oporowym”. Praca 32/83 wykonana przez zespół Warszawskiego Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego w składzie: Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik, Klemens Stańkowski na zlecenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Warszawa 1983.
[6]  „Tyrystorowy układ dogrzewania oporowego z elektronicznym programatorem temperatury komory jarzeniowej poziomej do jonowych obróbek cieplno-dyfuzyjnych”. Umowa 044/501/039/2 wykonana przez zespół w składzie: Mieczysław Hering, Henryk Tunia, Klemens Stańkowski, Paweł Fabijański, Krzysztof Kulawik na zlecenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Warszawa 1983.
[5]  „Opracowanie i wykonanie elementów elektronicznego układu sterującego do stanowiska suszenia wzbudników pieca indukcyjnego typ PIKS – 20/800 Fe”. Praca 48/81 wykonana przez zespół Warszawskiego Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego w składzie: Paweł Fabijański, Klemens Stankowski, Grzegorz Błajszczak, Krzysztof Kulawik, Sławomir Susabowski, Leszek Palczyński na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażania Odlewni „PRODLEW” Warszawa 1982.
[4]  „Tyrystorowe urządzenia zasilające piece indukcyjne” Henryk Tunia, Jan Fabianowski, Paweł Fabijański, Klemens Stańkowski, Ryszard Zając, Krzysztof Kulawik. Umowa NB/1/74 wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażania Odlewni w Bytomiu dotycząca tematu „Opracowanie prototypowych układów energoelektronicznych dla grzejnictwa indukcyjnego oraz kompleksowej automatyzacji procesu topienia metali” realizowanego w ramach problemu węzłowego 05.1.5 temat 11.04 „Piece indukcyjne tyglowe i kanałowe”. Warszawa 1981.
[3]  „Urządzenia energoelektroniczne i analiza możliwości zastosowania mikroprocesorów do kompleksowego sterowania liniami wytłaczakowymi jednoślimakowymi do produkcji rur z PCV”. Andrzej Waruszewski, Paweł Fabijański, Bartłomiej Beliczyński, Klemens Stańkowski, Ryszard Zając. Opracowanie dla Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej „METALCHEM”. Warszawa 1981
[2]  „Opracowanie i wykonanie tyrystorowego regulatora mocy dla grzania wymurówki pieca indukcyjnego”. Praca 60/79 wykonana przez zespół Warszawskiego Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego w składzie: Paweł Fabijański, Klemens Stankowski, Grzegorz Błajszczak, Krzysztof Zakrzewski, Sławomir Susabowski, Leszek Palczyński na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażania Odlewni „PRODLEW”. Warszawa 1979.
[1]  „Energoelektroniczne układy modelowe dla zasilania pieców indukcyjnych o sieciowej i podwyższonej częstotliwości”. Henryk Tunia, Antoni Dmowski, Jan Fabianowski, Paweł Fabijański, Klemens Stańkowski, Ryszard Zając. Umowa NB/1/74 wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażania Odlewni w Bytomiu dotycząca tematu „Opracowanie prototypowych układów energoelektronicznych dla grzejnictwa indukcyjnego oraz kompleksowej automatyzacji procesu topienia metali” realizowanego w ramach problemu węzłowego 05.1.5 temat 11.04 „Piece indukcyjne tyglowe i kanałowe”. Warszawa 1975.

Powrót


Spis publikacji.

Książki i monografie:
[3]  R. Łagoda, P. Fabijański: „Mathematical analysis of Stability for Inverter Fed Synchronous Motor with Fuzzy logic Control”, International Conference MECHATRONICS 2007, Warszawa 2007
[2]  P. Fabijański, R. Łagoda: „Genetic Identification of Parameters the Piezoelectric Ceramic Transducers for Clearing System”, International Conference MECHATRONICS 2007, (Materiały konferencyjne, Springer – Warszawa – 2007).
[1]  P. Fabijanski, A. Pytlak, H. Świątek: „Pracownia układów energoelektronicznych”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2000.

Artykuły:
[4]  Fabijański P., Dołowy M., Kształcenie kadr w zakresie elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Elektroenergetyka. Warszawa 2004.
[3]  P. Fabijański, R. Łagoda: „Theoretical and Experimental Analysis of Series Resonant Converter in Technical Cleaning System”, 5th International Conference MECHATRONICS 2004, miesięcznik naukowo – techniczny Elektronika nr 8 – 9/2004, Wydawnictwa SIGMA NOT, 2004.
[2]  P. Fabijański, R. Łagoda: „Theoretical and experimental analysis of series resonant converter in technical cleaning system”, Przegląd Elektrotechniczny 4’2004, Wydawnictwa SIGMA NOT, 2004.
[1]  Fabijański P. Stańkowski K., Analiza układu kompensacji mocy biernej z przekształtnikiem sieciowym o komutacji wewnętrznej. Archiwum Elektrotechniki, PAN, Komitet Elektrotechniki, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Tom XXXIII, Zeszyt 127/128 – 1/2/1984, PWN, Warszawa 1985.

Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych:
[31]  Fabijański P., Łagoda R., On-line PID Controller Tuning Using Genetic Algorithm and DSP PC Board. 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE – PEMC 2008. Materiały konferencyjne, Poznań 2008.
[30]  Fabijański P., Łagoda R., A Very Simple Fuzzy Control System for Inverter Fed Synchronous Motor. 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE – PEMC 2008. Materiały konferencyjne, Poznań 2008.
[29]  Fabijański P., Łagoda R., Genetic Identification of Parameters the Sandwich Piezoelectric Ceramic Transducers for Ultrasonic Systems. 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE – PEMC 2008. Materiały konferencyjne, Poznań 2008.
[28]  Fabijański P., Łagoda R., Digital Model of Series Resonant Converter with Piezoelectric Ceramic Transducers and Fuzzy Logic Control. 8th International Conference, ICANNGA 2007. Materiały konferencyjne, Springer, Warszawa 2007.
[27]  Fabijański P., Łagoda R., Series Resonant Converter with Piezoelectric ceramic Transducers and Fuzzy Logic Control with Genetic Optimization. International Conference on COMPUTER AS A TOOL, EUROCON 2007. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007.
[26]  Łagoda R., Fabijański P., Pakiet symulacyjny dla układu regulacji z obiektem drugiego rzędu i regulatorem PID. VI O00gólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-6 POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ. Materiały konferencyjne, Kościelisko 2007.
[25]  Fabijański P., Łagoda R., Series Resonant Converter with Piezoelectric Ceramic Transducers and Fuzzy Logic Control with Genetic Optimization. IEEE Region 8 International Conference on Computer as a Tool EUROCON 2007. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007.
[24]  Fabijański P., Łagoda R., Control Circuit of Resonant Converter with Piezoelectric Ceramic Transducer. 13th International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE – PEMC 2004.Materiały konferencyjne, Ryga 2004.
[23]  Barlik R., Fabijański P., Dołowy M. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, tradycje i perspektywy. Konferencja Automatyka i Pomiary w Warszawie 2004. Materiały konferencyjne, Warszawa 2004.
[22]  Fabijański P., Kształtowanie charakterystyk częstotliwościowych zespołów ultradźwiękowych przetworników piezoceramicznych typu Sandwich stosowanych w urządzeniach do mycia technologicznego. III Krajowa Konferencja MiS-3 MODELOWANIE I SYMULACJA’2004. Materiały konferencyjne, Kościelisko 2004.
[21]  Fabijański P., Łagoda R., Control and Application of Series Resonant Converter in Technical Cleaning System. IASTED International Conference Control and Application CA2002. Materiały konferencyjne, Cancun 2002.
[20]  Fabijański P., Modelling and Control of Series Resonant Converter with Sandwich – Type Piezoelectric Ceramic Transducer. International Conference on Modelling, Identyification and Control MIC 2001. Materiały konferencyjne, Innsbruck 2001.
[19]  Fabijański P., Łagoda R., Application of Series Resonant Converter in Technical Cleaning System. 5th International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, UEES’01. Materiały konferencyjne, Międzyzdroje 2001.
[18]  Fabijański P., Łagoda R., Mathematical Analysis of Stability for PMSM. 5th International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, UEES’01. Materiały konferencyjne, Międzyzdroje 2001.
[17]  Fabijański P., Łagoda R., Modelling and Control of Series Resonant Converter with Sandwich – Type Piezoelectric Ceramic Transducer. 9th International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE – PEMC 2000. Materiały konferencyjne, Koszyce 2000.
[16]  Fabijański P., Łagoda R., Mathematical Analysis of Stability for Permanent Magnet Synchronous Motor with Fuzzy Logic Control. 9th International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE – PEMC 2000. Materiały konferencyjne, Koszyce 2000.
[15]  Fabijański P., Łagoda R., Fuzzy Logic Control Methods for Permanent Synchronous Motor. 3rd International Symposium on advanced Electromechanical Motion Systems. Materiały konferencyjne, Patras 1999.
[14]  Fabijański P., Łagoda R., Properties of Series Resonant Converter with Sandwich – Type Piezoelectric Ceramic Transducer and FL Control. 4th International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, UEES’99. Materiały konferencyjne, St. Petersburg 1999.
[13]  Fabijański P., Characteristics of Self-tuning Output Frequency Series Resonant Converter. 16th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control MIC 2001. Materiały konferencyjne, Innsbruck 1997.
[12]  Fabijański P., New Control Method for Self-tuning Series Resonant Converter. 12th International Conference on Systems Engineering ICSE 97. Materiały konferencyjne, Coventry 1997
[11]  Fabijański P., Łagoda R., Resonant Converter with Sandwich-Type Piezoelectric Ceramic Transducer and Fuzzy Logic Control. 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing EUFIT’97. Materiały konferencyjne, Aachen 1997.
[10]  Fabijański P., Łagoda R., Fuzzy Logic Control for Resonant Converter with Sandwich-Type Piezoelectric ceramic Transducers. 3rd International Scientific-Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering APEIE-96. Materiały konferencyjne, Nowosybirsk 1996.
[9]  Fabijański P., Characteristics of Series Resonant Converter with Sandwich-Type Piezoelectric Ceramic Transducers. 3rd International Scientific-Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering APEIE-96. Materiały konferencyjne, Nowosybirsk 1996.
[8]  Fabijański P., Łagoda R., Series Resonant Converter with Sandwich-Type Piezoelectric Ceramic Transducers. IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT’96. Materiały konferencyjne, Szanghaj 1996.
[7]  Fabijański P., Series Resonant Converter with Sandwich-Type Piezoelectric Ceramic Transducers. 6th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’95. Materiały konferencyjne, Sewilla 1995.
[6]  Fabijański P., Palczyński L., Series Resonant Converter with Piezoelectric Ceramic Transducer for Ultrasonic cleaning System. 4th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’91. Materiały konferencyjne, Florencja 1991.
[5]  Fabijański P., Palczyński L., Power Inverter with Self-Tuning Output Frequency for Ultrasonic Cleaning System. 3rd European Conference on Power Electronics and Applications EPE. Materiały konferencyjne, Aachen 1989.
[4]  Fabijański P., Kulawik K., Analiza i badania stanów przejściowych w tyrystorowym szybkim kompensatorze mocy przesunięcia. I Krajowa Konferencja Stany przejściowe w tyrystorach i układach tyrystorowych. Materiały konferencyjne, Jaszowiec 1985.
[3]  Fabijański P. Stańkowski K., High Speed Reactive Power Compensation. First European Conference on Power Electronics and Applications EPE. Materiały konferencyjne, Bruksela 1985.
[2]  Fabijański P. Stańkowski K., Analiza pracy i badania układu kompensacji mocy biernej z falownikiem prądu. Materiały II Sympozjum nt. Podstawowe problemy energoelektroniki (PPE). PTETiS, Oddział Gliwice, Bielsko-Biała 1983.
[1]  Fabijański P. Stańkowski K., Operating Analysis of Thyristor Circuit for Compensation of Reactive Power in 3-phase Supply System. 19th Universities Power Engineering Conference, Materiały konferencyjne, Dundee 1983.

Podręczniki
[1]  P. Fabijański, K. Kulawik, J. Matysik, L. Palczynski: „Ćwiczenia z podstaw elektroniki”, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1991.

Tłumaczenia:
[3]  Fabijański, A. Wójciak: „Podstawy elektroniki”, wyd. REA, 2005,(tytuł oryginalny ELEKTRONIK GRUNDWISSEN Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co., Haan-Gruiten).
[2]  Fabijański P., Wójciak A. : „Praktyczna elektrotechnika ogólna”, wyd. REA, 2003,(tytuł oryginalny ELEKTROTECHNIK Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co., Haan-Gruiten).
[1]  Fabijański P., „PC/I1 Software ASMA maszyny synchroniczne”. Materiały do instrukcji: SO4001-6F, SO4001-6R. Lucas-Nülle GmBH

Powrót