Mieczysław Nowak

MN
dr inż. Mieczysław Nowak

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-54-32
fax (+48 22) 625-66-33
mnowak@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji

Życiorys zawodowy.

Mieczysław Nowak – adiunkt w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Jego głównym obszarem zainteresowań są przekształtniki dla potrzeb energetyki oraz zasilania maszyn elektrycznych a także badanie właściwości nowoczesnych przyrządów półprzewodnikowych. Z tego zakresu opublikował samodzielnie oraz jako współautor ponad 130 artykułów i referatów oraz uzyskał 28 patentów. Jako kierownik oraz wykonawca uczestniczył w ok. 50 projektach przemysłowych oraz grantach badawczych. Od roku 1996 jest dyrektorem Centrum Promocji Badań z Zakresu Energoelektroniki w którym zorganizował kilkadziesiąt krótkich kursów i ogólnopolskich seminariów naukowych i popularyzatorskich. Spędził łącznie 3 lata na stażach w firmach przemysłowych i na uniwersytetach Europy Zachodniej.

Powrót


Patenty.

(Lista patentów lub zgłoszeń patentowych pracownika)

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

(Lista nagród i wyróżnień w porządku chronologicznym malejąco)

Powrót


Prowadzone projekty.

(Lista nazw projektów badawczych, w których wykonawcą lub kierownikiem był pracownik, z zaznaczeniem typu projektu i daty

wwykonywania)

Powrót


Spis publikacji.

(Lista publikacji pracownika w porządku chronologicznym od najstarszych, najlepiej posegregowana latami)

Powrót