Andrzej Olszewski

dr inż. Andrzej Olszewski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-61-39
fax (+48 22) 625-66-33
olszewsa@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji

Życiorys zawodowy.

W 1997r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej specjalizując się w zakresie energoelektroniki i informatyki przemysłowej. Bezpośrednio po studiach podjął Studia Doktoranckie pod opieka prof. Henryka Supronowicza, specjalizując się w zakresie mikroprocesorowych systemów sterowania filtrami aktywnymi. Uczestniczył również w pracach naukowo-badawczych Zakładu Elektroniki Przemysłowej, realizowanych w ramach działalności statutowej i w ramach projektów zleconych przez Komitet Badań Naukowych.

W 2001 roku obronił prace doktorską pt.”Mikroprocesorowe systemy sterowania filtrami aktywnymi”.

W latach 2002-2012 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Prowadził badania naukowe z zakresu systemów sterowania, monitorowania i diagnostyki urządzeń energoelektronicznych, służących do wysokosprawnego przekształcania i poprawy jakości energii elektrycznej. Z tego zakresu jest autorem kilkudziesięciu publikacji i raportów.

Od 2009 roku sprawuje funkcje kierownika ogólnowydziałowego laboratorium Układów Techniki Cyfrowej, w którym prowadzone są zajęcia laboratoryjne i projektowe z zakresu projektowania systemów cyfrowych w oparciu o struktury programowalne.

Od 2013 roku jest starszym wykładowcą w Instytucie sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują sie wokół zagadnień związanych z budową i oprogramowaniem cyfrowych systemów sterowania stosowanych  w elektronice przemysłowej.

Powrót


Patenty.

Brak.

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

[7] Medal Komisji Edukacji Narodowej – Minister Edukacji Narodowej, Warszawa, 28 lipca 2016 roku
[6] Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 – JM Rektora Politechniki Warszawskiej, 31 sierpnia 2016 roku
[5] Nagroda” Złota Kreda” za rok akademicki 2014/2015 w kategorii najlepszy wykładowca -Samorząd Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, 1 października 2015 roku.
[4] Nagroda indywidualna stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2012/2013 – JM Rektora Politechniki Warszawskiej, 1 października 2014 roku.
[3] Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2004 – JM Rektora Politechniki Warszawskiej, 30 sierpnia 2005 roku.
[2] Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 1999 – JM Rektora Politechniki Warszawskiej, 1 października 2000 roku.
[1] Współautorstwo w opracowaniu i wykonaniu przenośnego analizatora przebiegów sieciowych ANAPS.

Powrót


Prowadzone projekty.

Brak.

Powrót


Spis publikacji.

[28] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: ” Struktury mikroprocesorowe ARM i możliwości ich implementacji w układach energoelektronicznych”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY nr 4/2008, s. 107-110.

[27] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Mikroprocesorowy układ sterowania systemem UPFC”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY nr 12/2007, s. 37-40.

[26] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Power Electronic Systems Working in the Three-Phase Power Grid”, EUROCON 2007 The International Conference on „Computer as a Tool” , Warsaw, September 9-12.

[25] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Laboratory Stand for Designing Digital Systems”, EUROCON 2007 The International Conference on „Computer as a Tool” , Warsaw, September 9-12.

[24] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Struktury mikroprocesorowe ARM w układach filtracji aktywnej”. Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-6 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2007 , tom I , s. 25-28 .

[23] ] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Transmisja sygnałów w złożonych systemach energoelektronicznych”. Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-6 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2007 , tom I, s. 33-36 .

[22] Supronowicz H., Olszewski A., Fabijański P., Gawiński H.: „Współpraca systemów energoelektronicznych z liniami zasilającymi”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY nr 11/2006, s. 136-140.

[21] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Control Circuit for Series Active Power Filters Based on Programmable Logic Devices”. Electrical Power Quality and Utilisation, Journal Vol. XII, No. 2, 2006.

[20] Supronowicz H., Olszewski A.: „Stanowisko laboratoryjne do projektoeania systemów cyfrowych”. XVI Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE, Gdańsk 2006, Zeszyty naukowe 22, referat nr 23.

[19] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Struktury mikroprocesorowe ARM i możliwości ich implementacji w układach energoelektronicznych”. VI Seminarium naukowe WYBRANE ZAGADNIENIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI, Lublin-Kazimierz Dolny, maj 2006, s. 118-127.

[18] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H.: „Współpraca systemów energoelektronicznych z liniami zasilającymi”. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji MODELOWANIE i SYMULACJA, Zakopane-Kościelisko, czerwiec 2006, tom I, s.121-128.

[17] Supronowicz H., Olszewski A., Fabijański P. :”Trójfazowy generator odkształconych przebiegów napięciowych”. ELEKTRONIKA NR 1/2006, s. 35-38.

[16] Fabijański P., Olszewski A., Supronowicz H. : „Hybrydowy system modelowania przebiegów napięciowych”. ELEKTRONIKA NR 1/2005, s. 26-28.

[15] Supronowicz H., Olszewski A., Fabijański P. :”Laboratoryjny model trójfazowego generatora odkształconych przebiegów napięciowych”. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-5 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2005 , tom I , s. 27-34 .

[14] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H. :”Układ sterowania szeregowego filtru aktywnego zbudowany w oparciu o technikę logiki programowalnej”. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-5 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2005 , tom I , s. 59-66 .

[13] Fabijański P., Olszewski A., Supronowicz H. : „The laboratory model of the three-phase generator of distorted voltage waveforms”. Materiały Międzynarodowej Konferencji POWER ELECTRONICS AND INTELLIGENT CONTROL FOR ENERGY CONCERVATION PELINCEC 2005, Warszawa, 16-19 październik 2005r, nr ID: 46.

[12] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H. : ” Control Circuit for Series Active Power Filters Based on Programmable Logic Devices”. Materiały Międzynarodowej Konferencji POWER ELECTRONICS AND INTELLIGENT CONTROL FOR ENERGY CONCERVATION PELINCEC 2005, Warszawa, 16-19 październik 2005r, nr ID: 118.

[11] Supronowicz H., Olszewski A., Gawiński H. :”Logika programowalna w sterowaniu filtrami aktywnymi”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY R. 81 NR 11/2005, s. 27-31.

[10] Supronowicz H., Olszewski A. : „Międzyliniowy sterownik mocy”. Materiały III Krajowej Konferencji MODELOWANIE I SYMULACJA MiS-3 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2004 , tom II , s. 677-684 .

[9] Olszewski A., Fabijański P., Supronowicz H. : „Trójfazowy generator odkształconych przebiegów sieciowych”. Materiały III Krajowej Konferencji MODELOWANIE I SYMULACJA MiS-3 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2004 , tom II , s. 511-518.

[8] Supronowicz H., Olszewski A.: „Układy energoelektroniczne przeznaczone do współpracy z elektroenergetycznymi liniami zasilającymi”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY R. 80 NR 11/2004, s. 1144-1148.

[7] Supronowicz H., Olszewski A. : „Aktywna filtracja szeregowa cz.2 „. JAKOŚĆ I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, grudzień 2002, tom 8

[6] Olszewski A. , Supronowicz H. : ” Badania laboratoryjne szeregowego filtru aktywne-go „. Materiały III Krajowej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-3 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2001 .

[5] Supronowicz H., Olszewski A. : „Aktywna filtracja szeregowa cz.1 „. JAKOŚĆ I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, czerwiec 2001, tom 7, zeszyt 1.

[4] Supronowicz H. , Olszewski A. : ” Komputerowa symulacja pracy aktywnego filtru szeregowego „. Materiały I Krajowej Konferencji MODELOWANIE I SYMULACJA MiS-1 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 2000 , tom II , s. 185-198 .

[3] Supronowicz H. , Olszewski A. : ” Analizator przebiegów sieciowych ANAPS „. Materiały II Krajowej Konferencji POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-2 , Zakopane-Kościelisko , czerwiec 1999 , s. 111-114 .

[2] Kpt. Mgr inż. P. Mądrzycki , A. Olszewski : ” METRON – program do sporządzania schematu rozrzutu części na miejscu zdarzenia lotniczego „. PRZEGLĄD WOJSK LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ nr 7 , lipiec 1997 , s. 77-82 .

[1] Ważny Z. , Kowalczyk K. , Olszewski A. : ” Modele analizy gry (piłka siatkowa) – II (program graficzny) „. SPORT WYCZYNOWY 1-2 , 1995 , s. 65-69 .

Powrót