Jacek Rąbkowski

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-71-39
fax (+48 22) 625-66-33
jacek.rabkowski@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji

Życiorys zawodowy.

W roku 2000 ukończył z wynikiem celującym studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej specjalizując się w energoelektronice i informatyce przemysłowej. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW pod opieką prof. Romana Barlika, w trakcie których zajął się tematyką topologii i sterowania złożonych układów przekształtnikowych, w tym wielopoziomowych przekształtników napięcia i równolegle połączonych falowników prądu. W roku 2005 obronił pracę doktorską pt. „Analiza pracy równoległej trójfazowych przekształtników sieciowych PWM o wyjściu stałoprądowym”. Od roku 2004 jest pracownikiem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, gdzie od roku 2009 pełni funkcję kierownika laboratorium badawczego przekształtników II. W roku 2010 jako stypendysta Centrum Studiów Zaawansowanych PW odbył czteromiesięczny staż w Laboratory of Electrical Energy Conversion w KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm. Następnie w latach 2011-13 współpracował z tym laboratorium jako guest researcher biorąc udział w realizacji szeregu projektów badawczych z zakresu zastosowania elementów półprzewodnikowych mocy z węglika krzemu. W roku 2014 na podstawie cyklu publikacji pod tytułem „Przyrządy mocy z węglika krzemu: właściwości, sterowanie, zastosowania w energoelektronice” uzyskał stopień doktora habilitowanego i objął stanowiska profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej PW.
Autor i współautor ponad 140 publikacji ogłoszonych w czasopismach, na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym ponad 20 w periodykach z listy JCR. Współautor 3 zgłoszeń patentowych uznanych przez Urząd Patentowy RP. Recenzent artykułów w szeregu czasopism (IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Industrial Electronics Magazine, Archives of Electrical Engineering) i konferencji międzynarodowych (m.in. European Conference on Power Electronics and Applications, Energy Conversion Congress and Exposition, Industrial Electronics Conference, International Symposium on Industrial Electronics).Współedytor specjalnego wydania IEEE Transactions on Power Electronics „Special Issue on Wide Bandgap Power Devices and Their Applications” (Maj 2013) (IF 4.08)
Zajmuje się przede wszystkim tematyką nowych przyrządów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu (SiC) i azotku galu (GaN) oraz ich zastosowaniem w układach przekształtnikowych. Rezultatem tych prac jest pierwszy w kraju, i jeden z pierwszych w świecie, falownik trójfazowy „all-SiC”, czyli z elementami półprzewodnikowymi wykonanymi wyłącznie w technologii węglika krzemu (2009). Jest także współautorem pierwszych tego typu konstrukcji w Szwecji (2010), w tym falownika napędowego o mocy 40 kVA o rekordowej sprawności energetycznej osiągniętej dzięki zastosowaniu tranzystorów SiC JFET (2011). Ma za sobą doświadczenia we współpracy z producentami elementów półprzewodnikowych (Transic/Faichild, Ascatron, Genesic, Acreo). Przy wdrażaniu nowej technologii przyrządów mocy współpracował także z szeregiem partnerów przemysłowych w kraju (MEDCOM, Huettinger ) i za granicą (Alstom Power, Bombardier Transportation, Volvo Cars).

Jest członkiem IEEE od 2002 roku, należy do Industrial Electronics Society (IES) oraz Power Electronics Society (PELS). W latach 2012-2015 pełnił funkcję kierownika połączonego oddziału Industrial Electronics Society (IES) oraz Power Electronics Society (PELS) w ramach Polskiej Sekcji IEEE. W roku 2013 uzyskał stopień Senior Member.

Powrót


Patenty.

[3] Rąbkowski J., Barlik R.: Układ trójfazowego dwu- oraz trzypoziomowego szeregowego falownika typu „nxZ”, 2009

[2] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Układ jedno- lub trójfazowego, dwukierunkowego falownika typu Z oraz sposób sterowania łącznikami układu jedno- lub trójfazowego, dwukierunkowego falownika typu Z. Zgłoszenie Patentowe Nr P.381019 z dnia 30.11.2006

[1] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R., Matulka J.: Układ trójfazowego trójpoziomowego rozszerzonego falownika napięcia i sposób sterowania trójfazowego, trójpoziomowego rozszerzonego falownika napięcia. Zgłoszenie patentowe Nr P.355321z dnia (Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 3 (786), 2004)

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

[5] Nagroda zespołowa II stopnia Rektora PW za cykl publikacji dotyczących zastosowania elementów z węglika krzemu, 2010

[4] Nagroda zespołowa II stopnia Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne, 2009

[3] Wyróżnienie w Konkursie im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP w 2006 r.

[2] Pierwsza nagroda za publikację i prezentację na międzynarodowej konferencji EDPE 2003

[1] Nagroda zespołowa II stopnia Rektora PW za cykl publikacji dotyczących trójfazowych przekształtników o wyjściu prądowym

Powrót


Prowadzone projekty.

[16] Projekt badawczy NCN, Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/rozproszonej, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej, 2013-2015, główny wykonawca

[15] Projekt Fundacji Nauki Polskiej VENTURES, Kompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej, 2013-2015, wykonawca

[14] Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoja INNOTECH w ścieżce programowej HI-TECH, INNOTECH-K2/HI2/9/1828854/NCBR/13, Opracowanie funkcjonalnych modułów do przekształtników z zastosowaniem energoelektronicznych elementów SiC, MEDCOM Sp. z o. o. i Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej, 2013-14, kierownik w PW

[13] Projekt przemysłowy w ramach SiC Power Center (współpfinansowane przez Vinnova, Szwecja), Overdrive, 2012-01291, KTH Royal Institute of Technology/ Volvo Cars AB, 2012-2013, wykonawca

[12] Projekt przemysłowy w ramach SiC Power Center (Vinnova współpfinansowane przez Vinnova, Szwecja), Energieffektiv industriell karftomvandlare med kiselkarbid/ Energy efficient industrial power converter with SiC, 2012-03701, KTH Royal Institute of Technology/Alstom Power Sweden AB, 2012-2014, wykonawca

[11] Projekt przemysłowy w ramach SiC Power Center (współpfinansowane przez Vinnova, Szwecja), Undersökning av olika kiselkarbidkomponenttyper i två olika strömriktare för tåg / Investigation of different SiC component types in two different converters for trains, KTH Royal Institute of Technology/Bombardier Transportation Sweden AB, 2011-2013, wykonawca

[10] Projekt badawczy (Vinnova, Szwecja), Hög Temperatur Elektroniska system helt i kiselkarbid (SiC) för elektriska fordon / High Temperature Electronic systems entirely built in silicon carbide (SiC) for electric vehicles , Acreo AB/ KTH Royal Institute of Technology, Linkoping Technical University, 2008-2011, wykonawca

[9] Projekt badawczy własny MNiSzW, „System połączeń ogniw PV z siecią zasilającą z zastosowaniem nowych falowników typu qZ”, Instytut Elektrotechniki, 2009-2011, wykonawca

[8] Projekt celowy 04232/C.ZR8-6/208. „Opracowanie i wdrożenie 3-poziomowego energetycznego filtra aktywnego o dużej dynamice prądu kompensacji”, ISEP PW/MEDCOM, 2008-2009, wykonawca

[7] Projekt badawczy własny MNiSzW, „Budowa i badania przekształtników energoelektronicznych z jedno- i dwukierunkowymi łącznikami z węglika krzemu na bazie tranzystorów SiC JFET, 2008-2010, kierownik

[6] Projekt badawczy zamawiany MNiSzW nr PBZ-MEiN-6/2/T02/200, umowa z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych Nr 16/ES/G 007/T02/2007, „Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu”, 2007-2010, wykonawca

[5] „Beztransformatorowe jedno- i dwukierunkowe przekształtniki energoelektroniczne z falownikiem typu Z w układach elektroenergetyki rozproszonej”, projekt badawczy MNiSzW, 2006-2008, wykonawca

[4] „Przekształtniki sprzęgające pomiędzy superkondensatorowymi magazynami energii a subsystemami energetycznymi”, projekt badawczy KBN, 2003-2005, wykonawca

[3] „Zmodyfikowane struktury trójfazowych przekształtników PWM stosowanych w przemiennikach z obwodem pośredniczącym prądu stałego”, projekt badawczy KBN, 2002-2004,wykonawca.

[2] „Opracowanie zaawansowanego algorytmu wyrównywania rozdziału obciążenia równoległych przekształtników PWM o wyjściu prądowym”, grant rektorski, 2004, wykonawca

[1] „Energoelektroniczne kompensatory udarów mocy czynnej z magazynowaniem energii w elementach biernych – kondensatorach i dławikach”, projekt badawczy KBN, 1999-2002, wykonawca

Powrót


Spis publikacji.

Książki

[1] J. Rąbkowski, D. Peftitsis, H.P. Nee, Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, Chapter 4 (36 stron): Recent advances in power semiconductor technology, John Willey and Sons, 2014

Tutoriale

[3] High-Efficiency Silicon Carbide Power Electronics, Applied Power Electronics Conference, Fort Worth, USA, 2014

[2] Silicon Carbide Power Electronics, European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2013, 3-5 September, Lille, Francja

[1] SiC Converters and Gate Drives, International SiC Power Applications Workshop ISiCPEAW 2013, 10-11 June 2013, Sztokholm, Szwecja

Publikacje

2014

[144] A. Chub, O. Husev, J. Zakis, J. Rąbkowski, Switched-Capacitor Current-Fed Quasi-Z-Source Inverter, Proc. of Baltic Electronics Conference 2014.

[143] J. Rąbkowski, Power Converters with Silicon Carbide Devices, Proc. of Baltic Electronics Conference 2014

[142] J. Rabkowski, S. Piasecki, M.P. Kaźmierkowski, Design of a Three-Phase AC/DC converter with Paralleled SiC MOSFETs, 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition PEMC, 2014.

[141] J. Colmenarez, D. Peftitsis, G. Tolstoy, D.P. Sadik, H.P. Nee, J. Rabkowski, High-efficiency 3-phase Inverter with SiC MOSFET Power Modules for Motor-drive Applications, Energy Conversion Congress and Exposition ECCE 2014.

[140] D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.P. Nee, Self–Powered Gate Driver for Normally–ON SiC JFETs: Design Considerations and System Limitations, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29 iss. 10, 2014, pp. 5129-5135

[139] G. Tolstoy, P. Ranstadt, J. Colmenarez, D. Peftitsis, F. Giezendanner F., J. Rabkowski, H.P. Nee, An experimental analysis on how the dead-time of SiC BJT and SiC MOSFET impacts the losses in a high-frequency resonant converter, 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE-ECCE Europe) 2014.

[138] D.P. Sadik, J. Colmenarez, D. Peftitsis, G. Tolstoy, J. Rabkowski, H.P. Nee, Analysis of short-circuit conditions for silicon carbide power transistors and suggestions for protection, 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE-ECCE Europe) 2014.

[137] M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Design issues of the high-frequency interleaved DC/DC boost converter with Silicon Carbide MOSFETs, 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE-ECCE Europe) 2014

[136] J. Colmenarez, D. Peftitsis, H.P. Nee, J. Rabkowski, Switching performance of parallel-connected power modules with SiC MOSFETs, International Power Electronics Conference (IPEC-ECCE-Asia) 2014, pp. 3712-3717.

[135] M. Zdanowski, J. Rąbkowski, R. Barlik, Projekt wysokoczęstotliwościowego i wysokosprawnego trójfazowego falownika napięcia z tranzystorami SiC MOSFET, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, ., ISSN 978-83-927653-7-0, pp. 31-34

[134] M. Zdanowski, J. Rąbkowski, R. Barlik, Wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z elementami z węglika krzemu – analiza symulacyjna, Przegląd Elektrotechniczny, R.90, ISSN 0033-2097, pp. 201-204, luty, 2/2014

[133] H.P. Nee, J. Rabkowski, D. Peftitsis, Muliti-chip circuit designs for silicon carbide power electronics, 8th International Conference on Integrated Power Systems CIPS, 2014

[132] M. Zdanowski, K. Kostov, J. Rąbkowski, R. Barlik, H.P. Nee, Design and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor in DC/DC Converters with Fast-Switching SiC Transistors, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, iss. 5, 2014, p. 2492 – 2499

[131] J.-K. Lim, D. Peftitsis, J. Rabkowski, M. Bakowski, H.P. Nee, Analysis and experimental verification of the influence of fabrication process tolerances and circuit parasitics on transient current sharing of parallel-connected SiC JFETs, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, iss. 5, 2014, p. 2180 – 2191

[130] J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.P. Nee, Parallel-operation of Discrete SiC BJTs in a 6-kW/250-kHz dc/dc Converter, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, iss. 5, 2014, p. 2482-2491

[129] J. Colmenares, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Dual-Function Gate Driver for a Power Module with SiC Junction Field-Effect Transistors, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, iss. 5, 2014, p. 2367 – 2379

[128] G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, P.R. Palmer, Discretized Proportional Base Driver for Silicon Carbide Bipolar Junction Transistors, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, iss. 5, 2014, p. 2408 – 2417

2013

[127] H.-P. Nee, J. Rąbkowski, D. Peftitsis, G. Tolstoy, J. Colmenares, D. Sadik, M. Bakowski, J.-K. Lim, A. Antonopoulos, L. Angquist, M. Zdanowski, High-Efficiency Power Conversion Using Silicon Carbide Power Electronics, International Conference on Silicon Carbide and Related Materials ICSCRM 2013

[126] J. Rąbkowski, Tranzystory SiC MOSFET – możliwości i wyzwania, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2013, Łódź.

[125] S. Piasecki, J. Rąbkowski, G. Wrona, T. Płatek, SiC-based Support Converter for passive front-end AC drive applications, IEEE Industrial Electronics Conference IECON 2013, Vienna, pp. 6008-6013

[124] S. Piasecki, A.M. Cantarellas, J. Rąbkowski, P. Rodriguez, Design of AC-DC Power Converters with LCL + Tuned Trap Line Filter Using Si IGBT and SiC MOSFET Modules , IEEE Industrial Electronics Conference IECON 2013, Vienna, pp. 5955-5960

[123] A. Schöner, M. Bakowski, R. K. Malhan, Y. Takeuchi, N. Sugiyama, J. Rabkowski, D. Peftitsis, P. Ranstad and H.-P. Nee, Fabrication of a SiC Double Gate Vertical Channel JFET and It’s Application in Power Electronics, Electrochemical Society Transactions ECST 2013 volume 50, issue 3, pp. 45-52

[122] D. Sadik, D. Peftitsis, J. Colmenares, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Experimental investigations of static and transient current sharing of parallel connected Silicon Carbide MOSFETs, European Power Electronics Conference 2013, ECCE Europe 2013, 3-5 Sept. 2013.

[121] J. Rabkowski, A current-source concept for fast and efficient driving of silicon carbide transistors, Archives of Electrical Engineering. Volume 62, Issue 2, Pages 333–343, ISSN (Print) 0004-0746, DOI: 10.2478/aee-2013-0026, June 2013

[120] M..Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Analiza symulacyjna wielogałęziowego wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC z łącznikami z węglika krzemu”, Konferencja Naukowa „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES – 8, 24-28 czerwca 2013,  Kościelisko

[119] M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Tranzystory z węglika krzemu (SiC) jako łączniki w gałęziach falownika napięcia o wysokiej sprawności energetycznej”, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 10-13.06.2013r., s. 256-26

[118] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R.Barlik, Concept of the Bridge Leg with Mixed Normally-ON & Normally-OFF SiC JFETs, 8th International Conference – Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2013, 5-7 June, 2013, Ljubljana, Słowenia, pp 286-291

[117] Konstantin Kostov, Jacek Rabkowski, Hans-Peter Nee, Conducted EMI from SiC BJT Boost Converter and its Dependence on the Output Voltage, Current, and Heatsink Connection, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 – ECCE Asia 2013, 3-6 June 2013.

[116] Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rabkowski, Hans-Peter Nee,  Patrick R. Palmer, Discretized Proportional Base Driver for Silicon Carbide Bipolar Junction Transistors, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 – ECCE Asia 2013, 3-6 June 2013.

[115] Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rabkowski, Hans-Peter Nee, Design Considerations for a Self-Powered Gate Driver for Normally-ON SiC Junction Field-Effect Transistors, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 – ECCE Asia 2013, 3-6 June 2013.

Function Gate Driver for a Power Module With SiC Junction Field-Effect Transistors, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 – ECCE Asia 2013, 3-6 June 2013.

[113] J. Rabkowski, D. Peftitsis, M. Zdanowski, H.P. Nee, A 6kW, 200kHz boost converter with parallel-connected SiC bipolar transistors, Twenty-Eight Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2013, pp.1991-1998

[112] Jacek Rabkowski, Dimosthenis Peftitsis, Mietek Bakowski, Hans-Peter Nee, Evaluation of the drive circuit for a dual gate trench SiC JFET, Materials Science Forum vol. 740-742, 946-949

[111] Jang-Kwon Lim, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rabkowski, Mietek Bakowski, Hans-Peter Nee, Modeling of the impact of parameter spread on the switching performance of parallel-connected SiC VJFETs, Materials Science Forum vol. 740-742, 1098-1102

[110] J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.P. Nee, Design Steps Towards a 40-kVA SiC JFET Inverter With Natural-Convection Cooling and an Efficiency Exceeding 99.5 %, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 49, Iss. 4, 2013, 1589 – 1598

[109] D. Peftitsis, R. Barbuske, J. Rabkowski, J. Lutz, H.P. Nee, Challenges Regarding Parallel-Connection of SiC-JFETs, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, Issue. 3, 2013, pp. 1449-1463

[108] D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.P. Nee, Self-Powered Gate Driver for Normally-ON Silicon Carbide Junction Field-Effect Transistors Without External Power Supply, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, Issue. 3, 2013, pp. 1488-1501

2012

[107] J. Rąbkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Nowy sterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, , vol.53, Nr 12/2012, str. 76-79

[106] M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Projekt, budowa i badania dławika o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń dla przekształtnika typu DC/DC, Przegląd Elektrotechniczny Nr 12/2012

[105] Zdanowski M., Rabkowski J., Kostov K., Barlik R., Nee H., Design and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor for Fast-Switching SiC BJT dc/dc Converters, Proc. Of EPE-PEMC 2012 ECCE Europe Conference and Exposition, Novi Sad, 2012

[104] J. Rabkowski, D. Peftitsis, M. Bakowski, H.P. Nee, Switching performance evaluation of a 15mm2 double gate trench SiC JFET, European Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2012, St. Petersburg

[103] M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Dławik o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń w układzie przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie, Modelowanie, Symulacja i Zastosowanie w Technice 2012 (MSiZwT), Koscielisko.

[102] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Nowy sterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Modelowanie, Symulacja i Zastosowanie w Technice 2012 (MSiZwT), Koscielisko.

[101] M. Zdanowski, J. Rabkowski, K. Kostov, H.-P. Nee, The Role of the Parasitic Capacitance of the Inductor in Boost Converters with Normally-On SiC JFETs, 7th International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia June 2-5, 2012, Harbin, China

[100] D. Peftitsis, J.-K.Lim, J. Rabkowski, G. Tolstoy, H.-P. Nee, Experimental Comparison of Different Gate-Driver Configurations for Parallel-Connection of Normally-on SiC JFETs, 7th International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia June 2-5, 2012, Harbin, China

[99] J. Rabkowski, M. Zdanowski, D. Peftitsis, H.-P. Nee, A Simple High-Performance Low-Loss Current-Source Driver for SiC Bipolar Transistors, 7th International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia June 2-5, 2012, Harbin, China

[98] J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.P. Nee, SiC power transistors – a new era in power electronics is initiated, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol.6, Issue 2, 2012, pp.17-26.

[97] J. Rabkowski, G. Tolstoy, D. Peftitsis, H.P. Nee, Low-Loss High–Performance Base-Drive Unit for SiC BJTs, IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 27, Issue 5, 2012, pp. 2633-2643

[96] J. Rąbkowski, Poprawa sprawności przekształtników energoelektronicznych dzięki zastosowaniu elementów z węglika krzemu, Materiały EwOZEiN 2012, Nidzica

[95] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Sterowniki bramkowe dla tranzystorow z weglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, Przegląd Elektrotechniczny Nr 4b/2012, 187-192

[94] Rabkowski J., Peftitsis D., Nee H.-P., Design steps towards a 40-kVA SiC inverter with an efficiency exceeding 99.5%, Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2012, pp. 1536 – 1543

[93] D. Peftitsis, G. Tolstoy, A. Antonopoulos, J. Rabkowski, J.-K. Lim, M. Bakowski, L. Ängquist, H.P. Nee, High-Power Modular Multilevel Converters with SiC JFETs, IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 27, issue 1, 2012, pp. 28-36

2011

[92] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Sterowniki bramkowe dla tranzystorów z weglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, X Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE’2011, str. 68-73

[91] J. Rąbkowski, M. Zdanowski, K. Tomczuk, H. Supronowicz, Badania eksperymentalne trójfazowego falownika quasi-Z, Przegląd Elektrotechniczny Nr 11/2011, str. 72-75

[90] Barlik R., Płatek T. Rąbkowski J., Hybrydowe łączniki półprzewodnikowe złozone z Si IGBT i diod Schottky’ego, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 9/2011, str. 202-206

[88] M. Nowak, R. Barlik, P. Grzejszczak, J. Rąbkowski, Diody Schottky’ego SiC w falownikach napięcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET – badania eksperymentalne, Przegląd Elektrotechniczny Nr. 10/2011, str. 18-22

[87] M. Nowak, R. Barlik, P. Grzejszczak, J. Rąbkowski, Diody Schottky’ego SiC w falownikach napięcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET – badania symulacyjne, Przegląd Elektrotechniczny Nr. 10/2011, str. 24-28

[86] M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Analiza porównawcza strat mocy w trójfazowych falowników PWM z elementami aktywnymi z węglika krzemu, Przegląd Elektrotechniczny Nr. 10/2011, str. 101-105

[85] D. Peftitsis, J. Rabkowski, G. Tolstoy, H.P. Nee, Experimental comparison of dc/dc boost converters with SiC JFETs and SiC bipolar transistors, European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’2011.

[84] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Silicon carbide inverter with two series Z-networks, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE, 2011, pp. 372-377

[83] J. Rąbkowski, M. Zdanowski, K. Tomczuk, H. Supronowicz, Trójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych – badania modelu eksperymentalnego, MNiSwT 2011.

[82] M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Straty mocy w różnych typach trójfazowych falowników PWM wykonanych z przyrządów krzemowych i węglika krzemu, X Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2011, str. 696-702

[81] D. Peftitsis, R. Baburske, J. Rabkowski, J. Lutz, G. Tolstoy, H-P. Nee, Challenges Regarding Parallel-Connection of SiC JFETs, Proceedings of International Conference on Power Electronics 2011-ECCE Asia 2011, pp. 1095-1101

[80] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Analiza stanów awaryjnych w trójfazowych falownikach z tranzystorami SiC-JFET, Elektronika nr. 2/2011, str. 110-114

[79] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Fault protection system for Current Source Inverter with normally on SiC JFETs, Materials Science Forum Vols. 679-680 (2011) pp. 750-753

[78] Jang-Kwon Lim, Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rabkowski, Mietek Bakowski, Hans-Peter Nee, Comparison of total losses of 1.2 kV SiC JFET and BJT in DC-DC converter including gate driver,  Materials Science Forum Vols. 679-680 (2011) pp. 649-652

[77] G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H-P. Nee, Performance tests of a 4,1×4,1mm2 SiC LCVJFET for a DC/DC boost converter application, Materials Science Forum Vols. 679-680 (2011) pp. 722-725

[76] J. Rąbkowski, M. Zdanowski, H. Supronowicz, Trójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych – analiza symulacyjna i projekt, Przegląd Elektrotechniczny Nr 1/2011

[75] Dimosthenis Peftitsis, Georg Tolstoy, Antonios Antonopoulos, Jacek Rabkowski, Jang-Kwon Lim, Mietek Bakowski, Lennart Ängquist, Hans-Peter Nee, High-Power Modular Multilevel Converters with SiC JFETs, Proceedings IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 2010

[74] J. Rąbkowski, R. Barlik , Three-phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes, Przegląd Elektrotechniczny Nr 11/2010

[73] J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Fault protection system for Current Source Inverter with normally on SiC JFETs, European Conference on Silicon Carbide and Related Materials ECSCRM 2010, Oslo 2010

[72] Jang-Kwon Lim, Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rabkowski, Mietek Bakowski, Hans-Peter Nee, Comparison of total losses of 1.2 kV SiC JFET and BJT in DC-DC converter including gate driver,  European Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2010, Oslo 2010

[71]        G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H-P. Nee, Performance tests of a 4,1×4,1mm2 SiC LCVJFET for a DC/DC boost converter application, European Conference on Silicon Carbide and Related Materials ECSCRM 2010, Oslo 2010

[70]        Tadeusz Płatek, Tomasz Osypiński, Jacek Rąbkowski, Energetyczny filtr aktywny o dużej stromości prądu kompensacji z trzypoziomowym falownikiem typu FLC, Wiadomości Elektrotechniczne Nr 9/2010

[69]        Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J., Grzejszczak P., Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu. IX Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2010 (materiały specjalnej sesji PBZ MEiN 6/2/2006), Darłówko Wschodnie 30.05-02.06.2010, s. 326-339

[68]        J. Rąbkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Symulacyjna analiza stanów awaryjnych falowników z tranzystorami SiC JFET, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie  i Symulacja” MiS-6, 21-25 czerwca 2010, Kościelisko, 101-104

[67]        Rąbkowski, M. Zdanowski, H. Supronowicz, Analiza symulacyjna trójfazowego falownika typu quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja” MiS-6, 21-25 czerwca 2010, Kościelisko, 105-108

[66]        M. Zdanowski, J. Rąbkowski, R. Barlik, Badania symulacyjne baterii ogniw fotowoltaicznych energoelektronicznego systemu uzdatniania energii w środowisku symulatora „SABER”, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja” MiS-6, 21-25 czerwca 2010,  Kościelisko, 109-112

[65]        Jarosław Matulka, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Sieciowy przekształtnik prądowy PWM z aktywnym tłumieniem obwodu wejściowego, Przegląd Elektrotechniczny Nr 4/2010

[64]        Tadeusz Płatek, Jacek Rąbkowski , Modulator trzypoziomowego falownika typu FLC z regulacją napięcia na kondensatorze o zmiennym potencjale, Przegląd Elektrotechniczny Nr 4/2010

[63]        J. Rąbkowski, M. Zdanowski, Trójfazowy falownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET, Elektronika, PL ISSN 0033-2089, nr 2/2010, 23-28

[62]        J. Rąbkowski, M. Morkowski, Analiza strat mocy w elementach półprzewodnikowych falownika typu Z dla różnych metod PWM, Elektronika, PL ISSN 0033-2089, nr 2/2010

[61]        Rąbkowski J., Energy storage interfaces with Z-source based inverters, Archives of Electrical Engineering r. 2009, Vol. 58, nr 3-4, s. 143-156

[60]        Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P., Badania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu. Przegląd Elektrotechniczny, r.85, Nr 12/2009, s.199-203

[59]        Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P., Badania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej – PES-7”, Kościelisko, 22-26.06.2009, s. 77-80

[58]        Rabkowski J., Barlik R., Three-phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes, Proc. of MIXDES 2009 Conf., Łódź 2009

[57]        Rąbkowski J., Barlik R., Falownik prądu z elementami z węglika krzemu, Materiały IX Krajowej Konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2009

[56]        Andrzejewski M., Rąbkowski J., Modulator dla falownika prądu o podwyższonej częstotliwości – implementacja w procesorze TMS320F2812, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PES-7, Kościelisko, 2009, str. 73-76

[55]        Zdanowski M., Rąbkowski J., Falownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PES-7, Kościelisko, 2009, str. 69-72

[54]        Morkowski M., Rąbkowski J., Warunki pracy łączników falownika typu Z dla różnych metod modulacji PWM, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PES-7, Kościelisko, 2009, str. 65-68

[53]        Nowak M., Barlik R., Rabkowski J., Grzejszczak P., Pomiary energetyczne i termiczne trójfazowego przekształtnika PWM o diodach zwrotnych z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Darłówko Wschodnie, pp. 206-216

[52]        Barlik R., Nowak M., Rabkowski J., Grzejszczak P., Ocena właściwości trójfazowego przekształtnika PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Darłówko Wschodnie, pp. 244-245

[51]        Rabkowski J., Improvement of Z-source inverter properties using advanced PWM methods, Proceedings of European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2009, Barcelona, Spain 2009

[50]        Rąbkowski J., Silicon Carbide VJFET – fast, high voltage semiconductor device for power electronics applications, Przegląd Elektrotechniczny Nr 4/2009 p. 165-168

[49]        Rąbkowski J., Techniki modulacji szerokości impulsów dla trójfazowego falownika typu Z, Przegląd Elektrotechniczny Nr 3/2009 str. 48-51

[48]        Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Metodyka badań porównawczych krzemowych i węglikowokrzemowych łączników mocy, Elektronika, 2008, Vol. 7-8

[47]        Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R., Badania porównawcze właściwości wybranych krzemowych i węglikowo-krzemowych łączników mocy, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, Vol. 7, pp. 17-21

[46]        Nowak M., Rąbkowski J., Barlik R., Charakteryzacja termoczułych parametrów wybranych krzemowych i węglikowo-krzemowych przyrządów mocy, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, Vol. 7, pp. 12-16.

[45]        Nowak M., Rabkowski J. Barlik, R., Measurement of temperature sensitive parameter characteristics of semiconductor silicon and silicon -carbide power devices, 13th Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2008, 1-3 Sept. 2008, p. 84-88

[44]        Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M., Pulse width modulation methods for bidirectional/high-performance Z-source inverter, Power Electronics Specialists Conference, PESC 2008 15-19 June 2008, p. 2750-2756

[43]        Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J., Symulacyjne studium projektowe trójfazowego przekształtnika PWM z zastosowaniem łączników z węglika krzemu, VII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Darłówko Wschodnie, pp. 250-263

[42]        Rąbkowski J., Nowak M., Badania dwukierunkowych łączników energoelektronicznych z diodami Si i Sic w różnych temperaturach pracy, VII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Darłówko Wschodnie, pp. 282-288

[41]        J. Rąbkowski, R. Barlik, Przekształtnik sieciowy typu Z do współpracy z magazynem energii, Materiały XI Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce” , Zakopane 2008, s. 16.1-16.9.

[40]        J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Falownik typu Z współpracujący z siecią trójfazową: wybrane zagadnienia doboru elementów, Przegląd Elektrotechniczny Nr 12/2007

[39]        J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Falownik typu Z o dwukierunkowym przepływie energii, VIII Krajowa Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2007, Łódź 2007, t. II, s. 403-408

[38]        J. Rąbkowski: The bidirectional Z-source inverter as an energy storage/grid interface, Proceedings of International Conference „Computer as a Tool”, EUROCON 2007, Warsaw 2007

[37]        J. Rąbkowski: The bidirectional Z-source inverter for energy storage applications, Proceedings of European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2007, Aalborg 2007

[36]        J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak: Dobór elementów obwodu Z dla falownika współpracującego z siecią trójfazową, Krajowa Konf. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6, Kościelisko 2007, s. 137-141

[35]        R. Barlik, J. Rąbkowski, M. Nowak, Investigations of Transistor IGBT and Silicon Carbide Schottky Diode Switch, International Conference Microtechnology and Thermal problems In Electronics MicroTherm`2007, Łódź 2007, s. 233-237

[34]        A. Konczakowska, A. Szewczyk, R. Barlik, M. Nowak, J. Rąbkowski: Silicon Carbide Application Issues, International Conference Microtechnology and Thermal Problems In Electronics MicroTherm`2007, Łódź 2007, s. 229-233

[33]        R. Barlik, J. Rąbkowski, M. Nowak, Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika krzemu – stan obecny i perspektywy, VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wsch. 2007, s. 583-584

[32]        R. Barlik, M. Nowak, J. Rąbkowski, Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu, VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wsch. 2007, s. 581

[31]        J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Badania laboratoryjne łącznika energoelektronicznego złożonego z tranzystora IGBT i diody Schottky`ego z węglika krzemu, VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wsch. 2007, s. 541-546

[30]        M. Nowak, J. Rąbkowski, R. Barlik, Badania symulacyjne prostych struktur sterowania jednofazowego falownika, Elektronika nr 1/2007, s. 37-41

[29]        R. Barlik, J. Rąbkowski, M. Nowak, Przyrządy mocy z węglika krzemu (SiC) i ich zastosowanie w energoelektronice, Przegląd Elektrotechniczny Nr 11/2006, s.1-8

[28]        Nowak M., Hildebrandt J., Rąbkowski J., Barlik R., Digitally controlled interface between supercapacitor energy storage and DC link, Journalof Electrical Power Quality and Utilisation, vol. XII, No.2, 2006

[27]        M. Nowak, J. Rąbkowski, R. Barlik, Badania symulacyjne prostych struktur sterowania jednofazowego falownika, Materiały IV Konferencji Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 2006, t. I, s. 97-104

[26]        J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Uproszczony model obwodu stałoprądowego falownika Z, Materiały IV Konferencji Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 2006, t. I, s. 73-80

[25]        Rąbkowski J., Grid-connected Z-source inverter with resonant controller, Proc. of Nordic Workshop of Power and Industrial Electronics, 12-14 June, Lund, Sweden, 2006

[24]        J. Rąbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Features of a single-phase Z-source inverter, Przegląd Elektrotechniczny Nr 2/2006 s. 89-95

[23]        Rąbkowski J., Barlik., Nowak. M, DC side currents equalization of parallel connected three-phase PWM buck rectifiers, Archives of Electrical Engineering No. 3-4/2006

[22]        M. Nowak, J. Rąbkowski, J. Hildebrandt , R. Barlik, Cyfrowo sterowany przekształtnik DC/DC z pośrednim obwodem napięcia przemiennego, VII Krajowa Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2005, Łódź 23-25 listopada 2005, t. II s. 403-408

[21]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Jednofazowy falownik typu Z, VII Krajowa Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2005, Łódź 23-25 listopada 2005, t. II s. 483-488

[20]        Nowak M., Hildebrandt J., Rąbkowski J., Barlik R., Digitally controlled interface between supercapacitor energy storage and DC link, Procedings of PELINCEC 2005 Conf., Warsaw, 2005

[19]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Features of a single-phase Z-source inverter, Procedings of PELINCEC 2005 Conf., Warsaw, 2005

[18]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Trójfazowy przekształtnik PWM typu prądowego sprzęgający szyny napięcia stałego z siecią zasilającą, Krajowa konf. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-5, Kościelisko 2005

[17]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Output currents equalization of two parallel connected three-phase PWM buck rectifiers, Proc. of PESC 2004, Aachen, 2004

[16]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, J. Matulka, Redukcja efektów akustycznych w trójfazowych przekształtnikach o wyjściu prądowym dzięki losowo wybieranej dystrybucji stanów zerowych, Materiały III Konferencji Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 2004

[15]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Parallel operation of two three phase PWM buck rectifiers, Przegląd Elektrotechniczny Nr 5/2004

[14]        J. Rąbkowski, M. Nowak, J. Matulka, R. Barlik, Symulacyjne badania 4-gałęziowego przekształtnika prądu PWM przy symetrycznym zasilaniu, Materiały Konferencji PPEE 2003, Wisła

[13]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Metody modulacji szerokości impulsów dla równoległych trójfazowych przekształtników typu prądowego, Krajowa Konf. SENE`03, Łódź 2003

[12]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, J. Matulka, Parallel-connected three-phase PWM buck rectifier units, EDPE`2003 Proc., Podbanskie 2003

[11]        J. Rąbkowski, Modulation strategies for three phase parallel-connected PWM buck rectifiers, Proc. of WATAB`03 Colloquium 2003, Aachen 2003

[10]        J. Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, Wyrównywanie obciążeń równolegle połączonych trójfazowych przekształtników sieciowych PWM typu prądowego, Krajowa Konf. PES-4, Kościelisko 2003

[9]          J. Rąbkowski, M. Nowak, J. Matulka, R. Barlik, Rozszerzona struktura falownika trójpoziomowego do kompensacji impulsowych zmian mocy czynnej, Przegląd Elektrotechniczny nr. 2/2003, str. 131-134

[8]          J. Rąbkowski, Parallel conection of three phase PWM buck rectifier units – simulation study, Proc. of Polish-German Power Electronics Seminary 2002, Politechnika Warszawska – RWTH Aachen, Warsaw 3-5 October, 2002

[7]          M. Nowak, J. Matulka, J. Rąbkowski, R. Barlik, Compensation of buck PWM rectifier input current harmonics caused by distorted line voltage, EPE-PEMEC`2002 Proc., Dubrovnik-Cavtat 2002

[6]          J. Rąbkowski, M. Nowak, J. Matulka, R. Barlik, An extended structure of NPC three level converter as a universal power compensator, EPE-PEMEC`2002 Proc., Dubrovnik-Cavtat 2002

[5]          J. Matulka, M. Nowak, J. Rąbkowski, R. Barlik, Udoskonalony układ sterowania trójfazowych przekształtników PWM typu prądowego, Krajowa Konf. MiS`2002, Zakopane 2002

[4]          J. Rąbkowski, M. Nowak, J. Matulka, R. Barlik, Badania symulacyjne rozszerzonej struktury falownika trójpoziomowego, Krajowa Konf. MiS`2002, Zakopane 2002

[3]          J. Matulka, M.Nowak, J. Rąbkowski, R. Barlik, Zastosowanie kondensatorów do kompensacji udarów mocy czynnej w linii trójfazowej, Krajowa Konf. SENE`01, Łódź 2001

[2]          J. Rąbkowski, J. Matulka, M.Nowak, R. Barlik, Trójpoziomowy przekształtnik napięcia PWM – wyniki badań modelu laboratoryjnego, Krajowa Konf. SENE`01, Łódź 2001

[1]          M. Nowak, J. Rąbkowski, R. Barlik, Static and dynamic features of a drive with current type PWM line and induction motor side converter, EDPE`2001 Proc., Podbanskie 2001

Powrót