Dariusz Sobczuk

dr inż. Dariusz Sobczuk

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-51-24
fax (+48 22) 625-66-33
sobczuk@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji

Życiorys zawodowy.

Dr inż. Dariusz L. Sobczuk ukończył studia magisterskie w zakresie Automatyzacja Procesów Technologicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1988 roku z wynikiem bardzo dobrym Bezpośrednio po studiach podjął Studia Doktoranckie pod opieką prof. Kaźmierkowskiego, specjalizując się w zakresie zastosowania nowoczesnej teorii sterowania w energoelektronice i napędzie elektrycznym. Od 1994 do 1999 roku pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Po ukończeniu kursu administratora sieci zajmuje się siecią komputerową w Zakładzie Energoelektroniki.
Uczestniczy również w pracach naukowo-badawczych Zakładu Elektroniki Przemysłowej, realizowanych w ramach działalności statutowej i w ramach projektów zleconych przez Komitet Badań Naukowych. Brał udział w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Ma ponad czterdzieści publikacji.
W 1999 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Application of ANN for Control of PWM Inverter Fed Induction Motor Drives”. Ponadto dostał za tę pracę nagrodę Fiata za najlepszą pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał również nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej za prace naukowo-badawcze dotyczące zastosowania sztucznych sieci neuronowych w Energolektronice.
Od 2000 r. pracuje na etacie adiunkta w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół sterowania silnikami elektrycznymi, oraz sterowania inteligentnego opartego na sieciach neuronowych, układach o zmiennej strukturze i układach nieliniowych z linearyzacją przez sprzężenie zwrotne.
Działalność organizacyjna

  • Recenzent w czasopismach w tym z listy filadelfijskiej „Transaction on Industrial Electronics”
  • Recenzent wielu konferencji międzynarodowych (m.in. IEEE-ISIE, IEEE-IECON, EPE, EUROCON, IEEE-ICIT)

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą

  • Uniw. Birmingham(W.Brytania) – 6 m-cy (1992 r.) Staż naukowy
  • Uniw. Padwa(Włochy) – 14 dni (1993 r.) udział w sem.
  • Uniw. Aalborg(Dania) – 3 m-ce (1997 r.) Danfoss Professor Program
  • Uniw. L`Aquila(Włochy) – 14 dni (1999 r.) Socrates Program
  • Uniw, Lizbona(Portugalia) – 14 dni (1999 r.) Wymiana Zagraniczna (KBN)

Powrót


Patenty.

[1]

D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, M. A. Dzieniakowski: „Regulator prądu falownika i sposób sterowania układami próbkująco-pamiętającymi tego regulatora”, Patent PL 177361 (30.11.1999 WUP 11/99)

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

[2]

Stypendium FIATA na rok akademicki 2000/2001, za prace doktorską, promotor Prof. dr hab. Marian P. Kaźmierowski

[1]

Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 1999

Powrót


Prowadzone projekty.

[12]

„Projekt europejski Leonardo da Vinci: No CZ/06/B/F/PP/168022, EDIPE-PWM modulation”
wykonawca, czas zakończenia 30.11.2008

[11]

„Nowa koncepcja nieliniowego sterowania silnika klatkowego zasilanego z falownika napięcia MSI”, grant KBN Nr 8 T10A 008 09, wykonawca, zakończony 30.12.1995

[10]

„Sterowanie częstotliwościowe silnika klatkowego przez linearyzację w obwodzie sprzężenia zwrotnego”, grant rektorski, kierownik, zakończony 30.06.1996

[9]

„”Nowe metody modulacji szerokości impulsów w falownikach wielofazowych”", grant dziekański, kierownik, zakończony, 30.06.1998

[8]

„Sensorless control strategies for three-phase active rectifier” – Danfoss Professor Programme (Dania) – zakończony w 1999.

[7]

„Metody estymacji prędkości kątowej falownikowego napędu indukcyjnego bazujące na teorii sieci neuronowych”, grant KBN, Nr. 8 T10A 012 13 wykonawca, koniec 30.06.1999.

[6]

„Analiza i badania symulacyjne metody naturalnej orientacji polowo-zorientowanej do sterowania silnika indukcyjnego klatkowego” 8 T10A 064 15 (projekt badawczy niskonakładowy), wykonawca projektu, projekt zakończono w 1999.

[5]

„Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives (NorFa)” – Projekt miedzynarodowy (Finlandia, Szwecja, Dania, Rosja, Polska) – zakończony w 2003

[4]

„Bezczujnikowy napęd falownikowy na bazie procesorów sygnałowych nowej generacji” 10T100292000C/5286 (grant celowy), kierownik, koniec projektu: 30.06.2003

[3]

„Nowa metoda nieliniowego sterowania silnikiem indukcyjnym-realizacja i badania eksperymentalne” 8 T10A 009 20 (grant badawczy), kierownik, koniec projektu: 31.12.2003

[2]

„Konstrukcja i realizacja nowych estymatorów do mikroprocesorowego bezczujnikowego układu sterowania napędem elektrycznym z silnikami prądu przemiennego”,(grant rektorski PW), kierownik projektu, koniec projektu, 31.12.2003.

[1]

„Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego” 6 T10 2003 C/06175 (grant celowy), wykonawca, koniec projektu 200

Powrót


Spis publikacji.

[40]

D. Sobczuk: „E-Learning Presentation Of Pulse Width Modulation Methods for Two And Three-Level Converters”; EDPE 2007 Stara Lesna Slovakia, 24-26 September, 2007 on CD

[39]

Dariusz Sobczuk, „Internet based teaching of Pulse Width Modulation for three level converters”, EUROCON 2007, Warsaw, Poland, 9-12 September 2007 on CD

[38]

Dariusz L. Sobczuk, Mariusz Malinowski, „Feedback Linearization Control of Inverter Fed Induction Motor -with Sliding Mode Speed and Flux Observers”, IECON 06, November 7-10, 2006, Paris, France, on CD

[37]

Sobczuk D., Kołomyjski W., „Estimation of Motor Model Parameters At Stand-Still for PWM Inverter-fed Induction Motor”, PELINCEC’2005, 16-19.10.2005 Warszawa, Polska, on CD

[36]

Sobczuk D., Kołomyjski W. „Estimation of inverter-fed induction motor electrical parameters controlled by DSP processor.”, NorMUD’05, 2-4.09.2005, Gdańsk-Jurata,Poland,pp.103-106.

[35]

Sobczuk D., Kołomyjski W. „Estymacja Parametrów Elektrycznych silnika Indukcyjnego zasilanego z falownika MSI, sterowanego przy pomocy procesora DSP”, PPEE’2005, 2-5.04.2005, Wisła, Polska, pp. 87-90.

[34]

M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, P. Rodriguez, J. Pou, „Active Filtering Function of Three-Phase PWM Boost Rectifier under Different Line Voltage Conditions”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol 52, No 2, april 2005, pp. 410-419.

[33]

Dariusz L. Sobczuk, „Neuronowy estymator prędkości dla silnika indukcyjnego sterowanego wektorowo”, Przegląd Elektrotechniczny, 1’2004, pp 16-21.

[32]

D.L.Sobczuk, M.Zieliński, „Feedback linearization control of inverter fed induction motor with sliding mode flux observer”, SENE 2003, pp. 533-538

[31]

D.L.Sobczuk, „Feedback linearization control of inverter fed Induction Motor with Sliding Mode speed observer”, EDPE 2003, pp. 465-469

[30]

D.L.Sobczuk „Feedback linearization control of inverter fed induction motor – DSP implementation”, ISIE 2002, pp 678-682

[29]

M. Malinowski, D. Sobczuk, P. Bronowicz, M. P. Kaźmierkowski ” DSP implementation of Adaptive Modulator For Three-Phase PWM inverter with simplified switching time calculation” SENE’2001, str. 319-326, 2001

[28]

M. Malinowski, D. Sobczuk, P. Bronowicz ” Adaptive Modulator for Three-Phase PWM inverter with Simplified Switching Time Calculations” Energy saving in electrical engineering – conference, str. 340 – 344, 2001

[27]

M. Cichowlas, D. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, M. Malinowski – „Novel artificial neural network (ANN) based current controller for PWM rectifiers”- EPE-PEMC’2000, Kosiće,Slovak Republik, str. 1.41-1.47, 2000.

[26]

D. Sobczuk, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski – ” Simple sensorless control of PWM inverter fed induction motor based on neural network” – ICEM’2000, Helsinki, Finland, str. 1163-1167, 2000.

[25]

Dariusz L. Sobczuk, „Application of ANN for Control of PWM Inverter Fed Induction Motor Drives”, PhD Thesis, Warsaw, 1999.

[24]

Dariusz L. Sobczuk, Dariusz Świerczyński, ” DSP Implementation of Vector Controlled Inverter Fed Induction Motor with Neural Network Speed Estimator”, SENE`99 Łódź, pp. 601-606, 1999

[23]

M. P. Kazmierkowski, M. Malinowski, D. L. Sobczuk, F. Blaabjerg, J. K. Pedersen, „Simplified Stator Flux Oriented Control” in proc IEEE ISIE`99, Blad, Slovenia, pp. 474-479, 1999

[22]

M. Malinowski, D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski,”Simple vector control method (NFO) for VSI fed Induction Motors”, Przegląd Elektrotechniczny 7-8`99, pp. 169-172, 1999, (in polish)

[21]

M. Malinowski, D.L. Sobczuk, P.Z. Grabowski – „Metoda NFO sterowania silnika klatkowego zasilanego z falownika PWM – teoria i badania” – IV Seminarium Naukowo-Przemysłowe, 1999

[20]

Dariusz L. Sobczuk, Pawel Z. Grabowski, „DSP Implementation of Neural Network Speed Estimator for Inverter fed Induction Motor”, IEEE-IECON`98, Aachen, Germany, 1998

[19]

D. L. Sobczuk, P. Filipek, „Neural network speed estimator for inverter fed induction motor”, in Proc. SENE`97 Conference, Łódź, Poland, pp 567-572, 1997.

[18]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, „Simplified Field Oriented Control”, Workshop in Power Electronics and Drives, Aalborg, Denmark, 1997

[17]

D.L.Sobczuk, „Neural Network Speed Estimators”, Workshop in Power Electronics and Drives, Aalborg, Denmark, 1997

[16]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, P. Filipek, „Sensorless control of Induction Motor Using a Neural Network for Speed Estimators”, ISIE`97, Guimaraes – Portugal, pp 1242-1247, 1997.

[15]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk: „Sliding mode feedback linearized control of PWM inverter fed induction motor” , IEEE IECON Conference, 1996.

[14]

D. L. Sobczuk: „Nonlinear Control of PWM Inverter Fed Induction Motor Drives”, IEEE ISIE Conference, Warsaw , pp. 958-962, 1996.

[13]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk: „High Performance induction motor control via feedback linearization” , IEEE ISIE Conference, Athens , pp. 633-638, 1995.

[12]

D. L. Sobczuk, P. Z. Grabowski, M. A. Dzieniakowski: „Simulation Packet for Drive System Design”, SENE Conference, Łódź-Arturówek, pp. 545-550, 1995. (in Polish)

[11]

D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski: „High Performance Nonlinear Induction Motor Control”, SENE Conference, Łódź-Arturówek, pp. 551-556, 1995.

[10]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk: „Neural current regulators for PWM inverters”, Przegl. Elektrot. vol. 71, 1995. (in Polish)

[9]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, M. A. Dzieniakowski: „Artificial Neural Network Based Current Regulator for Three Phase PWM Inverters”, SENE Conference, Łódź-Arturówek, pp. 325-330, 1995.

[8]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, M. A. Dzieniakowski: „Neural Network Current Control of VS-PWM Inverters”, EPE Conference, Sevilla, pp. 1.415-1.420, 1995.

[7]

M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk: „Application of neural networks for three phase voltage inverters control”, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 70, No. 11, pp. 287-291, 1994. (in Polish)

[6]

M. P. Kazmierkowski, D. L. Sobczuk, „Improved neural network current regulators for VS-PWM inverters,” in Proc. Electrical Drives and Power Electronics ED&PE’94 Conference, High Tatra-Stara Lesna, Slovak Republic, pp. 19-23, 1994.

[5]

D. L. Sobczuk: „Nonlinear Control for Induction Motor Drives”, Power Electronics Motion Control Conference, Warsaw , pp. 684-689, 1994.

[4]

M. P. Kazmierkowski, D. L. Sobczuk, „Investigations of neural network current regulators for VS-PWM inverters,” in Proc. Power Electronics and Motion Control PEMC’94 Conference, Warszawa, Poland, pp. 1009-1014 , 1994.

[3]

M. P. Kaźmierkowski and D. L. Sobczuk: „Improved Neural Network Current Regulator for VS-PWM Inverters”, IECON Conference, Bologna, pp. 1237-1241, 1994.

[2]

M. P. Kaźmierkowski and D. L. Sobczuk: „Comparative study of sliding mode speed controllers for vector controlled induction motor drives”, EDPE Conference, Kosice, pp. 8-12, 1994.

[1]

D. L. Sobczuk and M. P. Kaźmierkowski: „Comparative investigation of sliding mode speed controllers for PWM – inverter fed induction motor drives”, Modelling, Measurement and Control, A, AMSE Pres , Vol. 50, No. 2, pp. 27-42, 1993

Powrót