Pytania na egzamin dyplomowy

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU „ELEKTROTECHNIKA”

Specjalność: AUTOMATYKA I INŻYNIERIA KOMPUTEROWA – Zakład Elektroniki Przemysłowej

1. zestaw EE

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU „AUTOMATYKA I ROBOTYKA”

1. zestaw AiR

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU „INFORMATYKA”

1. zestaw INF