Projektowanie Przekształtników

Odpowiedzialny za przedmiot: 

dr inż. Mieczysław Nowak

Typ przedmiotu: 

Elektrotechnika, II stopień, sem. 2, W:15h, P: 15h, obieralny 

 

Informacje ogólne: 

Wprowadzenie w metodykę obliczeń termicznych w ustalonych i quasi-ustalonych cyklach obciążeń, Dobór napięciowy łączników półprzewodnikowych. Projektowanie zespołów magnetycznych. Praktyczne zadania projektowe oparte na zastosowaniu symulatorów i w oparciu o materiały katalogowe producentów.

Szczegółowe treści merytoryczne: 

Wykład: Wprowadzenie w metodykę projektowania; zagadnienia termiczne w elementach, zespołach i urządzeniach energoelektronicznych ; dobór napięciowy w układach przekształtnikowych; projektowanie zespołów magnetycznych transformatorów, dławików średniej częstotliwości, opis narzędzi programowych stosowanych w projektowaniu ( podstawowe pakiety TCAD, SPICE, PSI, SABER,) Retrospekcja i analiza procesu projektowego wybranych standardowych przykładów (prostowniki, impulsowe sterowniki, falownik ) .

Projekt: Wykonanie samodzielnych obliczeń projektowych dla kilku najbardziej rozpowszechnionych układów jak prostownik, sterownik impulsowy napięcia stałego, falownik. Da podstawie wyliczonych drogą symulacji dla indywidualnych danych napięć i prądów wyznaczyć roboczy cykl strat energii ( mocy strat) i dokonanie doborru firmowych przyrządów półprzewodnikowych.

Bibliografia: 
1. Barlik R, Nowak M. „Technika tyrystorowa” WNT 1994,
2. Nowak M. Barlik R. Poradnik Inżyniera Energoelektronika WNT 1998
3. Mohan N., Undeland T.M. , Robbins W.P. Power electronics JW&S NJ 1995
4. Januszewski S., Świątek H. Półprzewodnikowe przyrządy mocy WKŁ Warszawa 1999.
5. Napieralski A., Napieralska M. Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy WNT 1995
 

Dokumentacja:

Wykład:

1. Wykład 1
2. Wykład 2
3. Wykład 3
4. Wykład 4
5. Wykład 5
6. Wykład 6