Konsultacje

Zakład Elektroniki Przemysłowej

Godziny konsultacji

w semestrze zimowym 2013-2014

Imię i nazwisko Konsultacje
Pokój Dzień
tygodnia
Godziny Tryb
studiów
Uwagi
Antoniewicz Kamil mgr inż. GE 303 Piątek 15:00-16:00 niestacjo. Proszę o kontakt mailowy
Barlik Roman prof. dr hab. inż. GE 311 Poniedziałek 14:30-15:30 stacjo.
GE 311 Sobota 13:30-14:30 niestacjo.
Dzieniakowski Maciej dr inż. GE 306 Środa 12:15-13:00 stacjo.
GE 306 Piątek 10:15-11:00 stacjo.
Fabijański Paweł doc. dr inż. SK 2 Czwartek 12:15-14:00 stacjo. Przed spotkaniem proszę o informację pod nr tel. 505541949
SK 2 Piątek 16:00-18:00 niestacjo. Przed spotkaniem proszę o informację pod nr tel. 505541949.
Można także uzgodnić telefonicznie inny termin konsultacji.
Fabijański Piotr dr inż. GE 518 Poniedziałek 12:15-14:00 stacjo.
GE 518 Czwartek 12:15-14:00 stacjo.
Grzejszczak Piotr mgr inż. GE 302 Poniedziałek 15:15-16:00 stacjo.
GE  302 Czwartek 13:15-14:00 stacjo.
Jasiński Marek dr inż. DO.UST 10.13 Wtorek 18:00-20:00 stacjo. e-konsultacje
Kaźmierkowski Marian prof. dr hab. inż. GE 304 Środa 12:15-13:00 stacjo.
GE 304 Piątek 15:00-16:00 stacjo.
Kot Radosław mgr inż. GE 303 Wtorek 13:00-14:00 stacjo.
Malinowski Mariusz prof. nzw. dr hab. inż. GE 305 Czwartek 14:15-15:15 stacjo.
GE 305 Sobota 13:00-14:00 niestacjo. Tylko w terminach zjazdów
Matysik Jerzy prof. nzw. dr hab. inż. GE 308 Czwartek 12:15-13:15 stacjo.
Nowak Mieczysław dr inż. GE 301 Sobota 13:00-14:00 niestacjo. Tylko w terminach zjazdów
Olszewski Andrzej dr inż. GE 307b Wtorek 11:00-12:00 stacjo.
GE 307b Piątek 12:30-13:30 niestacjo.
Piasecki Szymon mgr inż. GE 303 Środa 12:00-13:00 stacjo.
Płatek Tadeusz dr inż. GE 306 Poniedziałek 15:00-16:00 stacjo.
GE 306 Czwartek 13:00-14:00 stacjo.
Rąbkowski Jacek dr inż. GE 302 Środa 12:15-13:15 stacjo.
GE 302 Czwartek 12:15-13:15 stacjo.
Sobczuk Dariusz dr inż. GE 305 Poniedziałek 11:00-12:00 stacjo.
GE 305 Wtorek 12:00-13:00 stacjo.
Styński Sebastian dr inż. GE 304 Piątek 15:00-17:00 niestacjo. od 28.10.2013
GE 304 Piątek 15:00-17:00 stacjo. od 28.10.2013
Zając Ryszard dr inż. -
Zdanowski Mariusz mgr inż. GE 302 Czwartek 14:15-15:00 stacjo.
GE 302 Sobota 10:40-11:25 niestacjo. tylko w terminach zjazdów  na studiach niestacjonarnych

Warszawa, 24.10.2013