Laboratorium Podstaw Robotyki SK06

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Piotr Fabijański

Położenie:

Gmach Starej Kotłowni

Sala 06

Informacje ogólne:

W Laboratorium Podstaw Robotyki studenci poznają budowę przemysłowego robota firmy KUKA oraz poznają przepisy dotyczące bezpiecznego użytkowania manipulatora. Panel sterowania z oprogramowaniem do komunikacji pomiędzy użytkownikiem i manipulatorem oraz język programowania KRL, stworzone przez firmę KUKA, umożliwiają studentom poznanie technik sterowania manipulatorem oraz technik programowania trajektorii punktu TCP (Tool Centre Point). W ramach zajęć studenci poznają rodzaje układów odniesienia związanych z manipulatorem, rodzaje ruchów manipulatora, sposoby definiowania (wymiarowania) narzędzi oraz dodatkowych układów odniesienia. Zestaw narzędzi do mocowania w chwytaku manipulatora umożliwia symulowanie procesów przemysłowych takich jak cięcie, spawanie, klejenie. Dodatkowe wyposażenie stanowiska laboratoryjnego w stół z matą treningową oraz wieżę umożliwiają symulowanie procesów przemysłowych takich jak pakowanie i paletyzacja przedmiotów. Ponadto w laboratorium znajduje się stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Kuka.Office.Lite 5.4 oraz Kuka.Sim.Pro 2.1. Oprogramowanie to umożliwia pisanie i optymalizację programu w trybie offline oraz cyfrową symulację pracy manipulatora w wirtualnym otoczeniu (np. fragment linii produkcyjnej)- wizualizacja 3D w czasie rzeczywistym.

Wyposażenie:

1. Robot przemysłowy KUKA KR15/2
2. Komputer klasy PC z oprogramowaniem Kuka.Office.Lite 5.4oraz Kuka.Sim.Pro 2.1

Dokumentacja:

1. Regulamin Laboratorium
2. Wykaz literatury uzupełniajacej

Galeria: